view full article - Nestlé Nutrition Institute

advertisement
the
nest
Wpływ
okresu okołoporodowego
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na rozwój otyłości u dzieci
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X uXcXi lXl X
L
a XP Xo X
s tXo n
Kierownik
Wydziału ds. Zdrowia Kobiet, King’s College, Londyn, Wielka Brytania
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail [email protected]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Matczyna otyłość
Poziom insuliny i leptyny
u płodu i u noworodka
Ocenia się, że na świecie ponad 42 mln
dzieci cierpi na nadwagę. Choć generalnie
ronowy wzrost podwzgórza, a zatem cią-
Matczyna otyłość
przypisuje się to większej dostępności
Plastyczność
podwzgórza
żywności i zmniejszającej się aktywności
fizycznej jest coraz więcej dowodów na to,
Glukoza, insulina,
leptyna, lipidy,
reakcja zapalna
że predyspozycje do tycia mogą być nabyte we wczesnym etapie życia. Dzieci
urodzone z małą masą urodzeniową, które
Plastyczność w okresie
płodowym/poporodowym
podwyższone ryzyko wystąpienia otyło-
Apetyt
Otyłość wieku
dziecięcego i w dorosłości
ści, podobnie jak dzieci urodzone z dużą
Ważna informacja
zwiększonego ryzyka wystąpienia otyłości u rozwijającego się dziecka, Jest to
rezultat narażenia dziecka na niewłaściwe
masą urodzeniową. Dzieci otyłych matek
Otyłość wieku dziecięcego
i w dorosłości
także mają tendencje do tycia i to w większym stopniu niż dzieci otyłych ojców.
Niedawne publikacje sugerują związek po-
Podobnie jest u dzieci matek z cukrzycą
przyjmowania coraz większej ilości pożywienia, a wskutek tego występowania
Otyłość u matki może prowadzić do
w pierwszych tygodniach życia prezentują
sie ciąży i późniejszą otyłością dziecka.
gle wywoływać apetyt, prowadząc do
otyłości.
wykazują szybki wzrost i przybór wagi
między przyrostem wagi kobiety w okre-
może w sposób ciągły stymulować neu-
Rysunek 1. „Międzypokoleniowe” przekazywanie otyłości. Hipoteza „przekarmienia” w wieku
rozwojowym sugeruje, iż otyłość matki może mieć negatywny i trwały wpływ na rozwijające
się dziecko prowadząc do podwyższonego ryzyka wystąpienia otyłości.
Rysunek 2. Badania na zwierzętach udowodniły, iż rozwijające się podwzgórze jest szczególnie zagrożone podwyższonym poziomem
insuliny i leptyny u matek otyłych w okresie
ciąży i prowadzi do ciągłego wzrostu apetytu
u dzieci.
następuje gwałtowny wzrost wagi po
urodzeniu występuje większa tendencja
tyków – te pierwsze są bardziej zagrożone
do tycia, a potomstwo otyłych lub chorych na cukrzycę zwierząt cierpi na znaczkiem modyfikowanym lub na stosowanie
karmienie piersią tylko w niewielkim stop-
nak, że podczas najważniejszych etapów
niu chroni przed dziecięcą otyłością. Pre-
rozwoju płód jest szczególnie narażony
róznych schematów żywienia. Wyższa
równaniu z potomkami innych przedsta-
dyspozycje do tycia ze względów genety-
na wpływ poziomu glukozy u matki, który
zawartość białka w mleku modyfikowa-
wicieli gatunku. Badania zwierząt udo-
ną otyłość podczas dojrzewania w po-
cznych nie mogą być wykluczone, ale
jest związany z otyłością/cukrzycą oraz
nym od tejże w mleku matki także została
wodniły także, iż rozwijające się silnie
dominacja wpływu matki i korzyści z kar-
z nieznanych wciąż przyczyn, które mają
zauważona. Co ważne, badania na zwie-
podwzgórze jest szczególnie narażone na
mienia piersią wskazują na wpływ odży-
wpływ na równowagę energetyczną w póź-
rzętach w zdecydowany sposób udowad-
zwiększenie dawek żywieniowych w pier-
wiania w czasie ciąży lub zaraz po urodze-
niejszym życiu. Zalety karmienia piersią
niają, iż status żywieniowy we wczesnych
wszych etapach życia. Drogi dostarczania
niu. Badania obserwacyjne, które opisują
nie są do końca zbadane, ale mogą mieć
etapach życia może mieć wpływ na ry-
pożywienia i równowaga energetyczna są
te zależności nie dowodzą jaki jest po-
wpływ na wolniejsze wzrastanie niemowląt
zyko wystąpienia otyłości. U gryzoni, gdy
kontrolowane przez podwzgórze. U gry-
wód takiego stanu rzeczy. Sugerują jed-
karmionych piersią niż karmionych mle-
po słabym odżywianiu w okresie ciąży
zoni wysoki poziom insuliny i leptyny
2
sie prenatalnym lub podczas pierwszych
etapów życia niemowlęcia.
Bibliografia
w porównaniu z potomkami ojców diabeotyłością. W okresie noworodkowym
humoralne i żywieniowe środowisko w okre-
Catalano, P.M., K. Farrell, i inni (2009).
Okołoporodowe czynniki ryzyka związane
z otyłością dziecięcą i rozregulowaniem
metabolicznym. Am J Clin Nutr 90: 1303–1313.
Crozier, S.R., H.M. Inskip, i inni (2010).
Wzrost wagi w ciąży a skład ciała dziecka:
wyniki ankiety przeprowadzonej wśród
kobiet Southampton Women’s Survey.
Am J Clin Nutr 91:1745–1751.
Dabelea, D., R.L. Hanson, i inni (2000).
Wewnątrzmaciczne narażenie płodu na
cukrzycę wiąże się z ryzykiem wystąpienia
cukrzycy typu 2 i otyłości: badanie
rodzeństwa w różnym stopniu dotkniętego
powyższymi. Diabetes 49:2208–2211.
Kirk, S.L., A.M. Samuelsson, i inni (2009).
Matczyna otyłość u szczurów wywołana
dietą wpływa na centralne procesy
regulujące spożycie żywności przez
potomstwo. PLoS One 4:e5870.
Koletzko, B., R. von Kries, i inni (2009).
3
Mniejsza zawartość białka w mleku
początkowym wiąże się z niższą wagą
do 2 roku życia: randomizowane badanie
kliniczne. Am J Clin Nutr 89:1836 –1845.
Monasta, L., G.D. Batty, i inni (2010). Wskaźniki
nadwagi i otyłości we wczesnym okresie
życia: przekrój przeglądów systematycznych.
Obes Rev 11:695 –708.
Morris, M. (2009). Wpływ wczesnego życia na
ryzyko otyłości: matczyne przekarmienie oraz
programowanie otyłości. Expert Review of
Endocrinology and Metabolism 4:625 – 637.
Nelson, S.M., P. Matthews, i inni (2009).
Matczyny metabolizm i otyłość:
modyfikowalne wyznaczniki wyniku ciąży.
Hum Reprod Update.
Ong, K.K. and R.J. Loos (2006).
Szybkie nabieranie wagi w okresie
niemowlęcym a otyłość w kolejnych etapach
życia: przeglądy systematyczne i pomocne
sugestie. Acta Paediatr 95:904–908.
Plagemann, A., T. Harder, i inni (1999). Wady
wrodzone jądra podwzgórza u hiperinsulinemicznego potomstwa szczurów z cukrzycą
ciążową. Dev Neurosci 21:58– 67.
Download