tutaj. - Sabina WRONA

advertisement
„ Wczesna diagnostyka dziecka z autyzmem””
Część I
8 h szkoleniowych
Data: 28.09.2013r.
Czas trwania: 10.00-16.15
Koszt: 250 zł
Zgłoszenia do 20.09.2013r. lub do wyczerpania miejsc
Zgłoszenia proszę kierować pod nr tel: 605101290 Sabina Wrona
NA SZKOLENIE – PROSZĘ WZIĄĆ ZE SOBĄ :
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, RĘKAWICZKI- OGRODOWE LUB
KUCHENNE, APASZKĘ LUB SZALIK
NARCIARSKIE LUB
PROGRAM SZKOLENIA:
1. triada zaburzeń autystycznych. Omówienie zaburzeń wg klasyfikacji ICD-10
w oparciu o materiał filmowy a także prezentację slajdów.
2. zaburzenia integracji sensorycznej w autyzmie- „Jak osoby z autyzmem
widzą świat” (warsztat)
3. Diagnostyka różnicowa autyzmu z innymi zaburzeniami rozwojowymi.
4. co może pomóc w nakreśleniu diagnozy?? (kwestionariusze, nagrania dvd)
5. zadania i zabawy z dzieckiem do sprawdzenia w trakcie diagnozy (praca
warsztatowa)
6. stereotypie jaką spełniają funkcję u dzieci z autyzmem? (ćwiczenia-wasztat)
Korzyści dla uczestników:
 Uczestnicy znają kryteria autyzmu wczesnodziecięcego, potrafią
rozpoznawać zachowania osób wynikające z ich specyficznych
trudności rozwojowych – autyzmu.
 Beneficjenci znają możliwe zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej
występujące w autyzmie
 Znają sposoby diagnozowania autyzmu
Forma szkolenia

Warsztat oraz wykład

w trakcie szkolenia wykorzystywane są następujące metody
wspomagające efektywne przyswajanie doświadczenie ze swojej
pracy:

Ćwiczenia pomagające doświadczyć trudności dzieci z autyzmem
konkretnie zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej

Dyskusja moderowana

Materiał filmowy

Praca w grupach
Prowadzący:
Sabina Wrona - psycholog
jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (2004r) kierunku psychologii.
Pracuję szósty rok w Poradni Psychologicznej we Wrocławiu w Specjalistycznym
Ośrodku Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu, w której
prowadzę terapię nie tylko dzieci z autyzmem ale również dzieci z wadami słuchu,
alalią, dysfunkcjami w zakresie centralnego układu nerwowego. W zespole z lekarzem
psychiatrą i neurologopedą w ośrodku w Alfa Aridani we Wrocławiu prowadzę
diagnozę dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi w tym głównie z autyzmem.
Prowadzę również szkolenia w Poradni psychologicznej dla logopedów, pedagogów ,
nauczycieli. W ramach doskonalenia umiejętności nauczycieli prowadzę ćwiczenia i
wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim w Centrum Edukacji Nauczycielskiej.
Współpracuję także z Wyższą Szkołą Zarządzania: „Edukacja” we Wrocławiu. W trakcie
szkoleń staram się na bieżąco udzielać odpowiedzi na pojawiające się pytania, zwracam
uwagę na to aby przekazywany przeze mnie materiał był podawany w sposób
zrozumiały, ciekawy i co najważniejsze możliwy do zastosowania w praktyce w pracy z
dzieckiem w szkole.
Download