[J-DEPLOY] Sposoby budowania aplikacji Java EE (Ant, Ivy, Maven 2)

advertisement
[J-DEPLOY] Sposoby budowania
aplikacji Java EE (Ant, Ivy, Maven 2) (3
dni)
Informacje o usłudze
Numer usługi
2017/03/11/10423/46609
Cena netto
1 500,00 zł
Cena brutto
1 845,00 zł
Cena netto za godzinę
0,00 zł
Cena brutto za
godzinę
0,00
Usługa z możliwością dofinansowania
Tak
Rodzaje usługi
Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi
0
Termin rozpoczęcia
usługi
2017-03-29
Termin zakończenia
usługi
2017-03-31
Termin rozpoczęcia
rekrutacji
2017-03-11
Termin zakończenia
rekrutacji
2017-03-28
Maksymalna liczba uczestników
10
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu
Vavatech Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu
Damian Zalewski
Telefon
E-mail
[email protected]
Fax
Cel usługi
Cel biznesowy
Cel edukacyjny
+48 22 845 09 70
Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub
kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Tak
Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Nie
Ramowy program usługi
1. Ant
1. zasada działania
2. instalacja
3. zadania
4. obiekty nasłuchujące i dziennik zdarzeń ANT
5. integracja ze środowiskami programistycznymi
2. Ivy
1. zasada działania
2. instalacja
3. konfiguracja
4. integracja z Antem
3. Maven 2
1. wstęp
cykl życia
budowa pliku POM
profile
repozytoria
mechanizm zależności
struktura katalogowa aplikacji
2. wtyczki
konfiguracja wtyczek
3. archetypy
zasada działania
praca z archetypami
4. repozytoria
... Więcej informacji o tym szkoleniu można znaleźć na stronie: Szkolenie J-DEPLOY
Grupa docelowa
Adresatami szkolenia są programiści Java pragnący poznać sprawdzone metody zarządzania
zależnościami oraz procesem budowania aplikacji Java EE.
Od słuchaczy wymagana jest podstawowa znajomość programowania w języku Java (kurs J-PD).
Materiały dydaktyczne
Materiały szkoleniowe;
Imienny certyfikat poświadczający udział w szkoleniu;
Gorące i zimne napoje podczas szkolenia a także lunch podczas przerwy obiadowej;
Na życzenie klienta, przeprowadzamy na koniec zajęć test sprawdzający wiedzę.
Harmonogram
LP
Przedmiot / Temat
zajęć
Data realizacji
zajęć
Godzina
rozpoczęcia
Brak danych
Godzina
zakończenia
Liczba
godzin
LP
Przedmiot / Temat
zajęć
Data realizacji
zajęć
Lokalizacja usługi
Adres:
Olesińska 21
Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Godzina
rozpoczęcia
Godzina
zakończenia
Warunki logistyczne:
Liczba
godzin
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards