Propozycje tematów prac dyplomowych inżynierskich do prowadzenia

advertisement
Propozycje tematów prac dyplomowych inżynierskich do prowadzenia
w roku akademickim 2015/2016
Dr inż. Robert Biernacki
1) Ocena
właściwości
gipsu
z
mokrego
odsiarczania
spalin
w
energetyce
z wykorzystaniem metod eksploracji danych
2) Opracowanie procesu wytwarzania z analizą energochłonności dla odlewu stopki
wirnika z żeliwa sferoidalnego
3) Opracowanie procesu wytwarzania z analizą energochłonności dla odlewu
precyzyjnego zamka ze staliwa niskostopowego
Download