Proces odsiarczania UGN®-BEKOM H

advertisement
„Mamy nosa do odpowiednich rozwiązań!“
Proces odsiarczania UGN®-BEKOM H
Krótki Opis
Proces UGN®-BEKOM H jest procesem zewnętrznego chemicznego i biologicznego
odsiarczania nieosuszonego biogazu, gazu gnilnego i gazu wysypiskowego. Jest on
oparty na technologii hybrydowej UGN® z dodatkowym wprowadzeniem tlenu
atmosferycznego (lub świeżego powietrza) do gazu surowego.
Zasada Działania
Filtr biogazu usuwa siarkowodór z biogazu, który przechodzi przez moduł
odsiarczający. Odbywa się to za pomocą procesów sorpcji zachodzących w
materiale filtrującym (UgnCleanPellets S® 3,5). Równolegle materiał filtrujący jest
regenerowany poprzez odpowiednio dawkowaną zawartości tlenu do modułu filtra.
Podczas procesu regeneracji materiału filtrującego (UgnCleanPellets S® 3,5), związki
siarki zawarte w materiale filtrującym podlegają chemiczno-biologicznej degradacji.
Proces ten pozwala na długie utrzymanie wysokiej wydajności odsiarczania
materiału filtrującego (UgnCleanPellets S® 3,5).
Schemat procesu UGN® BEKOM H
Inaczej niż w filtrach z węgli aktywnych, materiał filtrujący nie jest nieodwracalnie
obciążony ładunkiem siarkowodoru. Materiał filtracyjny musi być wymieniony, gdy
wydajność odsiarczania jest mniejsza niż 50% wydajności początkowej, nawet w
przypadku wystarczającej ilości dostarczanego tlenu.
Głównym proces odsiarczania biogazu jest reakcja chemiczna siarkowodoru (H2S) z
dwuwartościowym żelazem (Fe3+) zawartym w materiale filtracyjnym. Siarka jest
wiązana w materiale filtracyjnym w postaci siarczku żelaza (FeS). (równanie 1)
2 Fe(OH)3 + 3 H2S  2 FeS + S + 6 H2O
(równanie 1)
Poza chemiczną degradacją, siarkowodór jest również utleniany bezpośrednio przez
bakterie siarkowe (SB) zasiedlające materiał filtracyjny. Odbywa się to za pomocą
resztkowego tlenu zawartego w biogazie (1 % objętościowy) (równanie 2, 3)
H2S + 0,5 O2  S + H2O
SB
H2S + 2 O2  H2SO4
System BEKOM H 880 m³/h biogazu
(równanie 2)
(równanie 3)
SB
W tym samym czasie,
resztkowy tlen regeneruje FeS z powrotem do Fe3+ (równanie
4). W wyniku tego zdolności wiązania są przywrócone i złoże jest znowu zdolne do
wiązania siarkowodoru.
2 FeS + 1,5 O2 + 3 H2O  2 Fe(OH)3 + 2 S
(równanie 4)
Proces UGN® BEKOM H pozwala uzyskać doskonałą wydajność odsiarczania,
zwiększoną stabilność procesu i obniżenie kosztów operacyjnych dzięki połączeniu
chemicznych i biologicznych procesów odsiarczania oraz temu, że proces
odsiarczania i regeneracji przebiega w jednym module filtracyjnym.
System BEKOM H 95 m³/h biogazu
Nasz partner w Polsce:
EKOWAVE Edward Kania • Pisarzowice, ul. Słoneczna 2 • 55-330 Miękinia, Polska
telefon: +48 662 455 716, +48 662 455 671 • [email protected] • www.odsiarczanie.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards