Opis prezentacji – Jak walczyć z nietolerancją

advertisement
























Chciałybyśmy pokazać wam efekty naszego projektu pt. „Jak walczyć z
nietolerancją?”
Nietolerancja to przeciwieństwo tolerancji, więc zadajmy sobie pytanie czym
właściwie jest ta tolerancja?
To wielkie i magiczne słowo tolerancja oznacza cierpliwą wytrwałość, a pochodzi od
łacińskiego słowa tolerare, co oznacza : znosić, cierpieć. Już samo przetłumaczenie
na język polski tej łacińskiej nazwy bardzo dużo mówi nam o tym pojęciu.
Tolerancja jest postawą społeczną i osobistą odznaczającą się poszanowaniem
poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych, lecz tolerancja dla
każdego człowieka jest czymś innym.
Są różne rodzaje nietolerancji np. na tle :
Rasowym
Religijnym
Obyczajowym
I wiele, wiele innych
Tolerancja i nietolerancja to pojęcia o bardzo szerokim znaczeniu. My chciałyśmy
skupić się na jakości tolerancji, która dotyczy przede wszystkim osób w naszym
wieku.
W tym celu przeprowadziłyśmy badanie w szkole Van der Capellen w Zwolle na 86
uczniach (34 mężczyznach i 52 kobietach
Oraz w naszej szkole na 69 uczniach (41 mężczyznach i 28 kobietach).
Aby porównać tolerancyjność naszego pokolenia w dwóch różnych krajach. Teraz
wszyscy przekonamy się jaka jest ta nastoletnia tolerancja.
Pierwsze pytanie : Czy uważasz się za osobę tolerancyjną? Prawie wszyscy uważają,
że są tolerancyjni, lecz mimo tak wielu odpowiedzi na tak, kilka osób przyznało, że
nie uważa się za ludzi szanujących inności.
Tolerancja odmienności. Nie szanując jej u innych, nie oczekuj, że ktoś uszanuje
twoją.
Co rozumiesz przez słowo tolerancja? Odpowiedź A, czyli akceptowanie ludzi takich
jak my i odpowiedź C, czyli akceptowanie pewnych cech u ludzi w dwóch krajach
przypadło po około 25% odpowiedzi. Zaś dla większość ankietowanych tolerancja to
akceptowanie ludzi takimi jakimi są.
Tolerancja, gdy mimo różnic potrafisz się dogadać.
Jaka osoba jest dla Ciebie przykładem tolerancji? U naszych zagranicznych
rówieśników najczęściej zaznaczanymi odpowiedziami były odpowiedzi B – Jan
Paweł II oraz C – inna osoba. Zaś Polacy za przykład tolerancji uważaj swoich
rodziców, najmniej odpowiedzi przypadło papieżowi Polakowi.
Jan Paweł II – osoba, do której nawet ateiści czuli respekt.
Gdzie według Ciebie uczymy się tolerancji? Odpowiedzi w obu krajach układały się
podobnie – najwięcej odpowiedzi A – w rodzinie, trochę mniej B- w szkole, a najmniej
C- w grupie koleżeńskiej.
Tolerancja w szkole. Dyrektorka zabroniła mi ubierać się tak do szkoły, ponieważ tymi
symbolami propaguję agresję, okultyzm i przynależę do subkultury.
Ich nikt się nie czepia.
Czy uważasz, że wszyscy powinni mieć takie same hobby jak ty? W tym pytaniu
naprawdę nieliczni uważają, że każdy człowiek powinien interesować się tym co oni.
Hobby. Robisz to co kochasz. To kim jesteś nie ma znaczenia.























Czy tolerujesz ludzi o innym wyznaniu religijnym? Prawie cała młodzież jest
tolerancyjna jeżeli chodzi o wiarę.
Meczet w Warszawie. Spróbuj postawić kościół w Arabii Saudyjskiej
Czy mógłbyś nawiązać znajomość z osobą o innym wyznaniu religijnym? Jak w
poprzednim pytaniu prawie 100% osób udzieliło odpowiedzi „tak”.
Wybór religii. Tak często o jej wyborze decyduje miejsce zamieszkania.
Czy mógłbyś mieć znajomego, który jest innej rasy niż ty? Kolor skóry wzbudza wiele
kontrowersji. Wszyscy myślą, że narodowi holenderskiemu kolor skóry nie
przeszkadza w stosunkach koleżeńskich, a jednak. Holendrzy uważają, że nie mogli
by kolegować się z osobą o innym kolorze skóry, zaś Polacy w większości uważają,
że nie stanowi to żadnego problemu.
Rasizm. Nienawiść do różnicy ilości melaniny w ludzkim organizmie
Czy przeszkadzałaby Ci osoba niepełnosprawna w twojej klasie? Tu zdania są
podzielone. Mimo wielu odpowiedzi „nie”. Większość ankietowanych niestety uważa,
że stanowiło by to dla nich jakąś przeszkodę.
Patrząc na nich. To ja czuję się niepełnosprawny.
Czy utrzymujesz kontakty z osobami starszymi (w wieku emerytalnym)? Tu nie ma
żadnych niespodzianek – wszyscy spotykają się ze swoimi dziadkami i babciami,
choćby co święta.
Nie obchodzą Cię starzy ludzie? Ty też nie będziesz nikogo obchodził.
Czy akceptujesz subkultury, takie jak Punk, Metal, Emo itd.? Mimo większości
odpowiedzi wyrażających tolerancję. Uczniowie holenderskiej szkoły w 40% nie
tolerują subkultur.
Zostać Emo czy Plastikiem? Dylemat dzisiejszych dwunastolatek
Glany. Dowiedziałem się po co są, kiedy poszedłem na koncert metaliki w trampkach.
FILM - UWAGA
Czy ważna jest dla ciebie marka Twoich ubrań, butów itd.? Odpowiedzi są bardzo
zróżnicowane. Zachód twierdzi, że nie ma to dla nich różnicy, zaś my uważamy, że
jest to bardzo, a to bardzo ważne.
Samo logo nie czyni z ciebie kogoś
Czy według Ciebie mieszkańcy Gdyni muszą kibicować Arce Gdynia, a nie mogą
kibicować Lechii Gdańsk? Mimo wielkiego zamieszania w polskim społeczeństwie
jeżeli chodzi o kiboli. Młodzież jest w większości tolerancyjna dla kibiców.
Dobry ojciec. Może wskazać właściwą drogę w życiu, ale umie też akceptować
świadome decyzje swojego dziecka.
Czy według Ciebie istnieją granice tolerancji? Uczniowie szkoły w Zwolle uważają, że
istnieją granice tolerancji, zaś odpowiedzi polskiej grupy badanych układa się prawie
50 na 50.
Nie obchodzi mnie czy jesteś gejem, Żydem, muzułmaninem, czarny, żółty,
zdeformowany fizycznie, znienawidzonych przez innych… Jeśli będziesz szanował
mnie. Ja będę szanował Ciebie.
Czy uważasz, że żyjemy w tolerancyjnym społeczeństwie? To pytanie pokazuje obraz
naszego, a ich społeczeństwa. Młodzi Holenderzy uważają, że ich naród jest
tolerancyjny, zaś uczniowie Redzkiego gimnazjum twierdzą, że Polacy nie mają za
grosz tolerancji.
Zespół Downa. Bardziej upośledza otoczenie, które brzydzi się tego, na co inni nie
absolutnie najmniejszego wpływu.
Czy według Ciebie w szkołach powinno więcej mówić się o tolerancji? Holenderscy
uczniowie nie chcieliby pogawędek na temat tolerancji, zaś głosy polskich uczniów
rozkładają się znowu fifty fifty, ale mimo wszystko czują, że nie posiadają
wystarczająco informacji na ten temat.








Nastały dziwne czasy. Mam 15 lat. Kiedy mówię, że nie palę i nie piję rówieśnicy
patrzą na mnie ze zdziwieniem.
Ludzie z pewnością zastanawiają się dlaczego wciąż panuje tyle zawiści wokół.
Niestety żyjemy w społeczeństwie pozbawionym tolerancji. Żyjemy w świecie
zepsutym, w którym wydaje się, że brakuje norm moralnych.
Bój toczący się między tolerancją a nietolerancją prawdopodobnie jeszcze przez długi
okres czasu się nie skończy.
Ludzie nie są jeszcze gotowi na to, by tworzyć całość na tyle harmonijną i ułożoną, by
każdemu żyło się w niej lepiej, bezpieczniej i pewniej. Ludzie z jednej strony chcą być
tolerancyjni, a z drugiej mają wiele wątpliwości a nawet czuja obrzydzenie widząc
swobodę, z jaką poruszają się osoby inne, często dla nich obce nie tylko pod kątem
znajomości.
Nietolerancja to przecież rodzaj wolności, więc cytując słowa Michała Bakunina
„Wolność albo jest pełna, albo jej w ogóle nie ma”
Pozwólmy ludziom być wolnymi, bo inny nie znaczy gorszy.
BIBLIOGRAFIA
Dziękujemy bardzo!
Download