Zamówienie

advertisement
Zamówienie na czytnik kodów 2D Gryphon D432 wraz z oprogramowaniem do obsługującym 2DDR oraz podstawką pod czytnik
………………………………………………………………………
miejscowość, data
Dane zamawiającego:
…………………………………………………………………..
imię nazwisko (nazwa firmy)
…………………………………………………………………..
ulica, nr domu
…………………………………………………………………..
kod pocztowy, miejscowość
…………………………………………………………………..
numer NIP
Instytut Transportu Samochodowego
Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel.: (22) 43 85 200
fax: (22) 43 85 201, (22) 43 85 401
Zamówienie
Zamawiam czytnik kodu 2D Gryphon D432 wraz z podstawką pod czytnik oraz programem i licencją na
program 2DDR do dekodowania kodów 2D AZTEC z dowodów rejestracyjnych w ofercie dla:
dla stacji kontroli pojazdów będącej pod Patronatem Instytutu Transportu Samochodowego
z numerem umowy ………………………w cenie 1400 zł + 23% VAT
za 1 komplet. (*)
dla pozostałych SKP korzystających z programu informatycznej obsługi stacji kontroli
pojazdów „PATRONAT” w cenie 1500 zł + 23% VAT za 1 komplet. (*)
(*) prosimy zaznaczyć właściwy wariant
Zgadzamy się na przekazanie zamówienia przez Instytut Transportu Samochodowego do dystrybutora,
to jest Korporacji CSP. Należność za czytnik i oprogramowanie wpłacimy w ciągu 7 dni od daty
otrzymania faktury VAT.
Upoważniamy dystrybutora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
…………………….………………………
pieczątka firmy zamawiającej
…………………….………………………
podpis i pieczątka osoby zamawiającej
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards