Inżynieria energii - Katedra Inżynierii Energii

advertisement
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Specjalność: Inżynieria energii
Stopień: II
Jednostka: Katedra Inżynierii Energii
Wpływ OZE na środowisko naturalne.
Budowa i zasada działania pompy ciepła.
Rodzaje wymienników ciepła.
Sposoby podwyższania sprawności obiegów na przykładzie siłowni parowej.
Emisja głównych zanieczyszczeń z procesów konwersji energii i sposoby jej
ograniczania.
6. Techniki pomiarowe oczyszczania gazów z podstawowych zanieczyszczeń.
7. Technologie odazotowania spalin: SCR i SNCR.
8. Mechanizmy tworzenia tlenków azotu w procesie spalania.
9. Omówić różnice między procesami spalania, zgazowania i pirolizy.
10. Spalanie całkowite i zupełne oraz ciepło spalania i wartość opałowa paliwa.
11. Sorbenty stosowane są w procesach odsiarczania spalin.
12. Mokre i suche metody odsiarczania spalin.
13. Odpadowe i półodpadowe metody odsiarczania spalin.
14. Obiegi prawo- i lewobieżne.
15. Rodzaje ogniw paliwowych.
16. Sposoby magazynowania energii.
17. Charakterystyka energetyki słonecznej.
18. Charakterystyka energetyki wiatrowej.
19. Charakterystyka energetyki wodnej.
20. Charakterystyka energetyki geotermalnej.
21. Charakterystyka energetyczna biomasy.
1.
2.
3.
4.
5.
Download