fizykoterapia_-_wyklad_22.04.2013

advertisement
fizykoterapia_-_wyklad_22.04.2013.doc
(34 KB) Pobierz
FIZYKOTERAPIA – wykład 22.04.2013
Pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (= diatermia -> głębokie nagrzewanie)
Diatermia krótkofalowa (dalej „DKF” – mój skrót) – częstotliwość 27,12MHz, długość fali
11,05m ; wykorzystywana w fizykoterapii.
Drgania elektromagnetyczne działają na ustrój w postaci:
a) prądu wielkiej częstotliwości
b) pola elektrycznego wielkiej częstotliwości zawartego między dwoma okładkami kondensatora
c) pola magnetycznego wielkiej częstotliwości w metodzie indukcyjnej DKF
Ad. a) - w wyniku przepływu przez tkanki prądu wielkiej częstotliwości powstaje ciepło (endogenne)
- oscylacja jonów (drgania wokół ich średniego położenia); w wyniku zderzenia się jonów
między sobą wzrasta temperatura tkanek
- polaryzacja jonowa
Ad. b) – w wyniku działania pola elektrycznego wielkiej częstotliwości dochodzi do przesunięcia
Ĺ‚adunkĂłw elektrycznych czyli polaryzacji:
             -> elektronowej (przesunięcie powłok elektronowych w stosunku do
jÄ…dra atomu)
             -> jonowej (przesunięcia w polu elektrycznym anionów i kationów)
             -> orientacyjnej (zmiana orientacji przestrzennej cząsteczek o
niesymetrycznym rozkładzie ładunków dodatnich i ujemnych;
- kaĹĽda zmiana pola elektrycznego powoduje zmianÄ™ polaryzacji w dielektryku, czyli ruch
ładunków zwany prądem przesunięcia.
Ad. c) – pole magnetyczne wielkiej częstotliwości jako efekt przepływu prądu elektrycznego przez
aplikatory w postaci cewek
- prądy zmienne powodują w tkankach oscylację jonów wokół ich położeń i w efekcie
wydzielanie ciepła
Efekty termiczne DKF:
- jest to ciepło endogenne
- zaleĹĽy od:
             -> oporu właściwego tkanek
             -> przewodzenia
             -> stałej dielektrycznej
- zależność od zawartości wody w tkankach
Efekty nietermiczne DKF:
- głównie w metodzie impulsowej pola elektromagnetycznego wielkiej czestotliwości
Działanie biologiczne:
- rozszerzenie naczyń krwionośnych
- poprawa trofiki tkanek
- przyspieszenie procesów wchłaniania tkankowego (wysięki, krwiaki)
- wzrost komĂłrkowej przemiany materii
- wzrost liczby leukocytĂłw w tkankach przegrzewanych
- spadek pobudliwości nerwowo-mięśniowej (głównie czuciowej)
- spadek przewodnictwa w nerwach
- wzrost syntezy immunoglobulin
- spadek sztywności stawów
Â
1.                  Metoda kondensatorowa:
- część ciała poddana zabiegowi musi być umieszczona pomiędzy okładkami kondensatora
- komponenta elektryczna (działanie pola elektrycznego wielkiej częstotliwości)
- przegrzewa raczej tkanki słabo uwodnione
- wykorzystywane elektrody
    -> sztywne
    -> miękkie
    -> specjalne
- najwyĹĽsza temperatura jest przy tkance podskĂłrnej
Przekład sił pola elektrycznego zależy od:
- rozmiaru elektrod w stosunku do przegrzewanego obiektu
- oddalenia elektrod od obiektu
- wzajemnego ułożenia elektrod
- rodzaju dielektryku znajdującego się między elektrodami a skórą (filc/powietrze)
Aplikacja:
- podłużna (dla mięśni)
- poprzeczna (efekt tarczowy dla tkanki podskĂłrnej)
(Przepływ podłużny jest głębszy, głębiej i mocniej przegrzewa np. mięsień czworoboczny
wzdłuż włókien mięśniowych.)
(Jak są duże okładki różnej wielkości to silniejszy efekt będzie przy płytce mniejszej, bo jest
tam większe zagęszczenie prądu)
(Ogrzanie tkanek jest proporcjonalne do ich oporności, dlatego tłuszcz na skutek spadku wartości
przewodnictwa, ukrwienia i stałej dielektrycznej będzie mocniej ogrzany od tkanki
mięśniowej)
Â
2.                  Metoda indukcyjna:
- wykorzystuje cewkÄ™ indukcyjnÄ…
- przegrzewa tkanki mocno uwodnione
- komponenta magnetyczna przewaĹĽa
- wykorzystywane elektrody
    -> kablowe
    -> indukcyjne (minody, monody, diplody, circuplody)
- działanie polega na wytworzeniu w tkankach prądów wirowych zwanych prądami Eddiego.
- działanie głębokie (brak efektu tarczowego)
- najwyższa temperatura jest przy tkance mięśniowej
Działanie terapeutyczne:
- wzrost ukrwienia
- rozszerzenie naczyń krwionośnych
- wzrost trofiki tkanek
- uspokajajÄ…co na OUN
- spadek przewodnictwa w nerwach
- p/bĂłlowo
- przekrwienie i rozluźnienie mięśni
- obniĹĽa reobazÄ™ i skraca chronaksjÄ™
- wzrost przemiany materii
Dawkowanie:
- subiektywne – pacjent ma odczuwać ciepło
- subiektywne dawki wg Schliephakego:
    -> I atermiczna – nie wywołuje wrażeń cieplnych (podprogowa)
    -> II oligotermiczna – minimalne wrażenie ciepła (progowa)
    -> III termiczna – wyraźne, przyjemne wrażenie ciepła (nadprogowa)
    -> IV hipertermiczna – bardzo silne wrażenie ciepła, ale nie wywołujące jeszcze bólu
        (maksymalnie nadprogowa)
- czas zabiegu 3-15min
- nie należy stosować więcej zabiegów niż 12-15 w serii
- między seriami 1-2 tygodnie przerwy
Wskazania:
- podostre i przewlekłe zapalenie stawów
- zapalenia okołostawowe
- choroby zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa
- nerwobóle i zapalenia przewlekłe nerwów
- laryngologia -> przewlekłe zapalenia ucha, krtani, również węzłów chłonnych
- dychawica oskrzelowa
- po przebyciu zapalenia płuc
- trzewia – przewlekłe zapalenie pęcherza żółciowego, miedniczek nerkowych, pęcherza
moczowego
- przewlekły nieżyt jelit
- przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego/przydatków
- zaburzenia czynności dokrewnej jajników
- zapalenie gruczołu piersiowego u karmiącej
Przeciwwskazania:
- wszystkie ostre choroby
- metalowe implanty, rozrusznik serca, aparat słuchowy, stent w naczyniu krwionośnym, spirale
domaciczne, aparat na zęby
- zaburzenia czucia
- zaburzenia krÄ…ĹĽenia obwodowego/krwotoki
- nowotwory i stany po ich usunięciu (do 5 lat)
- po leczeniu promieniowaniem jonizujÄ…cym
- okolice nasad kości u dzieci i młodzieży w okresie rozwojowym
- ciÄ…ĹĽa !!
- ropne zapalenie ucha środkowego
(Każdy metal zagęszcza pole.)
(Maksymalne dzienne narażenie terapeuty na działanie pola to 5,5 godziny !!)
Bezpieczeństwo:
- strefa pola bezpiecznego – dowolnie długie przebywanie nieszkodliwe
- strefa pola pośredniego – wymagana okresowa kontrola lekarska
- strefa pola szkodliwego – dopuszczone ograniczone przebywanie
- strefa pola niebezpiecznego – przebywanie niedopuszczalnie
(W fizjoterapii pojawiają się jedynie strefy pola bezpiecznego i pośredniego.)
Plik z chomika:
kiwibla
Inne pliki z tego folderu:

fizyko.zip (63 KB)
 fizykoterapia - wyklad iv - 11.03.doc (59 KB)
 fizykoterapia - wyklad v - 18.03.doc (36 KB)
 fizykoterapia - wyklad vi - 25.03.doc (38 KB)
 fizykoterapia - wyklad vii - 8.04.doc (51 KB)
Inne foldery tego chomika:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie

Regulamin serwisu

Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download