Przykładowe zagadnienia na egzamin licencjacki dla III roku

advertisement
Przykładowe zagadnienia na egzamin licencjacki dla III roku biotechnologii
1. Metabolizm – podstawowe pojęcia, lokalizacja procesów metabolicznych w komórce.
2. Białka - struktura, właściwości i funkcje.
3. Enzymy - budowa, mechanizm działania, regulacja.
4. Przekształcanie energii w procesach katabolicznych.
5. Struktura i funkcje węglowodanów.
6. Glikoliza i fermentacje.
7. Cykl kwasu cytrynowego, łańcuch oddechowy i fosforylacja oksydacyjna.
8. Budowa i funkcje lipidów.
9. Metabolizm białek, węglowodanów i lipidów.
10. Wzajemne powiązania i regulacja procesów metabolicznych.
11. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych.
12. Metabolizm puryn i pirymidyn.
13. Replikacja i rekombinacja DNA.
14. Mutacje i naprawa DNA.
15. Budowa i metody badania genomów.
16. Zmiany struktury chromatyny.
17. Regulacja ekspresji genów.
18. Dojrzewanie i degradacja RNA.
19. Kod genetyczny.
20. Modyfikacje i transport białek oraz mechanizmy ich degradacji.
21. Molekularna organizacja komórki.
22. Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa i międzykomórkowa.
23. Dziedziczenie cech jakościowych i ilościowych
24. Różnice między wirusami, organizmami prokariotycznymi i eukariotycznymi.
25. Charakterystyka głównych typów metabolicznych mikroorganizmów (przykłady
drobnoustrojów dla każdego typu).
26. Zmienność mikroorganizmów i jej uwarunkowanie.
27. Budowa i cykl replikacyjny wirusów typu RNA i DNA
28. Co to są: priony, wiroidy
29. Teorie dotyczące pochodzenia wirusów
30. Inżynieria genetyczna i jej podstawowe narzędzia.
Download