Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

advertisement
Projekt „Młodzi-aktywni w świętokrzyskim!” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji
Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wzór Harmonogramu rzeczowo – finansowego
Przedmiot
zakupu
Opis techniczny
Termin zakupu
Cena
jednostkowa
Ilość
(netto/brutto)
RAZEM
Wartość
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards