Inf.pras_Konferencja UR_Partner Sprinet

advertisement
Informacja Prasowa, Rzeszów 08.10.2013
Sprinet Polska Sp. z o. o.
Paulina Surowiec
kom. +48 519 051 369
[email protected]
Mądrość tłumu w społecznej przestrzeni Internetu.
Crowdsourcing, czyli korzystanie z mądrości tłumu, wymaga opanowania nowych
umiejętności i przełamania tradycyjnych procedur. Nie tylko tych w realnym życiu, ale
także i w tym wirtualnym. Obecnie prawie wszystko jest do zrobienia, zaprojektowania,
wykonania i użytkowania zarówno off- jak i on-line.
Doskonałą okazją do rozważenia tego typu zagadnień i problemów ówczesnej przestrzeni
społecznej będzie druga edycja konferencji naukowej Społeczna Przestrzeń Internetu. Między
wirtualnością, a realnością. Interdyscyplinarność wydarzeniu nadadzą jej prelegenci,
reprezentujący m. in. socjologię, politologię, prawo, zarządzanie oraz informatykę.
Konferencja odbędzie się w najbliższą środę, 16 października, kiedy to aulę główną budynku A0
Uniwersytetu Rzeszowskiego wypełnią dyskusje dotyczące społecznych aspektów Internetu.
Podczas konferencji referaty wygłoszą prelegenci reprezentujący główne polskie instytucje
naukowe. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w obradach całą społeczność akademicką
UR oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wykorzystania Internetu w aspekcie
społecznym.
Organizatorami tego wydarzenia są Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna
i Środowisko. Patronat medialny objęła redakcja międzynarodowego czasopisma naukowego
Przestrzeń Społeczna (Social Space), a partnerem konferencji została pierwsza w Polsce
platforma crowdsourcingowa Sprinet.pl.
Sprinet.pl jest serwisem o charakterze społecznościowym, który powstał dzięki finansowemu
wsparciu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego głównym celem jest
skupienie społeczności zaangażowanej w proces Crowdsourcing’u, jak również wsparcie firm,
instytucji i organizacji chcących poprawić jakość swoich działań i komunikacji. - Platforma
Sprinet.pl umożliwia dzielenie się pomysłami na rozwój instytucji, firmy, fundacji oraz
rozwiązywanie ich zaistniałych problemów. Dodatkowo, dzięki spersonalizowanemu profilowi
oraz zestawowi narzędzi badawczych takich jak sondy, ankiety, czy pytania otwarte Internauta
angażuje się w działania instytucji, stając się ekspertem w doradzaniu - wyjaśnia Paulina
Surowiec, Specjalista ds. Marketingu i PR w Sprinet Polska. - Bardzo się cieszymy, że możemy
zostać partnerem tegorocznej 2. edycji tak ciekawej Konferencji. Zarówno społeczeństwo jak
i Internet stają się jednym organizmem, a taka platforma jak nasza, jest doskonałą bazą łączącą
ludzi pragnących zmieniać, ulepszać świat i swoje otoczenie, niekoniecznie od razu poprzez
wielkie rewolucje, ale delikatnie - poddając różne swoje pomysły i inspiracje naukowcom,
praktykom i teoretykom, którzy już będą wiedzieć jak takie pomysły “wprowadzić” w życie tłumaczy zasadę działania crowdsourcingu Paulina Surowiec.
To już druga edycja tej konferencji. Mimo jej naukowego charakteru, tematycznie
i merytorycznie, jest to jedna z najbardziej interesujących krajowych konferencji związanych
z Internetem. Wstęp jest darmowy, więc zapraszamy wszystkich zainteresowanych społeczną
przestrzenią Internetu – zachęca do udziału w konferencji, Jarosław Kinal, jeden z jej
organizatorów.
Download