Bioenergetyka komórki s. A-8 KK od 1-8 tyg - wnozir

advertisement
Rozkład zajęć w semestrze 1
w roku akademickim 2015/2016
Poniedziałek
1a
8:00-8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
Środa
Wtorek
1b
Szkolenie w zakresie praw i
obowiązków studenta
s.122 KK 5.10.2015 / Podstawy
technologii roślinnej ćw. gr 1a
s. 010 PP od 12.10.2015 r. od
8.30-10.00
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
Mikrobiologia stosowana
rok I
Chemia nieorganiczna
s. 10 KK
1a
1b
1a
1b
1a
1b
Techniki
mikrobiologiczne
s.413 PP
Fizyka z elementami biofizyki s. 7 PP od
1-8 tyg. / Podstawy ekologii/Biologiczny
monitoring środowiska s.D-7 KK od 915 tyg.
Podstawy ekologii/Biologiczny monitoring środowiska s.D 7 KK od 9-15 tyg. Zajęcia od godz.12.00-13.30
12:30 - 13:00
Podstawy ekologii/Biologiczny
monitoring środowiska s.D-7 KK Zajęcia
w dniu 25.11.2015
Chemia nieorganiczna
s. B-7 KK
13:30 - 14:00
Podstawy genetyki/
Bioenergetyka komórki
s. A-8 KK od 1-8 tyg.
Podstawy genetyki/
Bioenergetyka komórki
s. 120 KK
14:00 - 14:30
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
Podstawy
technologii roślinnej
s. 010 PP
Wychowanie fizyczne
Hala ZUT Tenisowa
16:00 - 16:30
Szkolenie biblioteczne
online
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
Techniki
mikrobiologiczne
s.413 PP
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
legenda:
KK PPA,B,D
1b
Ankietyzacja s.120 KK 9.10.2015
12:00 - 12:30
14:30 - 15:00
1a
Fizyka z elementami biofizyki s.7,8
PP
11:30 - 12:00
13:00 - 13:30
Piątek
Czwartek
Wykłady
Ćwiczenia
ul. Kazimierza Królewicza
ul. Papieża Pawła VI 3
pawilony przy ul. Kazimierza Królewicza
Podstawy ekologii/Biologiczny
monitoring środowiska s.D -7 KK od 815 tyg. Zajęcia w dniu 25.11.2015
Szkolenie bhp s.120 KK 8 i
15.10.2015 r.
Podstawy technologii roślinnej
s.122 KK od 1-8 tyg.
Matematyka s.220 KK
Matematyka s.122 KK
Mikrobiologia stosowana
rok II
Rozkład zajęć w semestrze 3
w roku akademickim 2015/2016
Poniedziałek
1a
8:00-8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
1b
10:00 - 10:30
11:00 - 11:30
1b
Histologia
s.122 KK
od 8-15 tyg.
Fizjologia
człowieka
s.111 PP
9:30 - 10:00
10:30 - 11:00
Środa
Wtorek
1a
Język angielski SPNJO
al. Piastów 48
godz.10.15 - 11.45
11:30 - 12:00
1a
Toksykologia
ogólna
s. 422 PP
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
Fizjologia
człowieka
s.111 PP
Toksykologia ogólna
s. 114 PP od 1-8 tyg.
15:00 - 15:30
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
Mikrobiologia rolna
ul. Słowackiego 17
sala Zakładu
od 1-8 tyg.
Toksykologia
ogólna
s. 422 PP
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
Histologia
s.122 KK
od 8-15 tyg.
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
legenda:
KK PPA,B,D
Wykłady
Ćwiczenia
ul. Kazimierza Królewicza
ul. Papieża Pawła VI 3
pawilony przy ul. Kazimierza Królewicza
1a
1b
Mikrobiologia żywności
s.121 KK
Parazytologia
s.10 KK
Mikrobiologia weterynaryjna
Piastów 45 s. 0/30
Mikrobiologia rolna
ul. Słowackiego 17
sala Zakładu
od 1-8 tyg.
Mikrobiologia rolna
ul. Słowackiego 17 s. 255
14:30 - 15:00
15:30 - 16:00
1b
Mikrobiologia
żywności
s.413 PP
Fizjologia człowieka
s. 114 PP
12:00 - 12:30
1a
Ankietyzacja s.10 KK 9.10.2015
Mikrobiologia
żywności
s.413 PP
Ekologia mikroorganizmów
s.32 KK od 1-7 tyg. / Histologia
s.32 KK od 8-15 tyg.
Piątek
Czwartek
1b
al..
Ekologia
mikroorganizmów
s. 413 PP
od
1-7 tyg.
Mikrobiologia
weterynaryjna sala
laboratoryjna Immunologii
al. Piastów 45 s. 2/28 od 18 tyg.
Mikrobiologia
weterynaryjna sala
laboratoryjna Immunologii
al. Piastów 45 s. 2/28 od 18 tyg.
Parazytologia
s.111 KK
Parazytologia
s.111 KK
Ekologia
mikroorganizmów
s. 413 PP
od 1-7
tyg.
Mikrobiologia stosowana
rok III
Rozkład zajęć w semestrze 5
w roku akedemickim 2015/2016
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1a
1a
1a
1a
1a
Immunologia
s.102 A PP
Mikrobiologia lekarska
s.413 PP
8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
Jezyk angielski SPNJO
al. Piastów 48 godz. 8.15 - 9.45
Biologia zakażeń
s. 102A PP / 111 KK
Jezyk angielski SPNJO
al. Piastów 48 godz. 8.15 - 9.45
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
Immunologia
s.117 PP
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
Mikrobiologia lekarska
s.32 KK
12:00 - 12:30
Fizjologia człowieka
s. 114 PP
Mykologia lekarska s.32 KK od 1-8
tyg. / Zastosowanie bioprocesów w
ochronie środowiska s. 32 KK od 915 tyg.
Podstawy informacji naukowej Biblioteka
ZUT ul.Ku Słońcu Zajęcia w dniu
21.10.2015 od godz. 10.30 do 12.00 /
Seminarium dyplomowe 15 godz.
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
Organizacja pracy w laboratoriach
diagnostycznych
s.32 KK od 1-8 tyg.
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
Fizjologia człowieka
s. 111 PP
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
legenda:
KK PPA,B,D
Wykłady
Ćwiczenia
ul. Kazimierza Królewicza
ul. Papieża Pawła VI 3
pawilony przy ul. Kazimierza Królewicza
Mykologia lekarska
s. 222 KK
od 1-8 tyg. zajęcia od godz. 13.00
do 16.00 / Zastosowanie
bioprocesów w ochronie
środowiska s. B-7 KK od 9-15
tyg. zajęcia od godz. 12 do 13.30
Biologia zakażeń
s.32 KK od 1-8 tyg.
Ankietyzacja s.10 KK 9.10.2015
Rozkład zajęć w semestrze 1
w roku akademickim 2015/2016
Poniedziałek
1a
Mikrobiologia stosowana
rok I mgr
Wtorek
1b
2b
Środa
1b
8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
1b
Podstawy fizjologii
żywienia s. 111 PP
od 1-8 tyg.
Ankietyzacja s. 32 KK 5.10.2015 r.
Aspekty inżynierskie w technologii żywności
pochodzenia zwierzęcego s. 32 KK 1-8 tyg. /
Projektowanie nowych produktów
żywnościowych s. 32 KK od 9-15 tyg.
Technologia żywności pochodzenia wodnego
s.220 KK
10:30 - 11:00
1a
Czwartek
Aspekty inżynierskie w
technologii żywności
pochodzenia roślinnego
s. 004 PP
Podstawy fizjologii
żywienia s. 111 PP
od 1-8 tyg.
1a
Piątek
1b
1a
Procesy technologiczne w oczyszczaniu ścieków Aspekty inżynierskie w Projektowanie nowych
technologii żywności
poprodukcyjnych s. 32 KK od 9-15 tyg.
produktów
pochodzenia
żywnościowych
zwierzęcego
s. B-11 KK
s. B-11 KK
Grupa 1a ćw. Podstawy żywienia człowieka s.
od 11-15 tyg.
od 1-10 tyg.
102A PP od 1-8 tyg./ Procesy technologiczne w
oczyszczaniu ścieków poprodukcyjnych s. B-7
KK 9-15 tyg. Zajęcia od godz 9.45
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 12:30
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach
mikrobiologicznych (przedmiot do wyboru) s. 117 PP
od 9-15 tyg.
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
Podstawy żywienia człowieka
s.117
PP od 1-8 tyg. / Aspekty inżynierskie w
technologii żywności pochodzenia roślinnego s.
117 PP od 9-15 tyg.
Systemy zarządzania i normalizacji w badaniach
mikrobiologicznych (przedmiot do wyboru) s. 117 PP od 9-15
tyg. / Grupa 1b ćw. Podstawy żywienia człowieka s. 102A od
1-8 tyg.
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
Podstawy fizjologii żywienia s.114 PP
8 tyg.
od 1-
Utrwalanie żywności a jej
jakość i bezpieczeństwo
s. 413 PP 9-15 tyg.
16:30 - 17:00
Utrwalanie żywności a jej
jakość i bezpieczeństwo
s. 413 PP 9-15 tyg.
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
legenda:
KK PPA,B,D
Projektowanie nowych
produktów
żywnościowych
s. B-11 KK
od 11-15 tyg.
Aspekty inżynierskie w
technologii żywności
pochodzenia roślinnego
s. 004 PP
Technologia żywności
pochodzenia wodnego
s.008 PP
Technologia żywności
pochodzenia wodnego
s.008 PP
14:30 - 15:00
Wykłady
Ćwiczenia
ul. Kazimierza Królewicza
ul. Papieża Pawła VI 3
pawilony przy ul. Kazimierza Królewicza
1b
Aspekty inżynierskie w
technologii żywności
pochodzenia
zwierzęcego
s. B-11 KK
od 1-10 tyg.
Utrwalanie żywności a jej jakość i bezpieczeństwo
s. 32 KK od 9-15 tyg. / Uwarunkowania prawne
prowadzenia działalności gospodarczej s. 121 KK
od 1-5 tyg.
Rozkład zajęć w semestrze 2
w roku akademickim 2015/2016
Poniedziałek
1a
9:00 - 9:30
Środa
Wtorek
1b
1a
1b
1a
Bakteryjne, grzybowe i
wirusowe choroby roślin
s.10 KK
Hodowle komórkowe i ich
wykorzystanie ul. Judyma 6 s. 10
9:30 - 10:00
1b
Język obcy SPNJO al. Piastów 48 godz.
8.15 - 9.45
Mikrobiologia przetwórstwa
żywności s.10 KK od 1-8 tyg. /
Procesy biodegradacji w przemyśle
s. 10 KK od 9-15 tyg.
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
1a
1b
Procesy biodegradacji
w przemyśle ul.
Janickiego 35
od
9-15 tyg.
Procesy biodegradacji
w przemyśle ul.
Janickiego 35
od
9-15 tyg.
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
Piątek
Czwartek
Ankietyzacja s. 10 KK 6.10.2015 r.
8:00-8:30
8:30 - 9:00
Mikrobiologia stosowana
rok I mgr
Mikrobiologia
przetwórstwa żywności
s.413 PP
12:00 - 12:30
Bakteryjne,
grzybowe i
wirusowe choroby
roślin
s.222 KK
od 1-8 tyg.
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
Seminarium dyplomowe
60 godz.
Hodowle komórkowe i ich
wykorzystanie ul. Judyma 6
s. 7 od 1-8 tyg.
Zajęcia od godz. 13.30 /
Proteomika ul. Judyma 26
s.Z.
od 9-15 tyg.
Proteomika ul. Judyma 26 s. 22 od 9-15
tyg.
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
Bakteryjne,
grzybowe i
wirusowe choroby
roślin
s.222 KK
od 1-8 tyg.
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
legenda:
KK PPA,B,D
Wykłady
Ćwiczenia
ul. Kazimierza Królewicza
ul. Papieża Pawła VI 3
pawilony przy ul. Kazimierza Królewicza
Hodowle komórkowe i ich
wykorzystanie ul. Judyma 6
s. 7 od 1-8 tyg. / Proteomika
ul. Judyma 26 s.Z.
od 915 tyg.
Mikrobiologia
przetwórstwa żywności
s.413 PP
1a
1b
Download