Razem w Godzinie dla Ziemi

advertisement
Razem w Godzinie dla Ziemi!
„Godzina dla Ziemi” to globalna inicjatywa międzynarodowej organizacji WWF,
propagująca ideę energooszczędności na rzecz ochrony klimatu. Partnerem akcji
w województwie lubuskim została firma LUG, która zachęciła do przyłączenia się do niej
przedstawicieli świata kultury, nauki i biznesu z regionu.
Przesłaniem akcji jest współpraca ponad podziałami w geście poparcia dla walki ze zmianami
klimatycznymi oraz budowanie świadomości ekologicznej ludzi na całym świecie. Tegoroczna
„Godzina dla Ziemi” wybije już po raz trzeci, tym razem 28 marca o godzinie 20:30 naszego czasu.
Miliony ludzi, tysiące miast, firm i organizacji na całym świecie w symbolicznym geście troski o
losy planety wyłączą oświetlenie na jedną godzinę.
W województwie lubuskim partnerem WWF została firma LUG, która zachęciła do współpracy
m.in.: Fundację Rozwoju Kultury Kombinat Kultury, Uniwersytet Zielonogórski, Lubuski Teatr,
Zakład Poligraficzny FILIP, firmę Senator Polska oraz przedsiębiorstwa z Zielonogórskiej Strefy
Aktywności Gospodarczej. W zakrojonej na szeroką skalę akcji informacyjnej firma skierowała do
władz całego województwa, uczelni wyższych i przedstawicieli świata biznesu list otwarty
zachęcający do współudziału w „Godzinie dla Ziemi”. Korzystając z własnych kanałów komunikacji
LUG przybliżył ideę ochrony klimatu swoim pracownikom, klientom i kontrahentom umieszczając
informację o inicjatywie na fakturach i korespondencji biznesowej.
Do projektu firma zaangażowała również włodarzy i gospodarzy wizytówek naszego miasta –
Palmiarni oraz Focus Parku, dawnej Polskiej Wełny, które symbolicznie wygaszą część swojego
zewnętrznego oświetlenia. Akcja "Godzina dla Ziemi" uzyskała honorowy patronat Prezydenta
Miasta Zielona Góra oraz Marszałka Województwa Lubuskiego. Patronatem medialnym projekt
objęły: Radio Zachód, Radio Index i Gazeta Studencka UZetka.
Download