Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

advertisement
Projekt „Młodzi-aktywni w świętokrzyskim!” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji
Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Wzór Harmonogramu rzeczowo – finansowego
Przedmiot
zakupu
Opis techniczny
Termin zakupu
Cena
jednostkowa
Ilość
(netto/brutto)
RAZEM
Wartość
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards