Urządzenia do uprawy gleby WebQuest

advertisement
Urządzenia do uprawy gleby
WebQuest
Ewa
Smolińska
Spis treści
•
•
•
•
•
•
•
Wprowadzenie
Zadania
Proces
Źródło
Ewaluacja
Konkluzja
Podręcznik dla nauczyciela
Wprowadzenie
Orka wykonana pługiem nie zapewnia właściwego
przygotowania roli
do siewu lub sadzenia,
ponieważ jej powierzchnia jest nierówna,
a spulchnienie
i wymieszanie gleby jest niewystarczające.
Doprowadzanie gleby do stanu,
który umożliwia siew lub sadzenie
oraz właściwy rozwój roślin uprawnych,
wymaga wykonania zabiegów doprawiających.
Zadanie
Zaproponuj narzędzia do doprawienia roli przed
siewem i sadzeniem. Powierzchnia roli jest pokryta
rozłogami perzu i wymaga nawożenia przy
zastosowaniu nawozu mineralnego. Gleba jest
średniozwięzła, po orce zimowej. Określ koszt zakupu
tych urządzeń i przygotuj krótką prezentację.
Proces
Podzielcie się na czteroosobowe zespoły.
Zaproponujcie narzędzia, które pozwolą
przygotować glebę pod siew i sadzenie.
Dobierzcie urządzenia korzystając ze stron
internetowych.
Źródło
•http://www.farmet.pl/maszyny-rolnicze/gleboszekrtek.html?utm_source=Adwords_pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=Krtek
•http://www.agrotrader.pl/maszyny_i_sprzet/maszyny_rolnicze/plugi_agregaty
_uprawa/glebosze_grubery
•http://www.rolnicze24.pl/glebosze/index.html
•http://www.zei.pl/index.php?n=16
•http://www.pakrol.pl/
•http://www.agrofoto.pl/forum/topic/4182-ceny-gleboszy/
Ewaluacja
Za wykonany projekt możesz
maksymalnie uzyskać 20 punktów
Lp
Oceniana czynność
Ilość punktów
1
Dobór urządzenia do usunięcia
perzu
5
2
Dobór najlepszego urządzenia do
rozprowadzenia nawozu
mineralnego
5
3
Przygotowanie prezentacji
5
4
Kosztorys zakupu w/w urządzeń
5
Konkluzja
Pamiętaj, że prawidłowo dobrane
narzędzia pozwolą na właściwy wzrost
i rozwój roślin uprawnych.
Podręcznik dla nauczyciela
• Klasa - pierwsza
• Szkoła – technikum
• Zawód – technik architektury krajobrazu
• Przedmiot – eksploatacja maszyn, urządzeń, pojazdów
• Czas trwania zajęć – 45 minut
• Autor – Ewa Smolińska
Download