Nawozy wapniowe

advertisement
Po uregulowaniu odczynu gleby co roku w sadzie
można stosować ok. 200–500 kg wapna nawozowego
na ha, które należy wysiać nie później niż 4 tygodnie przed
węglanowe granulowane, które:
nie reaguje gwałtownie, jest bezpieczne dla roślin
i środowiska glebowego
nie powoduje tak dużych strat azotu jak wapno tlenkowe
poprawia strukturę i przyczynia się do zwiększenia próchnicy w glebie
Właścicielem marki Agreo jest firma Osadkowski SA
ruszeniem wegetacji. Do tego celu najlepiej wybrać wapno
Nawozy
wapniowe
sady, pola i plantacje
Po zastosowaniu nawozów wapniowych doglebowo
sięgnij po nawozy wapniowe dolistne:
AminoQuelant®-Ca lub OSD Wapń
Sklep partnerski
Wapń (Ca) – ważny składnik roślin
pH gleby
odgrywa szczególną rolę w budowie silnego systemu korzeniowego roślin
Przyczyny zakwaszania gleby
Odpowiedni odczyn pH gleby decyduje o prawidłowym
siarkowych i azotu amonowego
wzroście i plonowaniu roślin.
jest wbudowywany w ściany komórkowe organów roślinnych
jego odpowiednia ilość w owocach i warzywach poprawia
Wymagania co do pH gleby ważniejszych
gatunków roślin sadowniczych
pH w KCI
odczyn gleby
gatunek rośliny
do 4,5
bardzo kwaśny
borówka wysoka,
żurawina
5,1–6,0
kwaśny
agrest, aronia,
malina, truskawka
6,1–6,7
lekko kwaśny
jabłoń, grusza,
porzeczki
6,8–7,4
obojętny
czereśnie, wiśnie,
śliwy, morele,
brzoskwinie
rozwojowi bakterii tlenowych
przeciwdziała występowaniu chorób fizjologicznych,
takich jak gorzka plamistość podskórna czy tipburn
Specyfikacja wybranych nawozów wapniowych
granulowanych
BALTIC
GRANUKAL
MAGPRILL
IV EXTRA
CaCo3
83%
61%
CaO
46%
34%
MgCO3
5%
32%
2,5%
15%
MgO
SiO2
1,5%
2,5%
Al2O3
0,5%
0,3%
Fe2O3
0,2%
0,2%
H 2O
9%
2%
wymywanie w głąb gleby kationów
wietrzenie gleby
mineralizacja próchnicy
ich jakość, zwiększa twardość oraz trwałość po zbiorze
podnosi odczyn gleby, rozluźnia jej strukturę, sprzyja
wysiew nawozów mineralnych, w tym nawozów
Wymagania co do pH gleby ważniejszych
gatunków roślin warzywniczych
pH w KCI
odczyn gleby
gatunek warzywa
do 5,0
bardzo kwaśny
–
5,1–6,0
kwaśny
pomidory, papryka
lekko kwaśny
buraki ćwikłowe,
cebula, kapusta,
brukselka, marchew,
por, sałata, szpinak
fasola, ogórki,
pietruszka,
rzodkiewka
6,1–6,7
6,8–7,4
obojętny
oddychanie korzeni
Każdy ogrodnik powinien pamiętać, że...
Utrzymanie naturalnego pH gleby jest
podstawowym warunkiem opłacalności
produkcji ogrodniczej.
Niespełnienie tego warunku oznacza
utratę części plonu, pogorszenie jego
jakości, większe prawdopodobieństwo
występowania chorób fizjologicznych.
Dawkę nawozu wapniowego określa się
na podstawie
zawartości CaO w nawozie
aktualnego odczynu gleby
kategorii agronomicznej gleby
Zalecane dawki nawozów wapniowych [w CaO, t/ha]
kategoria
agronomiczna
gleby
przedział potrzeb wapnowania
konieczne
potrzebne
wskazane
ograniczone
bardzo
lekkie
3,0
2,0
1,0
–
lekkie
3,5
2,5
1,5
–
średnie
4,5
3,0
1,7
1,0
ciężkie
6,0
3,0
2,0
1,0
Download