Bro* Biologiczna

advertisement
• Bron biologiczna - nazywana inaczej bronią ``B``.
Broń masowego rażenia, w skład której wchodzą różne
drobnoustroje chorobotwórcze (wirusy, bakterie, riketsje,
pierwotniaki) oraz ich toksyny, wywołujące epidemie chorób
wśród ludzi, zwierząt i roślin.
• BRONIE WIRUSOWE:
• a) Wirus Ebola - pierwsze objawy , czyli wysoka temperatura , silne
bóle stawów oraz obfite krwawienie ze wszystkich otworów ciała
,pojawiają się po 2-3 dniach.
• BRONIE BAKTERYJNE:
• a) Cholera - zakażenie bakteriami cholery wywołuje silny nieżyt
jelitowo-żołądkowy ,który prowadzi do odwodnienia organizmu i
śmierci
• b) Dżuma - objawy zakażenia dżumą to wysoka gorączka oraz
obrzęk płuc , nieleczona powoduje zgon po 2-5 dniach
• c) Wąglik - laseczki wąglika atakują górne drogi oddechowe.
• BRONIE RIKETSJOWE:
• a) Dur brzuszny - zakażenie prowadzi do infekcji żołądka,
wywołuje silna gorączkę ,powiększenie węzłów chłonnych
oraz owrzodzenie jelit.
• BRONIE GRZYBICZE:
• b) Mykotoksyny - zakażenie powoduje zaburzenia w
funkcjonowaniu układu oddechowego oraz powstanie infekcji
ropnych.
• Bojowe środki zapalające - to związki chemiczne zdolne razić
ludzi, przedmioty i inne materiały. Dzięki swym odpowiednim
właściwościom wykorzystywane są na polu bitwy lub na
„tyłach” przeciwnika. Mają za zadanie likwidować lub też ranić
wojska wroga albo jego dobra materialne.
• CIAŁA STAŁE NIE WYMAGAJĄCE DO
SPALANIA TLENU ATMOSFERYCZNEGO:
• a) Termit – mieszanina sproszkowanych metali, tlenków metali
oraz azotanu baru (pełniącego rolę utleniacza). Temperatura
spalania jest bardzo wysoka i dochodzi do 3000°C.
• CIAŁA STAŁE WYMAGAJĄCE DO
SPALANIA TLENU ATMOSFERYCZNEGO:
• Elektron – jest stopem metali (magnezu, glinu, cynku i żelaza).
Jego temperatura spalania wynosi około 2000 – 3000°C.
Stosowany głównie jako korpus bomb termitowych.
• Fosfor biały – jego temperatura spalania wynosi 1200°C.
Temperatura zapłonu jest bardzo niska i praktycznie już przy
zetknięciu z powietrzem następuje samoczynne zapalenie się
fosforu.
• CIAŁA PŁYNNE I PÓŁPŁYNNE
• Napalm – jego głównymi składnikami są produkty
pochodzenia naftowego (benzyna, nafta) oraz sole kwasów
organicznych (zagęstniki). Temperatura spalania wynosi
800 – 1000°C.
• Pirożel – ma podobny skład i właściwości jak napalm. Jego
temperatura spalania jest nieco wyższa i wynosi około
1600°C.
• Przed skażeniem pyłem radioaktywnym, BST i TSP oraz
środkami broni biologicznej chronią indywidualne środki
ochrony(maski przeciwgazowe, odzież ochronna). Maski
przeciwgazowe i odzież ochronna stanowią krótkotrwałe
zabezpieczenie przed płynnymi i półpłynnymi środkami
zapalającymi.
• Skuteczną ochronę przed falą uderzeniową, promieniowaniem
cieplnym i promieniowaniem przenikliwym mogą zapewnić
hermetyczne schrony o odpowiednio silnej konstrukcji.
Szczelne ukrycia, nawet odpowiednio przygotowany pokój w
mieszkaniu, zapewniają ochronę przed promieniotwórczym
skażeniem terenu, BST, TSP oraz środkami broni biologicznej.
Download