fizjologia i regulacja metabolizmu (część i – fizjologia roślin)

advertisement
FIZJOLOGIA I REGULACJA METABOLIZMU
(CZĘŚĆ I – FIZJOLOGIA ROŚLIN)
Rok akademicki 2014/2015, Bioinformatyka II rok, I stopień
Wykład 1 Definicja i zadania fizjologii roślin. Budowa komórki roślinnej. Przebieg
i regulacja cyklu komórkowego. Transport substancji przez błony
plazmatyczne.
Wykład 2 Gospodarka wodna komórki i rośliny.
Wykład 3 Zawartość składników mineralnych w roślinie. Rola i objawy niedoboru
poszczególnych pierwiastków. Pobieranie, transport i metabolizm
substancji mineralnych.
Wykład 4 Fotosynteza (faza świetlna i niezależna od światła). Fotooddychanie.
Wykład 5 Wpływ czynników środowiskowych na przebieg fotosyntezy.
Chemosynteza. Drogi przemieszania się asymilatów w organizmie
roślinnym.
Wykład 6 Fizjologia oddychania i metabolizm lipidów. Definicja wzrostu
i rozwoju.
Wykład 7 Hormonalna regulacja procesów wzrostu i rozwoju.
Download