Przystosowanie otoczenia terapeutycznego do osób ze spektrum

advertisement
ul. Kalwaryjska 69/9
30- 504 Kraków
telefon: +48 505 983 502
e-mail: [email protected]
www.dopasowaneszkolenia.pl
Najlepszy czas na działanie jest teraz!
Przystosowanie otoczenia terapeutycznego do osób
ze spektrum autyzmu
Osoby z autyzmem często postrzegają swoje otoczenie jako chaos, który
bombarduje rozpraszającymi bodźcami, stając się przyczyną zagrożenia i stresu.
Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne metody przeorganizowania
przestrzeni terapeutycznej, by stała się ona bardziej funkcjonalna
i optymalizowała rozwój dziecka.
Dla kogo jest to szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracujących z osobami z autyzmem
- nauczycieli, terapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, pracowników
poradni psychologiczno - pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział
studenci planujący w przyszłości pracować z osobami z autyzmem.
Zakres tematyczny szkolenia:
1. Charakterystyka funkcjonowania osoby ze spektrum autyzmu:
a) kryteria diagnostyczne ICD – 10/DSM IV;
b) powtarzające się deficyty w zakresie interakcji społecznych;
c) trudności w codziennym komunikowaniu się;
d) schematyzmy – sztywne wzorce zachowań, zainteresowań,
aktywności;
e) przejawy zaburzeń odbioru i przetwarzania bodźców;
f) triada diagnostyczna.
2. Przystosowanie otoczenia terapeutycznego. Od czego zacząć?
Strukturalizacja – cele strukturalizacji.
a) strukturalizacja przestrzeni:
- organizacja miejsca pracy
- tworzenie przyjaznego środowiska w klasie/grupie
b) strukturalizacja czasu (praca w oparciu o plany aktywności):
- plan dnia/zajęć edukacyjnych/czynności
- formy przedstawienia planu
c) strukturalizacja czynności/zajęć:
- realizowanie zadania w oparciu o plan („krok po kroku”)
- zasady doboru zadań
d) strukturalizacja relacji społecznych – regulaminy zachowań.
3. Praktyczne sposoby organizacji otoczenia dla osoby z autyzmem
- przestrzeń terapeutyczna/klasa szkolna/korytarze/toaleta/szatnia
4. Dostosowanie pomocy edukacyjnych:
a) jakie wymogi muszą spełniać pomoce dydaktyczne by były zrozumiałe
i przydatne dla osoby z autyzmem;
b) możliwości wykorzystania pomocy w innym zakresie niż dotychczas;
c) pomysły autorskie, czyli jakie pomoce z ogólnodostępnych materiałów
możemy stworzyć dla naszych podopiecznych.
Czas trwania - 10 h dydaktycznych
Cena - 220zł/os.
Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy o kontakt
mailowy: [email protected] lub telefoniczny pod nr 505 983 502.
Zapraszam do współpracy
Katarzyna Kusińska
Koordynator ds. Szkoleń
tel: 505 983 502
[email protected]
www.dopasowaneszkolenia.pl
Download