Termin: 1 czerwca 2016 r. Początek konferencji godz.10 00

advertisement
Komunikat Nr 2
Konferencja Naukowo - Techniczna
„Jak dobrze i efektywnie zarządzać infrastrukturą drogową i kolejowądoświadczenia i wyzwania”
Miejsce : Targi Kielce ul. Zakładowa 1 Centrum Konferencyjne Sala Lambda
Termin: 1 czerwca 2016 r. Początek konferencji godz.1000
Organizatorzy:
Świętokrzyski Klub Drogowca SITK RP
Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Targi Kielce
Partner : Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach
Godz.10-1030
Otwarcie konferencji.
Wystąpienia zaproszonych gości.
Sesja I
Godz. 1030 – 1230
1.Uwarunkowania procesu projektowego i jego wpływ na budowę i zarządzanie drogami publicznymi
– Jacek Bojarowicz GDDKiA.
2. Zarzadzanie drogami wojewódzkimi – wyzwania i problemy – Dariusz Wróbel ŚZDW w Kielcach.
3. Wybrane zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych – Piotr
Skolasiński – Dyrektor Zarządzający TOR AUDYTOR Sp. z o.o. ul. Sielecka 22 lok. 33, 00-738 Warszawa.
4. Drogi powiatowe z perspektywy 17-tu lat i spojrzenie w przyszłość – Leszek Śmigas ZDP Starachowice.
5. Prezentacja Firmy PROFILBETON Polska Bolesław Gumieniak.
Godz. 1230 – 1245 Przerwa kawowa
Godz. 1245 – 1430.
Sesja II
1. Zarzadzanie infrastrukturą kolejową – Adam Młodawski – SITK RP O/Kielce
2. Zarzadzanie gospodarką mostową na sieci dróg wojewódzkich regionu świętokrzyskiego – B. Balcerek
ŚZDW w Kielcach
3. Historia żelaznego szlaku Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej – 170 lat -B. Balcerek.
4. Wolne wnioski i dyskusja.
Godz. 14.30 Zwiedzanie Targów Autostrada
Download