OTYŁOŚĆ

advertisement
Co powoduje otyłość?
• Podstawowym czynnikiem powodującym rozwój otyłości
jest zaburzony bilans energetyczny – zbyt małe
wydatkowanie energii oraz spożywanie nadmiernych, w
stosunku do potrzeb ilości pożywienia
• Na rozwój masy ciała
wpływają:
– Ilość spożywanych
pokarmów
– Sposób żywienia
– Skład diety
Istnieje wiele dodatkowych
czynników modyfikujących
kształtowanie masy ciała, m.in.
wpływy genetyczne. Oddziałują
one na utrzymanie masy ciała
bezpośrednio poprzez wpływ na
wydatkowanie energii ,
spontaniczną aktywność fizyczną,
odczuwanie sytości i głodu,
preferencje pokarmowe, a ponadto
na kształtowanie określonych
reakcji na bodźce stresowe.
Istotną rolę odgrywają:
 zaburzenia kontroli odżywiania przez
ośrodki zlokalizowane w mózgu i
realizowane przy wykorzystaniu
układu nerwowego
 zaburzenia endokrynologiczne
Zasadniczą rolę w otyłości, poza
czynnikami chorobowymi,
odgrywają
czynniki genetyczne
ekonomiczne i
psychospołeczne.
CZYNNIKI
GENETYCZNE
CZYNNIKI
PSYCHOSPOŁ
ECZNE
CZYNNIKI
SOCJOEKONO
MICZNE
OTYŁOŚĆ
PROSTA
WTÓRNA
POWSTAJE NA SKUTEK
DYSPROPORCJI POMIĘDZY
WYDATKOWANIEM A
DOSTARCZANIEM ENERGII
JEST NASTĘPSTWEM CHORÓB,
KTÓRE POWODÓJĄ ZABURZENIE
RÓWNOWAGI WYDATKOWANIA I
DOSTARCZANIA ENERGII
OTYŁOŚĆ – stan patologicznego zwiększenia w organizmie ilości
tkanki tłuszczowej.
DIAGNOSTYKA OTYŁOŚCI
Najbardziej
rozpowszechnioną
metodą rozpoznawania
otyłości i nadwagi jest
obliczenie tzw.
wskaźnika masy ciała
(Body Mass Index – BMI)
BMI 
waga(kg)
wzrost 2 (m 2 )
KLASYFIKACJA
BMI
RYZYKO CHORÓB
DODATKOWYCH
zakres normy
18,5-24,9 przeciętne
nadwaga
25-29,9
podwyższone
otyłość klasa I
30-34,9
umiarkowane
klasa II
35-39,9
poważne
klasa III
≥40
bardzo poważne
(przedotyłość)
CUKRZYCA
TYPU 2
UPOŚLEDZONA
TOLERANCJA
GLUKOZY
ZABURZENIA
ODDECHOWE
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
CHOROBA
WIEŃCOWA
OTYŁOŚĆ
HIPERLIPIDEMIA
CHOROBY
NOWOTWOROWE
KAMICA
ŻÓŁCIOWA
ZABURZENIA
NASTROJU
UDAR
MÓZGU
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
CHOROBA
ZWYRODNIENIOWA
STAWÓW
KONSEKWENCJE OTYŁOŚCI
•
•
•
•
•
NISKA SAMOOCENA DZIECKA
DEPRESJA
BRAK AKCEPTACJI ZE STRONY RÓWIEŚNIKÓW
IZOLACJA SPOŁECZNA
„ZAJADANIE „ PROBLEMÓW, CO
DOPROWADZA DO POGŁĘBIENIA
PROBLEMÓW
• W PRZYSZŁOŚCI KŁOPOTY Z ZATRUDNIENIEM
CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
• ROZWÓJ OTYŁOŚCI JEST UWARUNKOWANY PRZEDE
WSZYSTKIM ŚRODOWISKOWO
• KLUCZOWE DLA ROZWOJU OTYŁOŚCI SĄ DWA ZJAWISKA:
DOSTĘPNOŚĆ WYSOKO PRZETWORZONEJ, TANIEJ ŻYWNOŚCI O
ZNACZNEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU I WĘGLOWODANÓW PROSTYCH
• W CIĄGU LAT ZWIĘKSZENIU ULEGŁA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZÓW W POKARMACH, A
ZMNIEJSZYŁO SIĘ SPOŻYCIE WĘGLOWODANÓW ZŁOŻONYCH, BŁONNIKA I SOLI
MINERALNYCH
• PLANOWANIE POSIŁKÓW WYMAGA CORAZ WIĘCEJ SAMOKONTROLI
ZNACZNE OGRANICZENIE CODZIENNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
• OBSERWUJE SIĘ NIEMAL CAŁKOWITE ZANIECHANIE TRENINGU FIZYCZNEGO
• WYDATEK ENERGETYCZNY ZWIĄZANY Z CODZIENNĄ AKTYWNOŚCIĄ JEST CORAZ NIŻSZY
• SYSTEMATYCZNE ĆWICZENIA FIZYCZNE 2-3 RAZY W TYGODNIU WYKONUJE CO DZESIĄTY
POLAK, CO PLASUJE NAS NA JEDNYM Z OSTATNICH MIEJSC W EUROPIE
• UCZNIOWIE CORAZ CZĘCIEJ NIE CHCĄ ĆWICZYĆ NA LEKCJACH WYCHOWNIA FIZYCZNEGO,
A RODZICE IM W TYM POMAGAJĄ WYPISUJĄC ZWOLNIENIA I
PODSUMOWANIE
STNIEJĄ LICZNE DOWODY POTWIERDZAJĄCE ŚCISŁĄ
ALEŻNOŚĆ MIĘDZY OTYŁOŚCIĄ A CHOROBAMI UKŁADU
ERCOWO-NACZYNIOWEGO, DLATEGO NALEŻY PRZEBADAĆ
ZIECKO
NALEŻY BACZNIE PRZYGLĄDAĆ SIĘ NAWYKOM
YWIENIOWYM DZIECI, WZBOGACIĆ ICH DIETĘ O OWOCE I
WARZYWA, WYELIMINOWAĆ FAST FOODY, CHIPSY, NAPOJE
AZOWANE
ODZICE POWINNI ZNALEŹĆ CZAS , ABY NAUCZYĆ DZIECI
KTYWNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO, TO
RZYNIESIE KORZYŚĆ ZARÓWNO RODZICOM , JAK I ICH
ZIECIOM
RUGIE ŚNIADANIE DZIECKA POWINNO BYĆ PRZEMYŚLANE I
OWINNO ZAWIERAĆ SKŁADNIKI NIEZBĘDNE DO
RAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA DZIECKA W SZKOLE,
ZIECKO NIE POWINNO SAMO, ZA PIENIĄDZE OTRZYMANE
D RODZICÓW KUPOWAĆ SOBIE DRUGIEGO ŚNIADANIA,
ONIEWAŻ NAJCZĘCIEJ KUPUJĄ FAST FUDY
JAK OGRANICZYĆ OTYŁOŚĆ U
DZIECI?
1. ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ SPOŻYWANYCH POKARMÓW
+
2. ZWIĘKSZYĆ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ DZIECKA
1. OGRANICZYĆ ILOŚĆ CZASU SPĘDZANEGO PRZED
KOMPUTEREM I TELEWIZOREM
2. WYELIMINOWAĆ Z DIETY DZIECKA FAST FUDY,
CHIPSY I NAPOJE GAZOWANE
Podsumowując… Nadmierna masa ciała to
skutek wielu czynników, od genetycznych
począwszy, poprzez sposób odżywiania w
dzieciństwie, decydujący o ilości komórek w
tkance tłuszczowej, które zostają nam na
całe życie, nawyki dietetyczne, mające m.in.
podłoże kulturowe, wpływ stresów i frustracji,
tryb życia utrudniający regularne spożywanie
posiłków, wreszcie łatwa dostępność
tuczącej żywności - wszelkie dania z
gatunku "fast food", chipsy, kaloryczne
napoje orzeźwiające…
Bibliografia:
• „Otyłość epidemią XXI wieku” Maciej Owecki, Przegląd
Kardiodiabetologiczny 2009; 4, 1: 36–41
• „Otyłość – choroba interdyscyplinarna” Małgorzata BuksinskaLisik, Wojciech Lisik, Teresa Zaleska,
Przewodnik Lekarza 2006,
1: 72-77
• „Otyłość i nadwaga – epidemia
XXI wieku” Danuta Pupek-Musialik,
Magdalena Kujawska-Łuczak,
Paweł Bogdański,
Przewodnik Lekarza 2008;
1: 117-123
RODZICE!!!
• PROSIMY NIE LEKCEWAŻCIE NAWYKÓW
ŻYWIENIOWYCH DZIECI
• TO OD WAS ZALEŻY PRZYSZŁŚĆ WASZYCH
DZIECI
• NAUCZCIE ICH DBANIA O WŁASNE ZDROWIE
POPRZEZ ODPOWIEDNIE ODŻYWIANIE I
AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA CZASU
WOLNEGO
Prezentację przygotowała:
JADWIGA SADOWSKA
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards