Pomoc - przydatne linki

advertisement
Pomoc psychologiczna, psychiatria i tematy
pokrewne
Poniżej przedstawiamy wybór linków do witryn internetowych, organizacji, bibliotek,
wydawnictw i innych podmiotów związanych ze zdrowiem ogólnym, zdrowiem psychicznym,
pomocą psychologiczną i społeczną, psychoterapią i psychiatrią.
Strony poświęcone psychologii i psychiatrii
Psychologia.edu.pl
Duża strona firmowana przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.
Psychologia.net.pl
Popularny portal psychologiczny.
Psychiatria OnLine
Serwis internetowy firmy Medforum. Kierowany do lekarzy, studentów medycyny, pacjentów
i ich rodzin.
Psychiatria.info.pl
Witryna skierowana do osób zainteresowanych problematyką depresji, schizofrenii, zaburzeń
nerwicowych i otępień.
PSYCHOTEKST
Witryna psychologiczna.
Lecz depresję
Serwis prowadzony przez Fundację ITAKA. Zawiera informacje dla osób chorych na
depresję i ich rodzin. Antydepresyjny telefon zaufania.
Zaburzenia odżywiania
Prywatna strona o zaburzeniach odżywania oraz innych problemach. Autorka posiada własne
doświadczenie choroby i dzieli się swoją wiedzą z innymi.
Choroby afektywne
Strona prywatna.
Strony o problemach szeroko pojętego zdrowia
Poradnik medyczny. Polski portal zdrowia dla rodziny
Internetowa strona medyczna dla osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i innych
osób zainteresowanych problemami zdrowia. Wymagana rejestracja.
Portal Medyczny Esculap.pl
Strona medyczna dla lekarzy i farmaceutów.
Witryny poświęcone poszczególnym chorobom i
zaburzeniom
ADHD.org.pl
Strona poświęcona zespołowi nadpobudliwości psychoruchowej.
SIMPLEX
Jeden z serwisów prowadzonych przez portal medyczny Esculap.pl. - poświęcony problemom
osób chorych na stwardnienie rozsiane.
Cukrzyca
Oficjalny serwis Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Kardioserwis.pl Specjalistyczny serwis informacyjny z zakresu kardiologii skierowany do
pacjentów i ludzi zdrowych.
www.niepełnosprawni.pl
Portal stworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Jest największym serwisem
informacyjnym w Polsce poruszającym tematykę niepełnosprawności.
Serwis ZOK
Strona stworzona przez osobę z doświadczeniem choroby obsesyjno-kompulsyjnej.
Witryny dotyczące nałogów i uzależnień
Nieoficjalna STRONA DDA
Forum spotkań, wymiany informacji i doświadczeń. Miejsce spotkania osób, które określają
się jako Dorosłe Dzieci, czyli jako osoby, które przeżywają w życiu dorosłym istotne
trudności z powodu tego, że dzieciństwo upłynęło im w rodzinach, w których istniał problem
uzależnienia albo inna dysfunkcja rodziny.
Poradnia.narkomania.org.pl
Internetowa poradnia dla osób z problemami narkotykowymi i ich bliskich.
Strony poświęcone problemom dzieci
Fundacja „Dzieci Niczyje”
Tematem strony jest przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i wykorzystywaniu
seksualnemu dzieci.
Dzieckokrzywdzone.pl
Portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci, prowadzony przez Fundację „Dzieci Niczyje”.
Dziecko w sieci
Witryna ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dziecko w Sieci” realizowanej w ramach
programu Komisji Europejskiej „Safer Internet” - projekt na rzecz bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży w Sieci.
Podaruj nadzieję - Rodzinna Opieka Zastępcza
Strona informacyjna dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze, a także
wszystkich zainteresowanych tą formą opieki, jej rozwojem i wsparciem.
Fundacja Synapsis
Strona fundacji specjalizującej się w pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom.
Czasopisma naukowe z dziedziny psychiatrii i psychologii
„Psychiatria w Praktyce Klinicznej”
Strona internetowa znakomitego pisma kierowanego do lekarzy praktyków różnych
specjalności.Dawna nazwa pisma: "Psychiatria w praktyce Ogólnoklinicznej".
„Studia Psychologiczne”
Czasopismo wydawane staraniem Komitetu Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk
i Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej.
„Psychiatria i Psychoterapia”
Strona pisma wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
„Psychiatria”
Strona periodyku wydawanego przez Klinikę Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych
Akademii Medycznej w Gdańsku.
„Alkoholizm i Narkomania”
Kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne we współpracy z
Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
„Badania nad Schizofrenią”
Rocznik naukowy poświęcony zaburzeniom schizofrenicznym. Wydawca - Katedra i Klinika
Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie.
„Psychogeriatria Polska”
Kwartalnik naukowy wydawany przez Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne oraz Sekcję
Psychogeriatrii i Choroby Alzheimera Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
„Roczniki Psychologiczne”
Rocznik Towarzystwa Naukowego KUL.
Czasopisma popularnonaukowe z dziedziny psychiatrii
i psychologii
Pomocnik psychologiczny
Ukazujący się cztery razy w roku bezpłatny dodatek do Polityki.
Charaktery
Strona internetowa popularnego miesięcznika.
Biblioteki wyższych uczelni i inne
Główna Biblioteka Lekarska
Biblioteka Medyczna - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum im.
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Biblioteka Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile
Polska Biblioteka Internetowa
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
Inne bazy danych
Międynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10
MedHunt
Znakomita wyszukiwarka stron i informacji medycznych.
Narodowy Dostęp do Biblioteki Cochrane
Witryny organizacji i stowarzyszeń psychologów
i psychiatrów
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Polska Federacja Psychoterapii
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej
Jeszcze inne interesujące strony
Polski Czerwony Krzyż
„Niebieska Linia”
Tematem periodyku jest przemoc w rodzinie.
Lecz depresję. Strona Fundacji ITAKA
Nauki Przyrodnicze: Fizyka, biologia, chemia
Rozbudowana strona edukacyjna zawierająca dużo informacji z zakresu fizyki, biologii,
biochemii, ornitologii, botaniki i inne. Autorem jest Maciej Panczykowski, biolog.
Download