Energetyka - Katedra Inżynierii Energii

advertisement
Kierunek: Energetyka
Specjalność: Stopień: II
Jednostka: Katedra Inżynierii Energii
1. Rodzaje wymienników ciepła.
2. Omówić różnice między procesami spalania, zgazowania i pirolizy.
3. Sposoby magazynowania energii.
4. Wpływ OZE na środowisko naturalne.
5. Budowa i zasada działania ogniwa paliwowego.
6. Scharakteryzować rodzaje ogniw paliwowych.
7. Analiza techniczna i elementarna paliwa i ich wykonanie.
8. Spalanie całkowite i zupełne oraz ciepło spalania i wartość opałowa paliwa.
9. Współspalanie paliw alternatywnych w kotłach energetycznych.
10. Obiegi prawo- i lewobieżne.
11. Budowa i zasada działania pompy ciepła.
12. Charakterystyka energetyki słonecznej.
13. Charakterystyka energetyki wiatrowej.
14. Charakterystyka energetyczna biomasy.
15. Charakterystyka energetyki geotermalnej.
16. Gęstość pozorna, nasypowa i rzeczywista.
17. Proces przenikania ciepła przez jednowarstwową przegrodę płaską.
18. Proces przenikania ciepła przez jednowarstwową przegrodę rurową.
19. Proces przenikania ciepła przez przegrodę wielowarstwową płaską.
20. Podział i definicja biomasy.
Download