Program konferencji - Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach

advertisement
Zaproszenie
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach Wydział Pedagogiczny
Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach
wraz z Partnerami
Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
i Osób z Autyzmem „Syntonia” w Kielcach
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach
mają zaszczyt zaprosić na
Interdyscyplinarną Konferencję Naukowo - Szkoleniową
„Autyzm znany czy nieznany. Od teorii do praktyki”
Konferencja odbędzie się 23 maja 2017 r.
w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach
ul. Ponurego Piwnika 49
PATRONAT
Program konferencji:
10.00 – 10.15
Otwarcie konferencji – dr hab. prof. nadzw. StSW Jolanta Góral-Półrola, Dziekan Wydziału
Pedagogicznego Staropolskiej Szkoły Wyższej, mgr Paulina Papka, Prezes Krajowego
Towarzystwa Autyzmu, Oddział Kielce
10.15 -–10.40
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (według klasyfikacji DSM V). Etiologia, objawy,
współzachorowalność, terapia – dr n. med. Izabela Chojnowska-Ćwiąkała, dr n.hum.
Agnieszka Mazur, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży i Osób
z Autyzmem „Syntonia”
10.40 – 11.05
Diagnostyka autyzmu na przestrzeni lat. Z własnego doświadczenia zawodowego – lek. med.
spec. psychiatrii Aleksandra Olawska- Szymańska, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział
Kielce
11.05 – 11.40
Zaburzenia regulacji procesów sensorycznych u dzieci ze spektrum autyzmu – mgr Natalia
Habik, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział Kielce
11.40 – 12.05
Zaburzenia motoryczne u osób z ASD - dr n. med. Agata Michalska, Instytut Fizjoterapii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
12.05 – 12.30
Przerwa kawowa
12.30 – 12.50
Działalność Kieleckiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu – mgr Monika Moćko
12.50 – 13.10
Diagnoza funkcjonalna dzieci i młodzieży z ASD podstawą podejmowanych działań
praktycznych – dr n. med. Danuta Kossak, Wydział Pedagogiczny StSW w Kielcach
13.10 – 13.25
Nowoczesne metody neurorehabilitacji osób z ASD. Szanse i zagrożenia - mgr Magdalena
Krzyżak, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach
13.25 – 13.40
Wczesna interwencja, jako element terapii dziecka z autyzmem – mgr Monika Moćko,
Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział Kielce.
13.40 – 13.55
Metoda Padovan w terapii osób z ASD - mgr Marzena Janus, Miejski Zespół Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach
13.55 – 14.10
Rozwijanie funkcjonalnej komunikacji u dzieci z autyzmem. Z doświadczeń Niepublicznego
Przedszkola „Słowicza Ferajna” w Kielcach – mgr Iwona Madej, mgr Magdalena Sygut.
14.10 – 14.25
Praca z uczniem z ASD w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych w Kielcach –
mgr Sylwia Ciszewska
14.25 – 14.30
Rodzice dzieci z ASD. Radości i rozterki – dr n. hum. Katarzyna Cynowska, Wydział
Pedagogiczny Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
14.30 – 14.40
Zakończenie konferencji. Wręczenie certyfikatów
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 19 maja 2017 r.
e-mail: [email protected]
Udział w konferencji jest bezpłatny
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards