ZAKRES WEJŚCIÓWKI:

advertisement
ZAKRES WEJŚCIÓWKI:
Układ oddechowy:
 mięśnie oddechowe, objętości i pojemności oddechowe,
 podatność i sprężystość płuc,
 wymiana gazowa,
 bariera pęcherzykowo-włośniczkowa,
 transport tlenu i dwutlenku węgla,
 zależność między wentylacją a perfuzją w płucach,
 regulacja oddychania.
Układ pokarmowy:
 funkcje i budowa poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego,
 regulacja czynności wydzielniczej przewodu pokarmowego,
 wydzielanie soków trawiennych i ich rola
Wątroba, trzustka, cukrzyca:
 funkcje, regulacja czynności wydzielniczej wątroby i trzustki,
 enzymy trawienne, proces trawienia węglowodanów, białek i tłuszczy.
 definicja i podział cukrzycy
Równowaga kwasowo – zasadowa:
 wytwarzanie i usuwanie kwasów, metaboliczne źródło zasad,
 układy buforowe ustroju
 rola układu oddechowego
 regulacja nerkowa równowagi kwasowo-zasadowej
Równowaga wodno – elektrolitowa:
 podstawowe prawa rządzące równowagą wodno-elektrolitową
 przestrzenie wodne - ich wielkość i skład jonowy
 kliniczne postacie zaburzeń gospodarki wodnej i sodowej
 regulacja gospodarki wodnej
Układ dokrewny:
 mechanizm działania hormonów,
 oś podwzgórze – przysadka – gruczoły obwodowe,
 biologiczny efekt działania,
 regulacja wydzielania hormonów przysadki,
 tarczycy, kory i rdzenia nadnerczy,
 regulacja glikemii – działanie insuliny i glukagonu.
Krew i układ krzepnięcia:
 morfologia i funkcje elementów morfotycznych krwi
 hemostaza: płytki krwi - rola, osoczowe czynniki krzepnięcia,
 kaskada krzepnięcia, fibrynoliza
Krążenie, miażdżyca:
 Budowa układu krążenia
 Budowa serca
 Naczynia serca
 Czynność elektryczna serca
 Podstawowe funkcje układu krążenia
 rola prostacykliny i tromboksanów w powstawaniu miażdżycy
 lipoproteiny – definicje, metabolizm, charakterystyka
Zaburzenia odżywiania
1. Ocena stanu odżywienia
2. Podstawowa przemiana materii
3. Układy regulujące pobór energii:
a. układ oreksygeniczny
b. układ anoreksygeniczny
4. Mediatory kontroli homeostazy energetycznej ustroju :
a. Leptyna
b. Grelina
c. Adiponektyna
d. Rezystyna
e. Insulina
Układ nerwowy:
1. Budowa i funkcje ośrodkowego/obwodowego układu nerwowego
2. Czynność komórek nerwowych (budowa neuronów, potencjał spoczynkowy, potencjał
czynnościowy, synapsy, transmittery pobudzające i hamujace, przewodzenie
impulsów we włóknach rdzennych i bezrdzennych)
3. Układ autonomiczny (współczulny i przywspółczulny, transmittery, receptory,
przewodzenie)
4. Synapsa nerwowo-mięsniowa
5. Komórki układu przewodzacego serca
6. Łuk odruchowy, narządy zmysłów
Download