Biogazownie rolnicze – dotacje w praktyce

advertisement
Okrągły Stół Rolniczy
Rolnictwo dla energetyki
X edycja
Biogazownie rolnicze - „Dotacje w praktyce”
Poznań, 16 luty 2012 r.
1
Prezentację prowadzi:
Wiesław Wasilewski
konsultant ds.
pozyskiwania funduszy pomocowych
E-mail; [email protected]
2
Koszty w przetwórstwie spożywczym
Średni koszt przetwarzania mleka
3%
3% 2% 2%
13%
16%
61%
surowiec
wynagrodzenia
energia - total
koszty skupu
pakowanie
dystrybucja
pozostałe
3
Koszty w przetwórstwie spożywczym
Średni koszt produkcji piwa
2%
6%
4%
24%
34%
30%
surowiec
wynagrodzenia
energia - total
woda
chemia
drożdze
4
Koszty w przetwórstwie spożywczym
Średni koszt produkcji napoju bezalkoholowego
2%
5%
8%
15%
30%
40%
surowiec
wynagrodzenia
energia - total
utrzymanie ruchu
pozostałe
serwisy zew.
5
Koszty w przetwórstwie spożywczym
Średni koszt produkcji spirytusu (170l/h)
1%
5%
9%
5%
5%
75%
surowiec
wynagrodzenia
energia elektryczna
paliwo kotłownia
paliwo suszarnia
chemia - enzymy
6
Inwestycje w przetwórstwie spożywczym
Udział kosztów energetycznych w sektorach:
 Napoje bezalkoholowe – ok. 40 % - p(0)
 Browarnictwo – ok. 34 % - p(+)
 Przetwórstwo mięsa - ok. 16 % - p(-) 0,3-0,4 zł/kg
 Przetwórstwo spirytusu – ok. 15 % - p(0)
 Przetwórstwo mleka – ok. 13 % - p(0)
 Przetwórstwo zboża – ok. 9 % - p(+)
7
BIOGAZ ZINTEGROWANY
GORZELNIA ROLNICZA
Paliwo na kotłownię ok. 9 % kosztów produkcji
i energia elektryczna ok. 5 % (tendencja
wyraźnie wzrostowa)
- TO MOŻNA RADYKALNIE ZMNIEJSZYĆ
poprzez budowę instalacji biogazowej
(głównie na użytek instalacji)
8
BIOGAZ ZINTEGROWANY
GORZELNIA + BIOGAZOWNIA to;
1. Zmniejszenie kosztów energetycznych;
z 14 - 16 % do 3 - 4 % kosztów wytworzenia
2. Świadectwa pochodzenia – certyfikaty energetyczne
- Energia pozyskana z Odnawialnych Źródeł Energii - (fizyczne
wytwarzanie energii elektrycznej) - 274,92 zł/MWh
- Energia elektryczna wyprodukowana wysokosprawnie w
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, dla mocy elektrycznej
poniżej 1 MW – biogaz rolniczy - 127,15 zł/MWh
9
BIOGAZ ZINTEGROWANY
GORZELNIA + BIOGAZOWNIA to;
3. Gwarantowaną cenę energii elektrycznej tzw.
czarnej; 195,21 zł/MWh
4. Sprzedaż ciepła ~ 22 zł/GJ,
5. Dodatek do ceny energii elektrycznej za dostawy
grafikowe (szczytowe) w kwocie w zależności od
operatora ~ 60 zł/MWh
6. Sprzedaż świadectw emisyjnych CO2 (Joint
Implementation) ~ 50 zł/t
7. Sprzedaż (ewentualnie) nawozu ~ 400 zł/t
10
BIOGAZ ZINTEGROWANY
GORZELNIA + BIOGAZOWNIA to;
• Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z
tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń do
wykorzystywania na cele produkcyjne odnawialnych źródeł energii:
wiatru, biogazu rolniczego, słońca, spadku wód.
• Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i
polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów
położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami i realnie
poniesionych nakładów inwestycyjnych ..
• Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż
przez 15 lat.
11
BIOGAZ ZINTEGROWANY
GORZELNIA + BIOGAZOWNIA z dotacją to;
 krok pierwszy;
- decyzja właścicielska
 krok drugi;
- utworzyć Grupę Producentów Rolnych
(podział lub skupienie)
 krok trzeci;
- wybór technologii, projektu, finansowanie
 krok czwarty;
- złożenie wniosku (dla GPR nabór zapewniony) 12
INNY PRZYKŁAD
PIERWSZA w POLSCE
BIOGAZOWNIA na ściekach mleczarskich i
serwatce – otwarta 01.02.2012 r.
 Lokalizacja; zakład Chodzież, OSM Czarnków
 Produkcja ok. 3 tys. m3/dobę biogazu a
zapotrzebowanie zakładu to 6 tys. m3/dobę
 Przerób dzienny to ok. 500 m3 ścieków i
ok. 100 m3 serwatki kwaśnej
 Wartość inwestycji 7,5/3,2 mln PLN
13
.
14
.
15
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
„Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
W ramach działania 123
wypłacono dotychczas ponad 1 mld PLN
w tym:
 mięso – 284 mln PLN
 owoce-warzywa - 224 mln PLN
 mleko – 150 mln PLN
 handel hurtowy – 140 mln PLN
16
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
„Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”
STAN wykorzystania;
wypłacono 28,33% budżetu (3/4)
Ilość odrzucanych wniosków OK.. 42 %
w tym 28 % na ocenie formalnej
OSTATNII nabór w ramach PROW !!!
PREFERENCJA; GRUPY PRODUCENCKIE
Przewidywany termin; III/IV kwartał 2012r.
17
MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE (176)
18
MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE
gnojowica świńska + kiszonki
gnojowica bydlęca + kiszonki
kiszonki (sianokiszonki)
pomiot drobiowy
podłoże pieczarkowe
wywar, serwatka i inne pozostałości przetwórcze
19
MAŁE BIOGAZOWNIE ROLNICZE
 Czy to się opłaca? Centra dochodu. Pozostałość to WAŻNY substrat
 Kto ma substrat ten ma … 750 szt. gospodarstw rolnych powyżej 600 ha
– 7 tyś. gospodarstw; trzoda chlewna, bydło, kury, pieczarka, pozostałe
 Propozycje technologiczne; (D) (AU) (SZ) (CZ) (Chi) (Taj)…





Technologie jedno zbiornikowe, kontenerowe, t. sucha
Wnioski parzyste - 2 x 0,5 oraz wytwarzanie biogazu i produkcja e. elektr.
Montaż finansowy (~20 % u. wł, zaliczka, kredyt..)
Brak instalacji referencyjnych – 1 szt. nielegalna
Reżim czasowy (1 + 5 miesięcy… !!!) CENTRALA DOPI
 Sceptycznie …. o tym naborze
20
CO DALEJ ?
Nowa perspektywa finansowa 2014 – 2020
 Budżet stagnacji, generalna krytyka WPR, Zmniejszenie udziału, nowe instrumenty,
BIOENERGETYKA
 Nowe wyzwania
- innowacyjność i nowe technologie, KREDYT TECHNOLOGICZNY
- zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego,
- efektywność energetyczna i produkcja OZE.
 Zmiana zakresu Załącznika nr 1 do Traktatu Akcesyjnego który wytycza
dzisiaj linię demarkacyjną dla PROW.
 Wykluczenie niektórych rodzajów przetwórstwa spożywczego
gdzie występuje wyraźny nadmiar mocy produkcyjnych – mleko, mięso
 Wykluczenie przedsiębiorstw nie będących w kategorii MŚP
21
CO DALEJ ?
W ramach kontraktów (dotacje UE) za usługi, maszyny i urządzenia
za 1 EURO składki od płatników netto (7) wraca;
a.
NIEMCY
b.
c.
d.
e.
f.
g.
AUSTRIA
– 0,68 EURO
FINLANDIA – 0,55 EURO
SZWECJA
– 0,54 EURO
WŁOCHY
- 0,44 EURO
FRANCJA
– 0,22 EURO
W. BRYTANIA – 0,22 EURO
– 0,85 EURO
ŚREDNIO – 0,61 EURO
KOSZT (średni) dystrybucji dotacji UE; ~ 7,2 %22 !!!
Więcej informacji o tej tematyce w
cyklu artykułów „Dotacje w praktyce”
.
23
Dziękuję za uwagę:
Wiesław Wasilewski
[email protected]
… Jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy
skromny udział w radykalnej zmianie
oblicza polskiego rolnictwa …
Poznań, 16 luty 2012 r.
24
Download