emocje – język – literatura

advertisement
Zakład Współczesnego Języka Polskiego
Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu
Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku
Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok
tel./fax: 85 7457454
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencji naukowej
EMOCJE – JĘZYK – LITERATURA
(Białystok, 2 – 3 czerwca 2016 roku),
która jest już trzecim białostockim spotkaniem poświęconym interdyscyplinarnej refleksji nad emocjami,
wpisującym się w badania z kręgu emotional studies i affective science. Poprzednie zwieńczone zostały
opublikowaniem recenzowanych tomów: Emocje – Ekspresja – Poetyka – przegląd zagadnień (2013)
oraz Emocje – Literatura – Medycyna (2015). Tym razem zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji,
podczas której przyjrzymy się szeroko rozumianemu lingwistycznemu oraz literackiemu obrazowi
emocji, biorąc pod uwagę różne obszary eksploatacji i eksploracji języka. Będą nas interesowały zarówno
warunkowane biologicznie emocje (strach, złość, zdziwienie, wstręt, rozpacz, radość), jak i kulturowo
konstruowane uczucia (miłość, żal, zazdrość).
Proponujemy rozważenie następujących kwestii:
– semantyka, etymologia, modele sieciowe nazw emocji, nastrojów, afektów (także w językach innych niż polski),
– językowy obraz emocji, nastrojów, afektów,
– emocje w idiolektach pisarzy różnych epok,
– ekspresja emocji na przestrzeni dziejów,
– językowy obraz zjawisk i wydarzeń emocjogennych (np. narodziny, śmierć, choroba, żałoba, trauma),
– frazeologia emocji,
– emocje w metaforze i metafory emocji,
– literackie i kulturowe obrazy emocji,
– językowe wykładniki emocji,
– graficzne oraz ikonograficzne sposoby wyrażania emocji.
Lista tematów jest otwarta, z chęcią zapoznamy się również z Państwa propozycjami.
Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim młodych stażem literaturoznawców i
językoznawców, ale także wszystkich, którym nieobca jest interdyscyplinarna humanistyka: filozofów,
antropologów, psychologów, socjologów, kulturoznawców, muzykologów, historyków sztuki.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. W jej ramach oferujemy: dwa obiady, uroczystą kolację pierwszego
wieczoru oraz jeden nocleg ze śniadaniem; część pozyskanej kwoty przeznaczymy na publikację
pokonferencyjną (szczegółowe informacje przekażemy po ustaleniu listy referentów). Prosimy o
przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej do 1 kwietnia 2016 r. na adres: [email protected].
Zastrzegamy sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji.
Z wyrazami szacunku,
dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB
dr Diana Saniewska
KONTAKT: Diana Saniewska, [email protected], tel. 503 344 455
Download