Karmienie piersi* jest naturalnym sposobem

advertisement
Otyłość u dzieci i nastolatków - perspektywa psychologa klinicznego”
Prelekcja Wszechnicy Żywieniowej w dn. 18 listopada 2015 r.
dr hab. Joanna Radoszewska
(Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny, Wydział Psychologii,
Uniwersytet Warszawski)
Otyłość u dzieci i nastolatków jest narastającym i bardzo niepokojącym problemem naszego
społeczeństwa. Nie jest to jednak tylko problem żywieniowy i medyczny. Jego przyczyny i skutki należy
również, a może przede wszystkim, rozpatrywać w aspekcie psychologicznym.
Stąd też spotkanie z psychologiem klinicznym, który podczas wykładu omówi następujące zagadnienia:
1. Otyłość w ujęciu psychologii klinicznej.
2. Specyfika przeżywania otyłości w okresie dziecięcym (7-11 lat).
3. Problem otyłości w okresie dorastania (13-18 lat).
4. Rodzina pacjenta otyłego.
5. Trudności w leczeniu.
Download