Raport z naruszenia bezpieczeństwa zasad ochrony danych

advertisement
RAPORT
z naruszenia bezpieczeństwa zasad ochrony danych osobowych w
……………………………………………………………………………………………………….
1. Data: …………………….……. Godzina:…………………………………
(dd.mm.rr)
(gg:mm)
Osoba powiadamiająca o zaistniałym zdarzeniu:
……………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa użytkownika (jeśli występuje)
Lokalizacja zdarzenia: ……………………..…………………………………………………..………………………………………
(np. nr pokoju, nazwa pomieszczenia)
Rodzaj naruszenia bezpieczeństwa oraz okoliczności towarzyszące:
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
Przyczyny wystąpienia zdarzenia:
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
Postępowanie wyjaśniające:
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Podjęte działania naprawcze:
………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………..………
(data, podpis Administrator danych)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards