1. Europa i Polska w czasach oświecenia

advertisement
KLASA 3 Europa i Polska w czasach oświecenia
1. Europa i Polska w czasach oświecenia
Pytanie 1/27
Do głównych wynalazków oświecenia należą:
A. piorunochron, balon, przędzarka, parowóz
B. balon, przędzarka, parowóz, guma
C. piorunochron, balon, przędzarka, maszyna parowa
D. przędzarka, parowóz, ciągnik Nicolasa-Josepha Cugnota
Pytanie 2/27
Wybitnymi filozofami epoki oświecenia byli:
A. Jan Jakub Rousseau, Wolter, Madame de Lespinasse, Benjamin Franklin
B. Wolter, Monteksiusz, Izaak Newton, Karol Linneusz
C. Jan Jakub Rousseau, Izaak Newton, Benjamin Franklin, Wolter
D. Wolter, Monteksiusz, Anders Celsjusz, Izaak Newton
Pytanie 3/27
Racjonalizm, nurt w filozofii zakładający, że wszystko można poznać jedynie za pomocą rozumu był
reprezentowany przez:
A. Johna Locke’a i Denisa Diderota
B. Denisa Diderota i Jana Jakuba Rousseau
C. Woltera i Denisa Diderota
D. Woltera i Johna Locke’a
Pytanie 4/27
Umowa społeczna i Emil, czyli o wychowaniu to dzieła:
A. Denisa Diderot
B. Karola Ludwika Monteskiusza
C. Jana Jakuba Rousseau
D. Benjamina Franklina
Pytanie 5/27
Nowy układ sił w Europie określano mianem „koncertu pięciu mocarstw”. Które były to państwa?
A. Rosja, Austria, Prusy, Hiszpania, Wielka Brytania
B. Rosja, Austria, Wielka Brytania, Prusy, Francja
C. Rosja, Francja, Wielka Brytania, Portugalia, Prusy
D. Rosja, Wielka Brytania, Austria, Hiszpania, Prusy
Pytanie 6/27
Które z państw stało się potęgą morską?
A. Rosja
B. Wielka Brytania
C. Prusy
D. Francja
Pytanie 7/27
Absolutyzm oświecony to rodzaj absolutyzmu, w którym władca przeprowadza odgórnie szereg
niezbędnych dla państwa reform, likwidując niektóre instytucje feudalne. Przedstawicielami tego typu
rządów byli:
1
KLASA 3 Europa i Polska w czasach oświecenia
A.
B.
C.
D.
Piotr I, Maria Teresa, Józef II
Józef II, Katarzyna II, Fryderyk Wilhelm I
Józef II, Katarzyna II, Fryderyk II
Fryderyk Wilhelm I, Fryderyk II, Józef II
Pytanie 8/27
W Austrii w XVIII wieku panowała dynastia:
A. Romanowów
B. Habsburgów
C. Hohenzollernów
D. Sasów
Pytanie 9/27
Na mocy pokoju w Karłowicach w 1699 Polska:
A. straciła Inflanty
B. otrzymała Mołdawię
C. odzyskała Ukrainę i Podole
D. straciła Ukrainę i Podole
Pytanie 10/27
Określenie Polska nierządem stoi charakteryzuje panowanie:
A. Stanisława Leszczyńskiego
B. Augusta II Mocnego
C. Augusta III Sasa
D. Stanisława Augusta
Pytanie 11/27
Określenie: Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa, charakteryzuje panowanie:
A. Stanisława Leszczyńskiego
B. Augusta II Mocnego
C. Augusta III Sasa
D. Stanisława Augusta
Pytanie 12/27
Familia to stronnictwo:
A. Czartoryskich
B. Potockich
C. Poniatowskich
D. Branickich
Pytanie 13/27
Stanisław August Poniatowski panował w latach:
A. 1763-1772
B. 1764-1798
C. 1764-1791
D. 1764-1795
Pytanie 14/27
Mikołaj Repnin był:
A. dysydentem
2
KLASA 3 Europa i Polska w czasach oświecenia
B. rosyjskim ambasadorem
C. konfederatem
D. barskim innowiercą
Pytanie 15/27
Reformą oświaty miała zająć się Komisja Edukacji Narodowej. Skąd otrzymała fundusze?
A. od jezuitów
B. od carycy Katarzyny II
C. od papieża
D. od Stanisława Augusta
Pytanie 16/27
Pierwszy rozbiór Polski miał miejsce:
A. 5 sierpnia 1772 roku
B. 12 grudnia 1771 roku
C. 10 września 1772 roku
D. 10 maja 1795 roku
Pytanie 17/27
Kto próbował przerwać obrady sejmu rozbiorowego?
A. Adam Poniński
B. Mikołaj Repnin
C. Tadeusz Rejtan
D. Józef Pułaski
Pytanie 18/27
Stanisław Konarski, wybitny reformator oświecenia założył:
A. Korpus Kadetów
B. Collegium Nobilium
C. Komisję Edukacji Narodowej
D. Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych
Pytanie 19/27
Komisja Edukacji Narodowej była:
A. ministerstwem oświaty
B. szkołą pijarską
C. szkołą świecką
D. organizacją nadzorującą szkoły miejskie
Pytanie 20/27
Kto był sekretarzem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych zajmującego się m. in. opracowywaniem
podręczników?
A. Stanisław Konarski
B. Grzegorz Piramowicz
C. Stanisław Staszic
D. Franciszek Bohomolec
Pytanie 21/27
Który z wybitnych dramaturgów oświecenia stanisławowskiego założył w 1779 Teatr Narodowy?
A. Julian Ursyn Niemcewicz
3
KLASA 3 Europa i Polska w czasach oświecenia
B. Ignacy Krasicki
C. Franciszek Zabłocki
D. Wojciech Bogusławski
Pytanie 22/27
Pierwsza w Polsce biblioteka publiczna to:
A. Biblioteka Jagiellońska
B. Biblioteka Ossolińskich
C. Biblioteka Załuskich
D. Biblioteka Narodowa
Pytanie 23/27
Najwybitniejszym pisarzem polskiego oświecenia, autorem bajek, satyr, powieści, był:
A. Franciszek Bohomolec
B. Wojciech Bogusławski
C. Ignacy Krasicki
D. Stanisław Konarski
Pytanie 24/27
Komisję Edukacji Narodowej założono w:
A. 1766 roku
B. 1773 roku
C. 1775 roku
D. 1747 roku
Pytanie 25/27
Lorenz Mitzler de Kolof nie był:
A. muzykologiem
B. wydawcą
C. fizykiem
D. lekarzem
Pytanie 26/27
Nowymi szkołami założonymi w czasach oświecenia stanisławowskiego były:
A. Szkoła Rycerska i Collegium Nobilium
B. Komisja Edukacji Narodowej i Collegium Nobilium
C. Szkoła Główna Handlowa i Collegium Nobilium
D. Korpus Kadetów i Szkoła Główna Handlowa
Pytanie 27/27
Pierwszy numer „Monitora” ukazał się w:
A. 1764 roku
B. 1765 roku
C. 1766 roku
D. 1767 roku
4
Download