Rozwój zachowań społecznych i emocji

advertisement
Rozwój zachowań społecznych i
emocji
Eliza Kądziołka – Pudełko
www.psychologicznygabinet.pl
Czym są emocje?
2
Czym są emocje?
• „Emocje to subiektywne reakcje na istotne
wydarzenia, charakteryzowane poprzez zmiany
fizjologiczne oraz zmiany na poziomie
doświadczenia i zachowania widocznego dla
innych” (Sroufe 1996)
• Pojęcie wywodzi się z łacińskiego słowa emovere –
poruszyć się, zmieszać, wstrząsnąć.
• Prowadzą, że ruszamy poza siebie, pobudzają,
nakłaniają.
• Są niezastąpione, gdy chcemy zrozumieć innych
ludzi i wchodzić z nimi w prawidłowe reakcje.
3
Z czego składają się emocje?
• Składają się z:
• zdarzenia wywołującego,
• składnika fizjologicznego,
• składnika osobistego doświadczenia,
• widocznej zmiany zachowania.
4
Jakie znamy emocje?
5
6 podstawowych emocji i sposoby
ich wyrażania
1. Gniew
2. Lęk
3. Obrzydzenie
4. Smutek
5. Radość
6. Zaskoczenie
6
Kompetencje emocjonalne
• Świadomość własnego stanu emocjonalnego
• Zdolność dostrzegania cudzych emocji
• Zdolność używania słownictwa związanego z
emocjami (używanego w danej kulturze)
• Zdolność do współczującego zaangażowania się w
cudze doświadczenia emocjonalne
• Zdolność adaptacyjnego radzenia sobie z przykrymi
emocjami
• Świadomość, że rodzaj relacji określa się an poziomie
komunikowania emocji i wzajemności emocji w
związku
• Zdolność do samoskuteczności emocjonalnej
7
Rozwój zachowań społecznych i
emocji w pierwszym roku życia
8
Płacz jako pierwsza forma komunikacji



Głos płaczącego dziecka przywołuje opiekuna, który
zaspokaja sygnalizowane potrzeby.
Płacz i mimika wyrażają emocje, które dziecko doświadcza.
W pierwszym tygodniu życia zakres doświadczanych emocji
jest wąski:
Spokój
Dyskomfort



Płacz różni się w zależności od przyczyny dyskomfortu
odczuwanego przez dziecko.
Właściwe reakcje dorosłych na przywoływanie dziecka
budują jego poczucie bezpieczeństwa.
Płaczące dziecko, na głos którego nie reaguje opiekun
przestaje w końcu płakać, ale jednocześnie nie wykształca
podstawowych i fundamentalnych zachowań społecznych.9
Płacz
10
Interakcja twarzą w twarz

Pierwszy kontakt matki i dziecka po urodzeniu jest przykładem takiej reakcji.

Od tej pory przez wiele miesięcy ten typ dominuje w relacjach matki i dziecka.







Ten typ reakcji zachęca matkę i dziecko do nawiązywania kontaktu. Pozwala na
wnikliwe obserwowanie reakcji matki i dziecka. Pozwala na uczenie się na
charakterystyczne dla każdego dziecka złożonej aktywności i uwagi,
przechodzących w unikanie i wyciszenie.
Poznanie tych cykli pozwala matkom utworzyć właściwe sposoby komunikacji
oraz zsynchronizować okresy aktywności i wyciszenia.
Dziecko nabywa zdolność zmiany pozycji ciała.
Kiedy dziecko nauczy się zmieniać pozycję ciała, ilość interakcji twarzą w twarz
maleje.
Kilka miesięcy patrzenia twarzą w twarz niemowlęcia pozwala matkom stać się
ekspertkami w dziedzinie niewerbalnej komunikacji z dzieckiem. Ma to ogromne
znaczenie dla rozwoju dziecka.
Jeśli jest dobrze rozumiane, wyrasta w poczuciu bezpieczeństwa i prawidłowo
kształtuje swoje emocje.
Patrzenie w twarz małego dziecka jest szczególnie ważne dla dziecka
niesłyszącego.
11
Interakcja twarzą w twarz
William-Adolphe
Bouguereau (1825-1905)
Matczyna troska (1869)
12
Rozumienie emocji

Pierwsze trzy miesiące – stany emocjonalne mało zróżnicowane
Dziecko odczuwa albo spokój albo niepokój
Nie rozumie swoich emocji

Dziecko wyczuwa stany emocjonalne matki i synchronizuje z nimi swój
stan. Stwarza to niebezpieczeństwo reakcji kołowej:
Niepokój dziecka wzmaga napięcie matki, a to z kolei wzmaga napięcie
dziecka.






W drugim miesiącu pojawia się taka reakcja emocjonalna taka jak
uspokojenie się podczas spokojnego mówienia.
Trzeci miesiąc to czas odpowiedzi uśmiechem na uśmiech.
Czwarty miesiąc rodzi niepokój, jeśli matka przez dłuższy czas nie
zajmuje się dzieckiem.
Piąty miesiąc strach jeśli zobaczy osoby obce.
Siódmy do ósmego to płacz i gaworzenie aby przyciągnąć do siebie
uwagę opiekuna.
Dziesiąty miesiąc to naśladowanie ruchów dorosłego i włączanie się do
zabawy.
13
Odbiór emocji rodziców

Odbieranie emocji odczuwanych przez opiekunów ma
wpływ na zachowanie dziecka do działania, jego
aktywność w poznawaniu otoczenia oraz obraz własnej
osoby.



Rodzice kochający i spokojni – dziecko odważne, chętne
do eksplorowania oraz odkrywania, nie zniechęcające się
niepowodzeniami, z poczuciem sprawstwa.
Rodzice z negatywnymi emocjami – dziecko niepewne,
odczuwające zagrożenie, zdominowane, bez inicjatywy,
unika interakcji, negatywny obraz swojej osoby.
Od pierwszych chwil życia dziecko uczy się komunikować
to, co czuje.




Pierwszy miesiąc – radość i zadowolenie
Trzeci i czwarty – złość, smutek
Siódmy miesiąc – strach
Jedenasty, dwunasty – nieśmiałość i wstyd
14
Odbiór emocji
15
Dostosowywanie emocji



Dzieci od około szóstego miesiąca życia uczą się
odczytywać emocje widoczne na twarzach opiekunów
Pod koniec pierwszego roku życia dziecko
dostosowuje zachowanie do tego co widzi na
twarzach opiekunów. Uśmiech lub groźne spojrzenie
mogą zachęcić lub zniechęcić do działania.
Rozwój emocji uzależniony jest od dwóch procesów
społecznych: modelowania i wzmacniania.
Modelowanie polega na pokazywanie dzieciom emocji do
których dzieci dopasowują swoje reakcje.
Wzmacnianie częste i wyraźne pozytywne reagowanie
przez opiekunów na okazywanie przez dzieci radość,
zadowolenie i przyjemność.

Pozytywne reakcje otoczenia wzmacniają i utrwalają
nawyki dziecka.
16
Nauka emocji cz.1



Trzeci miesiąc – niemowlę uczy się pozytywnie
odpowiadać na okazywaną mu miłość i stopniowo
eliminować emocje negatywne.
Koniec pierwszego roku życia – dzieci stopniowo
wchodzą w długotrwały proces uczenia się zasad
okazywania emocji obowiązujących w danej
społeczności, wyrażenia tego co się czuje.
Właściwe rozumienie oraz okazywanie emocji
stanowi warunek prawidłowego kształtowania
związku emocjonalnego międzymatką i potomstwem
a następnie między dzieckiem a innymi członkami
grupy.
17
Nauka emocji
18
Jakość dorosłego życia
• Jakość ta silnie zależy od umiejętności zasad
właściwego odbierania i okazywania emocji innym
ludziom.
• Inteligencja emocjonalna to poprawnie
wykształcona technika, reagowanie i dojrzałość
społeczna.
19
Ćwiczenia
• Opiekun mówi do dziecka spokojnym, ciepłym
głosem.
• Dba żeby wyraz twarzy odpowiadał emocjom
przekazywanym przez słowa.
• Czytanie książeczek z mimiką i intonacją
podkreślającą wyrażane słowami emocje.
• Ćwiczenia z dzieckiem polegające na mimicznym
pokazywaniu emocji i skłanianie dziecka do
odpowiedzi mimicznych.
• Opiekunowie powinni dbać o adekwatność reakcji
mimicznych w sytuacji ganienia lub chwalenia
dziecka.
20
Czytanie dzieciom
21
Nauka emocji cz.2
• Około 12 miesiąca życia dziecko zaczyna rozumieć
proste polecenia i zakazy. Jeżeli zamierza zrobić
coś nieakceptowanego należy z odpowiednim
gestem i mimiką mówić NIE!
22
Kształtowanie się przywiązania
• Miłość zwana w psychologii rozwojowej zwana
przywiązaniem kształtuje się stopniowo i zależy od
kilku czynników. Należą do nich częste i
prawidłowe interakcje z dzieckiem. W czasie
kontaktu z dzieckiem matka poznaje reakcje
dziecka, uczy się odczytywać jego potrzeby i czuje
radość zaspokajając te potrzeby.
• W wyniku tych kontaktów dziecko uczy się
przekazywać niewerbalnie swoje emocje,
odpowiadając uśmiechem na uśmiech i wyrażając
mimiką swoje zadowolenie.
23
Pierwsze dowody przywiązania
• Przed szóstym miesiącem życia dowody
przywiązania są niewerbalne. Uspokajanie się w
ramionach matki, radosny uśmiech na widok matki.
• Pojawiają się wyraźnie w okresie od szóstego do
ósmego miesiąca życia. Wtedy dziecko zaczyna
negatywnie reagować na nieobecność matki i
pojawianie się obcych osób.
24
Trzy główne schematy reagowania
dzieci na rozstanie z matką
• Dzieci lękowo – unikające
• Silnie reagują na rozstanie, ale po jej powrocie ignorują
ja lub jej unikają
• Dzieci ufnie przywiązane
• Rozstanie z matką przeżywają negatywnie i protestują
przeciwko niemu. Po powrocie witają matkę
entuzjastycznie.
• Dzieci lękowo – ambiwalentne
• Silnie protestują przeciwko rozstaniu. Z chwilą powrotu
okazują matce złość, czasem agresję.
25
Postawa matki
• Diada matki i dziecka stanowi podstawę relacji z
innymi ludźmi. Postawa matki ma wielkie
znaczenie w kształtowaniu się właściwego modelu
przywiązania.
• Jeśli potrafi ona zrozumieć komunikaty wysyłane
przez niemowlę, potrafi okazać mu czułość oraz
zaakceptować chorobę lub upośledzenie
określonych funkcji, wtedy powstaje szczególny typ
relacji zwany miłością.
26
Postawa matki
Stanisław Wyspiański
Macierzyństwo, 1902
27
Przekaz językowy
• Bardzo ważne jest werbalizowane pozytywnych
uczuć kierowanych do dziecka.
• Nazywanie uczuć pozwala dzieciom na szybsze
identyfikowanie swojego stanu oraz wcześniejsze
kontrolowanie swojej ekspresji.
28
Ćwiczenia
• Matki, które nie karmią piersią swoich dzieci powinny
zadbać o odpowiednia dawkę kontaktu cielesnego ze
swoim dzieckiem.
• Ważne jest kształtowanie odpowiednich wzorców
rozstania i powrotów matki.
• Wyjście poprzedzone pożegnaniem,
• po powrocie czułe przywitanie się z dzieckiem.
• Nie należy ignorować sygnalizowania potrzeb przez
dziecko.
• Płacz za każdym razem powinien spowodować reakcję
matki.
• Nie zawsze musi to być wzięcie na ręce, ale zawsze
powinno dziecko zobaczyć twarz i usłyszeć głos opiekuna.29
Rozwój niewerbalnego dialogu
• Dzieci od pierwszych dni życia prowadzą z rodzicami
niewerbalny dialog. Nauka języka i sposobu
komunikowania swoich potrzeb przez dziecko jest
trudnym zadaniem dla matki.
• Nawiązanie kontaktu, budowanie więzi, tworzenie
przywiązania warunkuje prawidłowy rozwój dziecka
oraz kształtowanie się relacji z rodzicami oraz innym
ludźmi przez całe życie.
• Rozumienie płaczu przez opiekunów pozwala dziecku
budować poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenia.
Dzięki temu eliminuje stopniowo ze swojego
zachowania reakcje negatywne zastępując je
spokojem i zadowoleniem – pojawia się uśmiech. 30
Rozwój niewerbalnego dialogu
31
Uśmiech
• Pierwszy rodzaj uśmiechu to uśmiech endogenny,
pojawiający się bez żadnej społecznej prowokacji.
Można go dostrzec w czasie snu.
• Później pojawia się uśmiech będący prawdziwym
komunikatem „jest mi dobrze”.
• Koło trzeciego miesiąca pojawia się uśmiech
będący odpowiedzią na uśmiech. Jest to dowód i
wyraz porozumienia między opiekunami i
dzieckiem.
32
Uśmiech
33
Przekaz werbalny
• Chociaż zachowania komunikacyjne dziecka mają
charakter niewerbalny, ważne jest, żeby rodzice
używali słów komikując się z nim.
• Dzięki temu dostarczają mu materiału językowego,
na bazie którego stworzą swój własny język.
• Przekazują również w ten sposób emocje, na
odbiór których dziecko jest przede wszystkim
nastawione na odbiór w pierwszych miesiącach
życia.
• Komunikacja z opiekunami stanowi również
podstawę poznawczego i społecznego rozwoju
dziecka.
34
Pojawienie się wokalizacji
• Pierwsze sylaby są dla matek jak pierwsze słowa,
ponieważ potrafią w nich odczytać wiele treści.
• Bardzo ważnym zachowaniem matki jest
powtarzanie po niemowlętach artykułowanych
przez nie dźwięków.
• Wzajemne gaworzenie wpływa na dziecko stymulująco
35
Gesty
• Oprócz słów ważną rolę w przekazywaniu
informacji powinien odgrywać gest.
• Ważny gest - wyciąganie rączek do rodziców, gdy
dziecko chce być wzięte na ręce lub przytulane.
• Odpowiadanie na niego buduje w dziecku poczucie
bezpieczeństwa.
• Drugi waży gest – wskazywanie przedmiot w celu
skupienia uwagi.
• Zachowanie typowe jedynie dla ludzi. Pojawienie się
tego gestu jest uwarunkowane pojmowaniem drugiego
człowieka jako takiego samego jak ja, mającego te
same intencje komunikacyjne.
36
Gesty
37
Ćwiczenia
• Do każdego dziecka (nawet niesłyszącego) należy
mówić od pierwszych dni życia.
• Ucząc pierwszych słów lub fraz należy zadbać, o
równoległy, adekwatny przekaz niewerbalny.
• W chwili gdy u niemowlęcia pojawi się zachowanie
polegające na wskazywaniu przedmiotu, zadaniem
opiekunów jest wyraźne reagowanie polegające na
tym, że dziecko zostało zrozumiane.
38
Temperament a socjalizacja
• Dziecko już w chwili urodzenia posiada określone
cechy, które ułatwiają lub utrudniają wzajemne
kontakty.
• Dzieci różnią się od siebie w swoim ogólnym stylu
reagowania na świat (czyli temperamentem).
• Trudno odróżnić w wypadku niemowlęcia co jest
wrodzone (charakterystyczne dla temperamentu) a co
jest chwilowe (np. spowodowane dolegliwościami
układu pokarmowego).
• Głównymi elementami analizowanymi przy badaniach
nad temperamentem są aktywność dziecka, sposób
reagowania na stymulację pozytywną i negatywną,
reakcje na kontakty z innymi ludźmi.
39
Cechy wrodzone
• Cechy wrodzone tylko do pewnego stopnia
determinują zachowanie dziecka. Wpływ środowiska
może okazać się kluczowy.
• Cechy osobowościowe mają wpływ na jakość reakcji
rodzic – dziecko. Łatwiej opiekować się dzieckiem
spokojnym, pogodnym i reagującym łagodnie.
• Drażliwość niemowlęcia udziela się matce, głównie z
powodu narastającego poczucia winy, że nie potrafi
zaspokoić jego potrzeb. Może to prowadzić do reakcji
kołowych - dziecko wrażliwe na bodźce szybko
reaguje na emocje matki.
• Matka powinna szukać sposobów tych negatywnych
emocji, by poprawnie kształtować właściwe emocje
oraz niedopuszczać do ugruntowywania się błędnych
reakcji na bodźce.
40
Rozładowywanie napięć
41
Ćwiczenia
• Należy obserwować dziecko w różnych,
zmieniających się warunkach oraz ograniczać
bodźce wywołujące negatywne emocje.
• Jeśli dziecko negatywnie reaguje na kontakty z
obcymi, należy stopniowo przyzwyczajać je do ich
obecności.
• Dziecko nadwrażliwe na różne bodźce należy je
stopniowo do nich przyzwyczajać, etapami
zwiększając intensywność stymulacji.
42
Wspólna uwaga
• Istotnym momentem rozwoju społecznego dziecka
jest zjawisko wspólnej uwagi.
• Pojawia się około dziewiątego miesiąca życia.
Pojawia się wtedy gest pokazywania palcem.
• W dziewiątym do dwunastym miesiącu życia –
sprawdzanie czyjejś uwagi
• W jedenastym do czternastym miesiącu życia –
podążanie za wzrokiem lub wskazaniem
• W trzynastym do piętnastym miesiącu życia –
kierowanie czyjejś uwagi
43
Wspólna uwaga
44
ROZWÓJ SPOŁECZNY I
EMOCJONALNY W WIEKU
PONIEMOWLĘCYM
45
Drugi rok życia
• Drugi rok życia przynosi dziecku doskonalenie
umiejętności chodzenia, co pozwala budować dziecku
poczucie odrębności.
• Dwulatki upajają się swoją samodzielnością i
zaczynają reagować negatywnie na pomoc rodziców
(JA SAM!).
• Dziecko zaczyna zauważać innych ludzi oprócz
rodziców. W drugim roku życia dziecko zauważa
rówieśników jako uczestników wspólnych zdarzeń
społecznych.
• Nie zawsze potrafi z nimi wchodzić w poprawne reakcje.
Chętnie przebywa w ich towarzystwie, ale nie bawi się
wspólnie.
• Zaczyna naśladować reakcje i zachowania innych dzieci.
46
Samodzielność dwulatka
47
Drugi rok życia cz. 2
• Dziecko nie potrafi ukrywać swoich emocji.
• Reakcje następują natychmiast po pojawieniu się
bodźca i bywają do niego niewspółmierne.
• Przy ogromnej potrzebie samodzielności dziecko
czuje się najlepiej w pobliżu opiekunów.
• Rozwijający się język ułatwia funkcjonowanie w
społeczeństwie. Dziecko zaczyna wyrażać swoje
pragnienia, choć najczęściej wyraża to w formie
negacji. Słowa NIE i SAM mają wysoką frekwencję
w słowniku.
48
Ćwiczenia
• Poznawanie zasad współżycia z rówieśnikami
powinno odbywać się poprzez aranżowanie zabaw
– na początku w układzie dwoje dzieci i dorosły.
• Należy umożliwić dziecku naśladowanie
rówieśników. Naśladowanie jest ważnym
wyznacznikiem rozwoju społecznego.
49
Trzeci rok życia
• Dziecko uświadamia się jeszcze lepiej swoją
odrębność oraz zdolność psychicznego i
fizycznego rozdzielania się z matką.
• Pozwala to na wchodzenie w bliższe interakcje z
rówieśnikami. Grupa ma coraz większe znaczenie.
Dziecko dostrzega rządzące nią zasady i się nim
przyporządkowuje.
• Zaczyna w grupie współdziałać, wykonywać tę
samą czynność, uczestniczyć w zabawie
tematycznej. Jest gotowe do pójścia do
przedszkola.
50
Zabawa z innymi dziećmi
51
Jakie czynniki decydują o tym, czy
dziecko potrafi się odnaleźć w grupie?
• Poczucie bezpieczeństwa jakie dają prawidłowo
ukształtowane relacje z matką jak i innym członkami
rodziny.
• Negatywny wpływ może mieć zarówno brak kontaktów z
matką jak i nadopiekuńczość.
• Prawidłowy rozwój komunikacji.
• Dziecko powinno w tym czasie rozumieć większość
kierowanych do niego komunikatów oraz zasygnalizować
swoje potrzeby w sposób zrozumiały.
• Język pozwala poznawać reguły i obowiązujące
zasady społeczne.
• Pozwala też na uczestniczenie w zabawach tematycznych,
podczas których wykonuje się określone sekwencje
czynności.
52
Nowe uczucia
• W trzecim roku życia pojawiają się nowe uczucia
jak: wstyd, poczucie winy, zakłopotanie, zazdrość.
• Jest to też czas, kiedy kształtuje się obraz własnej
osoby – jeśli jego relacje z matka i innymi
członkami rodziny są prawidłowe, a potrzeby
emocjonalne spełniane – kształtuje się u niego
pozytywny wizerunek własnej osoby. Pozwala mu
się to pewnie czuć wśród własnych rówieśników.
53
Relacje z rówieśnikami
54
Kontrola emocji
• Bodźce emocjonalne w tym wieku w dalszym ciągu
są trudne do kontrolowania. Większość jego
ekspresji emocjonalnych ma podłoże impulsywne.
Tylko w wyjątkowych sytuacjach umie zareagować
z odroczeniem.
• Kiedy pojawia się zachowanie negatywne, nie
należy zadawać pytania: „Dlaczego to zrobiłeś?”.
Trzeba za to samemu nazwać sytuację i emocje
osób biorących w niej udział.
55
Dobro i zło
• Pojawiają się początki kształtowania się początków
pojmowania dobra i zła. Stanowi to podstawę
dalszego rozwoju moralnego.
• W tym czasie jednak dziecko cechuje egocentryzm.
• Nie potrafi jeszcze zrozumieć cudzego punktu widzenia.
• W pojęciu dziecka dobro jest to, co dobre jest dla niego.
• W tym wieku można tworzyć silne podstawy rozwoju
moralnego poprzez konsekwentne egzekwowanie
ustalonych zasad.
• Muszą być jasno sformułowane i odpowiednie ze względu
na możliwości dziecka.
• Konsekwencja rodziców podczas stosowania reguł
stanowi niezbędną podstawę rozumienia zasad
molarnych jako niezmiennych i obowiązujących.
56
Dobro i zło
57
ROZWÓJ SPOŁECZNY I
EMOCJONALNY W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM
58
Czwarty rok życia
• Pojawia się umiejętność reakcji odroczonych oraz
kontrolowanie swoich zachowań w odpowiedzi na
działające bodźce.
• Dziecko zaczyna rozumieć czego oczekują od
niego członkowie grupy społecznej do której
należy. Zaczyna kontrolować wybuchy złości i żalu.
Zaczyna rozumieć, że innego zachowania rodzice
oczekują od niego np. w kościele a innego na
placu zabaw.
• Dziecko przez naśladownictwo zaczyna powtarzać
zachowania i słowa swoich opiekunów.
59
Zmiana zachowania w sytuacji
zadaniowej
• Dziecko przestaje działać impulsywnie.
• Wzrost kompetencji językowej pozwala na
dokładniejsze rozumienie instrukcji werbalnych.
Wzrasta również zdolność do samokontroli.
60
Nowe uczucia
• Poczucie winy i rozwój sumienia oraz norm
moralnych.
• Zakłopotanie, duma, zazdrość.
• Dziecko staje się coraz bardziej wrażliwe na
sygnały akceptowania go prze członków grupy
oraz dokonywanej przez nich oceny. Wywołuje to
czasem zachowania agresywne.
61
Zabawy
• Zwiększenie liczby zabaw tematycznych.
• Zabawy tematyczne stają się grupowe.
• Rozwój języka pozwala dzieciom organizować
dzieciom zabawy i uczestniczyć w grach z
regułami. Nie wszystkie dzieci jeszcze to potrafią.
• Duże zainteresowanie czynnościami
wykonywanymi przez dorosłych. To dobry moment
na uczenie czynności i powierzanie dzieciom
obowiązków. Wyrabia to w dziecku poczucie
obowiązku.
62
Zabawy tematyczne
63
Obowiązki domowe
64
Piąty lub szósty rok życia
• Ostateczne utrwalenie się nabywanych kompetencji
społecznych, które umożliwiają rozpoczęcie nauki w szkole.
Dziecko zaczyna kontrolować swoje odpowiedzi,
zastanawiać się nad nimi. Staje się częściowo zdolne do
samokontroli.
• Coraz większego znaczenie nabiera dla niego grupa, opinia
rówieśników. Stopniowo zanika wyłączny autorytet rodziców,
a znaczenia nabierają autorytety zewnętrzne.
• Jeżeli wcześniej relacje rodzic – dziecko nie zostały
ukształtowane prawidłowo, czy więzi z rodzicami są słabe,
tym silniej dziecko będzie poszukiwało autorytetów
zewnętrznych.
• Istnienie autorytetów z rodzicami na pierwszym planie jest
bardzo ważne dla poczucia bezpieczeństwa dziecka.
Zamiast odpowiadać NIE WIEM, lepiej poszukać odpowiedzi
razem.
65
Zabawy
• Wzrasta różnorodność i tematyczność zabaw
tematycznych.
• Dzieci samodzielnie ustalają i werbalizują reguły.
Silnie identyfikują się z rolami wyznaczanymi np.
przez płeć.
66
Wspólne zajęcia
67
Rozwój moralny
• Reguły społeczne są dla dzieci wówczas
niezmienne. Wyznacznikami dobra i zła są fizyczne
i namacane konsekwencje.
• Dziecko potrafi panować nad swoimi reakcjami,
ekspresją. Potrafi niekiedy ukrywać swoje uczucia.
Zna konwencjonalne sposoby witania się i
żegnania. Zna zasady dobrego wychowania.
68
Rozwój moralny
69
Jak pomóc dziecku, by radziło sobie
z własnymi uczuciami?
1. Słuchaj dziecka bardzo uważnie.
2. Okaż zrozumienie dla uczuć dziecka
3. Nazwij te uczucia
4. Zmień pragnienie dziecka w fantazję.
70
Dziękuję za uwagę!
71
Download