dr Aleksandra Szulczewska-Remi Katedra Controllingu, Analizy

advertisement
dr Aleksandra Szulczewska-Remi
Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
[email protected]
mgr Sławomir Zerbst
Aesculap Chifa sp. z o.o.
[email protected]
„Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych”
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych
Agenda
 Istota procesu budżetowania w green controllingu
 Green budżet z punktu widzenia kryteriów podziału
 Tworzenie budżetów operacyjnych w green budżetowaniu
 Zastosowanie budżetów operacyjnych w green budżetowaniu –




przykłady zastosowania
Tworzenie budżetów finansowych w green budżetowaniu
Zastosowanie budżetów finansowych w green budżetowaniu –
przykłady zastosowania
Wielowymiarowość budżetów green (aspekty ekonomiczne,
ekologiczne, społeczne)
Interesariusze green budżetowania
Agenda
 Wdrożenie green budżetowania w przedsiębiorstwie
 Istota kontroli i analizy odchyleń od green budżetu
 Wykorzystanie metod tabelaryczno – graficznych na potrzeby
sprawozdawczości budżetowej w ujęciu green
 Wykorzystanie oprogramowania komputerowego na potrzeby
sprawozdawczości budżetowej w ujęciu green
 Ocena realizacji green budżetu w całym przedsiębiorstwie
 Analiza odchyleń od budżetów w ujęciu green
Istota procesu budżetowania w green
controllingu
Definicja budżetu i budżetowania
Funkcje budżetu i budżetowania
A po co komu budżet?
Green budżet z punktu widzenia
kryteriów podziału
Budżet „przyrostowy” i „od zera”
Budżet sztywny i elastyczny
Budżet statyczny i kroczący
Budżet odgórny, partycypacyjny i oddolny
Budżet środowiskowy
(enviromental budgeting)
Tworzenie budżetów operacyjnych
w green budżetowaniu
Zastosowanie budżetów operacyjnych
w green budżetowaniu – przykłady
zastosowania
Tworzenie budżetów finansowych
w green budżetowaniu
Zastosowanie budżetów finansowych
w green budżetowaniu – przykłady
zastosowania
Wielowymiarowość budżetów green
(aspekty ekonomiczne, ekologiczne,
społeczne)
Interesariusze green budżetowania
Wdrożenie green budżetowania
w przedsiębiorstwie
Zespół wdrożeniowy
Oprogramowanie
Obieg dokumentów księgowych
Struktura organizacyjno – ewidencyjna
Ewidencja księgowa
Istota kontroli i analiza odchyleń
od green budżetu
Proces kontroli budżetowej
Analiza odchyleń od green budżetu
Wykorzystanie metod tabelaryczno –
graficznych na potrzeby
sprawozdawczości budżetowej
w ujęciu green
Wykorzystanie oprogramowania
komputerowego na potrzeby
sprawozdawczości budżetowej
w ujęciu green
Business inteligence
arkusz kalkulacyjny
Ocena realizacji green budżetu
w całym przedsiębiorstwie
Analiza odchyleń od budżetów
w ujęciu green
„Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych”
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards