Tolerancja

advertisement
Ania Baliszewska 3e
Co to jest tolerancja?
Tolerancja (łac. tolerantia – „cierpliwa wytrwałość”)– w mowie potocznej i naukach
społecznych jest to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem
poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych.
W ogólnym znaczeniu tolerancja to otwarte, obiektywne i szanujące podejście wobec
odmiennych od własnych postaw, zachowań i cech drugiego człowieka.
Tolerancja religijna
Podobnie jak to było przed wiekami, także i dzisiaj szerzy się nienawiść religijna.
W średniowieczu chrześcijanie używali siły, by przekonać do swojej wiary pogan.
Organizowano liczne wyprawy krzyżowe, święte wojny, aby przemocą zmusić
niewiernych do nawrócenia. Dzisiaj, w XXI wieku, świat się zmienił, ale nienawiść
dalej tkwi w ludziach.
Tolerancja zakłada uznawanie czyichś poglądów, przekonań, wierzeń i upodobań,
nawet jeśli różnią się one od tych wyznawanych przez nas. Nie chodzi o to, aby
bezgranicznie się z nimi zgadzać, lecz by je szanować. To, że ktoś wyznaje inną
religię, wcale nie oznacza, że jest gorszy, głupszy, że do niczego się nie nadaje.
Wiara w określonego boga to kwestia indywidualna każdego człowieka i nikt nie
powinien się do tego wtrącać, a tym bardziej tego negować. Wolność wyznania
gwarantuje nam konstytucja i Karta Praw Człowieka.
Tolerancja rasowa
Każda istota ludzka pragnie być akceptowaną przez ludzi, z którymi przebywa. Nikt z nas nie ma prawa do
tego, by kogokolwiek potępiać, dlatego, że kolor jego skóry bądź religia, w którą wierzy jest inna od
naszej. Brak tolerancji wciąż obecny jest w naszym codziennym życiu. Często brakuje nam jednak odwagi,
by jawnie powiedzieć ,,nie, nie zgadzam się" z tym, co widzę, co dzieje się wokół mnie. Być może
obawiamy się, że i my staniemy się obiektem drwin, ze pod naszym adresem padną słowa obelgi.
Pamiętajmy jednak, iż nie wolno nam przejść obojętnie obok niesprawiedliwości i krzywdy innych.
Tolerancja kulturowa
Ludzie, którzy spotykają nowe kultury mają często problemy z reakcją na tą
odmienność. Jest to dość trudna sytuacja i dlatego warto wiedzieć co nie co o
tolerancji kulturowej. Tolerancja kulturowa jest cechą osób, które potrafią
zrozumieć, że różnorodność to zasada rządząca światem ludzi. Ludzie
tolerancyjni kulturowo wiedzą, że jadąc za granicę lub w inną część świata
prawie na pewno spotkają się z zupełnie innymi zachowaniami, praktykami,
wartościami i wyborami życiowymi.
Homoseksualizm
Obecnie homoseksualizm według najnowszej klasyfikacji zaburzeń i chorób
Światowej Organizacji Zdrowia przestał być oceniany jako zaburzenie, nie jest
zatem traktowany jako choroba. Przyczyną homoseksualizmu mogą być
uwarunkowania genetyczne oraz rozwój w psychoseksualnym środowisku
rodzinnym. W specyficznych warunkach (np. więzienia, koszary, internaty)
staje się zastępczą formą zaspokajania potrzeb seksualnych.
W Polsce homoseksualizm nie jest karany. Tolerancja wobec niego zwiększyła
się znacznie i objęła kodeksy prawne, sprawy zawodowe oraz organizowanie
form życia społecznego (np. kluby). Mimo to wciąż przez wielu ludzi na całym
świecie często odbierany jest z pogardą i obrzydzeniem.
Tolerancja dla osób niepełnosprawnych
Problem tolerancji w dużym stopniu dotyczy osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawność wiąże się z licznymi przeszkodami w codziennym życiu. To,
co dla sprawnych osób jest banalnie proste, niepełnosprawnym może sprawiać
wiele problemu. Czynności, które trzeba wykonywać codziennie często są nie
lada wyzwaniem. Jest to codzienna walka ze swoją niepełnosprawnością.
Często osoby niepełnosprawne nie potrafią tolerować siebie. Nie lubią się za to
kim są, a szczególnie nie lubią swojego ciała. Dlatego osoba niepełnosprawna
musi być odbierana jako człowiek w pełni wartościowy.
Tolerancja dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważna. Dzięki niej mogą
się poczuć pełnoprawnymi obywatelami i wartościowymi ludźmi. Natomiast
brak tolerancji może nawet doprowadzić do przypadków depresji i załamania.
Mamy więc bardzo duży wpływ na życie osób niepełnosprawnych.
Tolerancja dla osób chorych psychicznie
Istniejące w naszym społeczeństwie stereotypy na temat osób chorych psychicznie są źródłem
dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Często uważa się, że zachowanie osób z zaburzeniami
psychicznymi jest niezrozumiałe, co u ludzi zdrowych wywołuje strach i przypisywanie chorym
zachowania agresywnego. Osoby ciężko chore psychicznie podlegają wykluczeniu społecznemu. Osoby
chore psychicznie są negatywnie naznaczane i etykietowane. Ich zachowanie określane jest jako
niebezpieczne dla otoczenia i nieprzewidywalne. Często również podkreśla się ich niższość intelektualną,
słabość intelektu (np. nienormalni, umysłowo niedorozwinięci).
Tolerancja dla ludzi ubogich
W dzisiejszych czasach często dyskryminuje się także ludzi bezdomnych i ludzi z ubogich rodzin. Już małe
dzieci w przedszkolach, w szkole podstawowej i gimnazjach często wybierają do grona swoich kolegów
tylko dzieci bogate , które mają tak jak one szereg elektronicznych błyskotek do swojej dyspozycji ,
chodzą w markowych ciuchach , grają w najnowsze gry . A dzieci z rodzin ubogich bardzo często w
szkołach znajdują się na marginesie, poza klasową przynależnością. To okrutne ,że już dzieci klasyfikują
ludzi pod względem zamożności.
Fobie i postawy przeciwne tolerancji
Istnieje wiele różnych lęków, których obecność przejawia się wszelką nietolerancją. Choćby homofobiastrach przed homoseksualistami, połączony jest z nienawiścią i wrogim nastawieniem wobec tego
rodzaju osób. Innym przykładem są fanatycy religijni, którzy ślepo wierzą w słuszność swoich przekonań,
potępiając jedocześnie ludzi o innych wyznaniach.
Dziękuję z uwagę
Martyna Wild 2a
Zapraszam do obejrzenia
mojej prezentacji na
temat tolerancji.
Tolerancja – jest to poszanowanie
czyichś poglądów, wierzeń,
upodobań, różniących się od
własnych. Oznacza również
wyrozumiałość i akceptacje.
Zauważ:

Żyjemy w świecie, w którym na brak tolerancji
chorujemy często my sami. Śmiejemy się, gdy
ktoś źle czyta. Dokuczamy komuś, kto słabo biega
czy źle gra w piłkę. Brak nam wyrozumiałości dla
słabych, powolnych i cichych. Na przerwach
w szkole liczą się ci, którzy najgłośniej krzyczą….
Kto jest narażony na
brak tolerancji?

Osoby chore na AIDS/HIV,

Uchodźcy,

Migranci,

Osoby niepełnosprawne,

Mniejszości narodowe,

Osoby homoseksualne.
Przyczyny nietolerancji

Złe wychowanie,

Strach przed nieznanym,

Egoizm,

Niezrozumienie,

Presja opinii innych.
Rodzaje tolerancji

Tolerancja religijna,

Tolerancja rasowa,

Tolerancja w szkole.
Tolerancja religijna

Uszanowanie dla poglądów religijnych innych osób.

Nie dyskryminowanie osób wyznających inną religie od
naszej.
Czy inna religia jest gorsza od twojej?
Tolerancja rasowa

Nie dyskryminowanie osób innego koloru skóry,

Dawniej, stosowano segregacje rasową – np. czarni ludzie
mogli pić wodę tylko z napisem „woda dla kolorowych”,
ludzie innego koloru skóry mieli zakaz wstępu na
kąpieliska z napisem „tylko dla białych”.
Tolerancja w szkole

Szkoła jest miejscem, gdzie wszyscy powinni być równi,
niestety często zdarza się inaczej, ze względów
poglądowych, finansowych, zainteresowań.
Czego nie powinniśmy
tolerować?

Agresywnego zachowania,

Terroryzmu,

Przemocy, szantażu…,

Braku poszanowania drugiego człowieka,

Prywatności,
Ważne daty związane z
tolerancją

16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji,

9 listopada – Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem
i Antysemityzmem,

21 marca – Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją
Rasową,

5 maja – Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
Nikt nie zabroni ci:

Ubierania się jak chcesz i jak ci się podoba,

Bycia chudym, grubym, bycia w sam raz,

Noszenia ulubionej fryzury,

Wierzenia w co chcesz,

Posiadania odmiennego zdania,

Słuchania muzyki takiej jakiej chcesz,

Kolegowania się z tą osobą lub inną.
KAŻDY INNY
WSZYSCY
RÓWNI
Dziękuje za obejrzenie
mojej prezentacji na temat
tolerancji.
Aleksandra Stępień 2c
Tolerancja - poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań,
różniących się od własnych
-Słownik Języka Polskiego
(…)tolerancja jest uprzejmym uznaniem cech, poglądów i działań
innych osób, które są obce naszym własnym zwyczajom, wierzeniom i
upodobaniom. W ten sposób bycie tolerancyjnym nie oznacza
obojętności wobec działań i uczuć innych. Musi też istnieć zrozumienie i
empatia.
-Albert Einstein
Tolerancja to przede wszystkim akceptowanie ludzkiej
odmienności, a także obiektywne patrzenie na innych. Tolerancyjni
ludzie nie oceniają na podstawie odmiennego wyglądu, wyznania
czy pochodzenia etnicznego, tylko na podstawie tego, co dana
osoba ma do powiedzenia i jak zachowuje się w stosunku do
innych ludzi.
W kampanii „Unhate” marki odzieżowej Benetton liderzy
polityczni, stojący na co dzień po przeciwnych stronach,
całują się w usta, co miało być kontrowersyjną
prezentacją tolerancji i jedności. Po protestach Watykanu
wycofano jedno ze zdjęć: papieża całującego imama.
• NIETOLERANCJA RELIGIJNA– brak poszanowania dla innych wierzeń,
religii, uznawanie swojej za jedyną słuszną i prawdziwą.
• NIETOLERANCJA POLITYCZNA – nietolerancja wobec cudzych
poglądów, ciągłe negowanie innych ideologii.
• NIETOLERANCJA RASOWA – potocznie rasizm; uprzedzenie względem
ludzi innej rasy, odmiany, koloru skóry czy pochodzenia.
W historii nietrudno doszukać się objawów
nietolerancji, głownie w polityce. Widzimy ją
na przykładach prześladowań chrześcijan,
stosowania średniowiecznych tortur czy
chociażby polityki nazistowskiej (np. II Wojna
Światowa). Łatwo również odnaleźć
odwołania do braku tolerancji w literaturze
(„Zabić drozda” – Harper Lee). Jednak według
socjologów sytuacja ta do tej pory uległa
dużej zmianie i z czasem przejawy
nietolerancji (na przykład rasizm) zanikną,
bądź zmaleją do niezauważalnego stopnia.
Niektórym są potrzebne okulary, aby widzieć jasno i wyraźnie:
nie pozwólcie im jednak mówić, że bez okularów nikt nie widzi
wyraźnie.
autor: John Locke
Tolerancja musi być nietolerancyjna wobec
nietolerancji.
autor: Immanuel Kant
Nie jestem gejem, pomimo że chciałem być,
tylko by wkurzyć homofobów.
autor: Kurt Cobain
Jeśli ktoś jest homoseksualistą i poszukuje Boga oraz ma
dobrą wolę, to kim ja jestem, by go osądzać
autor: Papież Franciszek
»Znosić się (...) w miłości« znaczy więcej niż tylko
tolerować. »Znosić się w miłości« to także usiłować
zrozumieć; zrozumieć, by wybaczyć; »znosić się w
miłości« to również akceptować, czuć się wewnętrznie
bliskim, chcieć przebywać we wspólnocie, poczuwać się
do wspólnoty, to spieszyć, by wspierać, to chcieć
współpracować i współtworzyć
autor: Jan Paweł II
Tolerancja jest to gotowość przyznania
przedstawicielowi innego światopoglądu tej samej
dozy inteligencji i dobrej woli, co sobie.
autor: Karl Rahner
Aleksandra Bartoś IIb
Definicja Tolerancji:
Poszanowanie czyichś
poglądów, wierzeń, upodobań,
różniących się od własnych.
Tolerancja to:
O cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności;
O poszanowanie cudzych uczuć, wierzeń, poglądów,
upodobań, obyczajów i postępowania choćby były
całkowicie odmienne od naszych, albo zupełnie z nimi
sprzeczne;
O szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz
sposobu życia.
Tolerancja to inaczej:
O Zrozumienie
O Akceptacja
O Dobroć
O Cierpliwość
O Pomoc
O Wyrozumiałość
O Życzliwość
O Człowieczeństwo
O Aprobata
O Szacunek
O Pozytywne
nastawienie
Tolerancja szkolna
Akceptuj hobby innych dzieci, nawet jeżeli
uważasz je za starodawne np. zbieranie
znaczków, monet, widokówek;
Akceptuj wygląd oraz styl ubierania się,
nawet jeżeli według ciebie jest on niemodny.
T
o
l
e
r
a
n
c
j
a
s
z
k
o
l
n
a
Tolerancja rasowa
Na świecie, żyje wiele ras ludzi. Różnią się oni od siebie
wyglądem. Najbardziej zwracamy uwagę na kolor skóry.
W dzisiejszym świecie na ulicy w swoim mieście możemy
spotkać wiele ludzi, najróżniejszych ras. Dlatego też
tolerancja rasowa jest bardzo ważna. Spotykamy się
bowiem z ludźmi na codzień.
T
o
l
e
r
a
n
c
j
a
r
a
s
o
w
a
Tolerancja religijna
W większości państw jest swoboda
wyznawania dowolonej religii. W Polsce
większość ludzi jest katolikami. Jednak są
też ludzie wyznający prawosławie czy
protestantyzm. Takich ludzi należy
traktować tak samo jak siebie, nie można
ich od siebie odseparowywać, ani uważać
za gorszych.
T
o
l
e
r
a
n
c
j
a
r
e
l
i
g
i
j
n
a
Tolerancja negatywna
Teolerancja klasyczna. Polega ona na
uznaniu, mimo wewnętrznego sprzeciwu,
że inne poglądy, postawy lub działania są
też uprawnione, chociaż nie powinny być
takimi, ponieważ nie wyrażają takich
wartości jak: prawda, piękno, dobro, do
których należy dążyć.
Tolerancja pozytywna
Polega na dopuszczeniu wszystkich
innych postaw, działań i poglądów jako
równouprawnionych. Wynika to z
przeświadczenia, że nie istnieje prawda
obiektywna ani inna wartość, za pomocą
której można by ocenić jakiekolwiek
poglądy, postawy i działania.
Tolerancja negatywna
i pozytywna
Tolerancja – ważne daty
O 16 listopada
O 21 marca
O 5 maja
O 9 listopada
O Międzynarodowy Dzień
Tolerancji
O Międzynarodowy Dzień Walki z
Dyskryminacją Rasową
O Dzień Walki z Dyskryminacją
Osób Niepełnosprawnych
O Międzynarodowy Dzień Walki z
Faszyzmem i Antyseminizmem
Tolerancja to Ty i Ja!
Dziękuję
DEFINICJA
•TOLERANCJA
SZACUNEK DLA CUDZYCH POGLĄDÓW, WIERZEŃ,
UPODOBAŃ, RÓŻNIĄCYCH SIĘ OD WŁASNYCH
SŁOWNIK PWN
JAK DZISIAJ JEST ROZUMIANA?
• TOLERANCJA JEST DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA CZYMŚ INNYM, CZYMŚ CO SPRAWIA,
ŻE CZUJEMY SIĘ DOBRZE Z SAMYM SOBĄ, CZYMŚ CO POZWALA NAM ŻYĆ
W SPOŁECZEŃSTWIE, PRZYJMOWAĆ PEWNE REGUŁY I PRAWDY ZACHOWAŃ.
• DZISIAJ ROZUMIEMY JĄ JAKO SZACUNEK DLA WOLNOŚCI INNYCH LUDZI, ICH MYŚLI
I OPINII ORAZ SPOSOBU ŻYCIA. SZACUNEK TEN PRZYBIERA FORMY WYROZUMIAŁOŚCI
I ŻYCZLIWOŚCI DLA TEGO, CO NIE MUSI BYĆ NASZYM UDZIAŁEM, ALE CO CIESZY SIĘ
NASZĄ AKCEPTACJĄ W IMIĘ DEMOKRATYCZNEJ WOLNOŚCI.
KIEDY JESTEŚMY TOLERANCYJNI?
• KIEDY UMIEMY SZANOWAĆ ZACHOWANIA, POGLĄDY, OPINIE, CZYNY
I ZWYCZAJE INNYCH, MIMO ŻE NAM SIĘ ONE NIE PODOBAJĄ OZNACZA TO,
ŻE JESTEŚMY TOLERANCYJNI.
• TOLERANCJA JEST WIĘC TO POSTAWA, BEZ KTÓREJ DYSKUSJA ZAMIENIA
SIĘ W ZWYKŁĄ SPRZECZKĘ ALBO NAWET PROWADZI DO AKTÓW AGRESJI.
CZYM JEST TOLERANCJA?
• POSZANOWANIEM CUDZYCH UCZUĆ, POGLĄDÓW, UPODOBAŃ,
WIERZEŃ, OBYCZAJÓW I POSTĘPOWANIA CHOĆBY BYŁY
CAŁKOWICIE ODMIENNE OD WŁASNYCH, ALBO ZUPEŁNIE
Z NIMI SPRZECZNE.
• CIERPLIWOŚCIĄ I WYROZUMIAŁOŚCIĄ DLA ODMIENNOŚCI.
• SZACUNKIEM DLA WOLNOŚCI INNYCH LUDZI, ICH MYŚLI
I OPINII ORAZ SPOSOBU ŻYCIA.
PAMIĘTAJMY!!!
TOLERANCJA NIE JEST ZGODĄ NA KAŻDE ZACHOWANIE!
• SPRZECIWIANIE SIĘ NIE JEST OZNAKĄ NIETOLERANCJI,
• PROTESTOWANIE PRZECIWKO ZŁU JEST OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO
CZŁOWIEKA
• GODZENIE SIĘ NA WSZYSTKO TO TOLERANCJA ŹLE POJĘTA
• NIE WOLNO TOLEROWAĆ TAKIEGO POSTEPOWANIA INNYCH LUDZI,
KTÓRE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE I SZKODLIWE, MOŻE ZAGRAŻAĆ
ŻYCIU I ZDROWIU INNYCH LUDZI
TOLERANCJA, ALE DO PEWNEGO STOPNIA
• NAWET BĘDĄC TOLERANCYJNI NIE MUSIMY SIĘ ZGADZAĆ NA ZŁE ZACHOWANIE
• TOLERANCJI NIE PODLEGA: NARUSZANIE PRAW DRUGIEGO
CZŁOWIEKA, PRZESTĘPCZOŚĆ, KRADZIEŻ,
AGRESJA, PRZEMOC, BRUTALNOŚĆ,
CHULIGAŃSTWO, BRAK KULTURY SŁOWA,
LEKCEWAŻENIE PRZEZ MŁODZIEŻ I LUDZI
DOROSŁYCH, BRAK SZACUNKU DLA WIEKU,
KŁAMSTWO, OSZUSTWO, BRAK SZACUNKU DLA
CZYJEJŚ PRACY, NAŁOGI.
PRZECIWIEŃSTWA TOLERANCJI:
• NIETOLERANCJA,
• NIEWYROZUMIAŁOŚĆ,
• NIEAKCEPTACJA,
• UPRZEDZENIE
• DYSKRYMINACJA,
• KSENOFOBIA,
• FANATYZM W RÓŻNYCH SFERACH ŻYCIA
NP. RELIGIJNEJ, POLITYCZNEJ, SPOŁECZNEJ, OBYCZAJOWEJ.
NIETOLERANCJA
SPOSÓB POSTĘPOWANIA POLEGAJĄCY NA ODMAWIANIU INNYM
LUDZIOM PRAWA DO GŁOSZENIA POGLĄDÓW, MANIFESTOWANIA
POSTAW, A TAKŻE DO ZACHOWAŃ I PRAKTYK, KTÓRE – CHOĆ
NIESPRZECZNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM I ZASADAMI
WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO – RÓŻNIĄ SIĘ OD POGLĄDÓW,
POSTAW, ZACHOWAŃ I PRAKTYK UZNAWANYCH ZA WYŁĄCZNIE
SŁUSZNE PRZEZ OSOBĘ NIETOLERANCYJNĄ.
PRZYKŁADY NIETOLERANCJI:
• WYŚMIEWANIE SIĘ Z CZYJEGOŚ HOBBY.
NIEKTÓRZY LUDZIE, UJAWNIAJĄC SWOJE ZAINTERESOWANIA ZNACZKAMI, STARYMI MONETAMI
I WIDOKÓWKAMI CZĘSTO NARAŻAJĄ SIĘ NA GŁUPIĄ KRYTYKĘ KULTYWOWANIA „NIEMODNYCH” DZIEDZIN.
• SŁUCHANIE MUZYKI KLASYCZNEJ, CZY DAWNYCH UTWORÓW.
LUDZIE, KTÓRYM NIE PODOBA SIĘ DZISIEJSZA MUZYKA, A KTÓRZY WOLĄ POWRACAĆ DO DAWNYCH HITÓW CZĘSTO
BYWAJĄ POTĘPIENI PRZEZ SPOŁECZEŃSTWO
• TĘPIONE JEST KAŻDE OPÓŹNIENIE W PODĄŻANIU ZA „MODĄ”.
OSOBY NIE INTERESUJĄCE SIĘ NOWYMI TRENDAMI ORAZ UBIERAJĄCE SIĘ INACZEJ BYWAJĄ NIEZROZUMIANI PRZEZ
INNYCH, A PRZEZ TO CZĘSTO SĄ WYŚMIEWANI I KRYTYKOWANI
NIETOLERANCJA WYGLĄDU I UBIORU
• Z TYM PRZYKŁADEM NIETOLERANCJI NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKAMY SIĘ W SZKOŁACH. CZĘSTO TO NIE
CHARAKTER, A UBIÓR STAJE SIĘ DECYDUJĄCYM CZYNNIKIEM ZAWARCIA
NOWEJ ZNAJOMOŚCI. ZAPOMINAMY, A CZASEM NIE ROZUMIEMY, ŻE WYGLĄD
W PRZYJAŹNI MIĘDZY LUDŹMI JEST NAJMNIEJ WAŻNY. WIELU UWAŻA,
ŻE JEŚLI KTOŚ NIE UBIERA SIĘ W SKLEPACH „MARKOWYCH”,
MUSI BYĆ GORSZY.
KTO NARAŻONY JEST NA BRAK TOLERANCJI?
• UCHODŹCY
• MIGRANCI I ICH RODZINY
• KOBIETY
• OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
• CHORZY NA HIV/AIDS
• MNIEJSZOŚCI NARODOWE
• MNIEJSZOŚCI RELIGIJNE I WYZNANIOWE
• HOMOSEKSUALIŚCI
• LUDZIE NALEŻĄCY DO SUBKULTUR
UCHODŹCY, MIGRANCI I ICH RODZINY
• ISTOTNYM PROBLEMEM SPOŁECZEŃSTWA
JEST BRAK ŻYCZLIWOŚCI
DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA.
JESTEŚMY UPRZEDZENI,
NIEUFNI I CZĘSTO
AGRESYWNI WZGLĘDEM
CUDZOZIEMCÓW.
CZY INNA WIARA JEST GORSZA?
• INNYM PROBLEMEM, KTÓRY OBSERWUJEMY NA CAŁYM ŚWIECIE JEST
NIETOLERANCJA RELIGIJNA.
• WIĘKSZOŚĆ LUDZI UWAŻA, ŻE RELIGIA,
KTÓRĄ WYZNAJĄ, ICH SPOSÓB MODLENIA,
ICH KOŚCIÓŁ JEST NAJWAŻNIEJSZY.
NIETOLERANCJA – DLACZEGO?
• LUDZIE CZĘSTO BOJĄ SIĘ WSZELKIEJ ODMIENNOŚCI. JEST TAK BO PO PROSTU
BOIMY SIĘ CZEGOŚ, CZEGO NIE ZNAMY.
• NIETOLERANCJA SIĘ W PEWNYM STOPNIU Z NIEZROZUMIENIEM. KAŻDY
CZŁOWIEK MA ZDOLNOŚĆ INDYWIDUALNEGO ODBIORU.
• JEŻELI COŚ, NIE JEST ZGODNE Z NASZYMI OCZEKIWANIAMI,
Z PEWNOŚCIĄ MOŻE ZOSTAĆ UZNANE ZA ZŁE, NIEWYSTARCZAJĄCO
DOBRE, ALBO SZKODLIWE.
Z CZYM WIĄŻE SIĘ NIETOLERANCJA?
OSOBA
TOLERANCYJNA
MAŁO TOLERANCYJNA
NIETOLERANCYJNA
Próbuje zrozumieć tych , którzy
według niego się mylą
Wybacza, ale ukrywa błędy innych.
Sądzi, że zawsze ma rację i że inni
się mylą.
Zbliża się do myślących inaczej.
Nie akceptuje tych, którzy myślą
inaczej niż on.
Oddala się od myślących inaczej.
Sądzi , że wszystko na świecie ma
zalety i wady.
Myśli, że stanowi zdrową część
społeczeństwa .
Oświadcza, że są rasy i kultury
lepsze od innych.
Myśli: ” Na szczęście jesteśmy ,jacy Mówi: jacy ludzie są źli.
jesteśmy”.
Chce, aby wszyscy myśleli tak
samo (jak on , oczywiście).
Znajduje przyjemność w
różnorodności.
Wspomina z nostalgią czasy ,kiedy Mówi: tylko ja jestem dobry!
wszystko było takie samo.
Szuka prawdy u innych.
Uczy prawdy innych.
Lubi odpowiadać.
Lubi pytać.
Mówi, że jest za dużo różnych
sposobów myślenia.
Nie chce słuchać.
„NIE RÓB DRUGIEMU, CO TOBIE NIE MIŁE”
NIE ZAPOMINAJMY O UCZENIU SIĘ TOLERANCJI NAWZAJEM. PRZY DOBRYCH
CHĘCIACH TO NIE JEST TAKIE TRUDNE.
WYSTARCZY TYLKO PRZESTRZEGAĆ PRZYKAZANIA
„NIE RÓB DRUGIEMU CO TOBIE NIE MIŁE”
WAŻNE DATY
• 16 LISTOPADA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI
• 9 LISTOPADA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z FASZYZMEM I ANTYSEMITYZMEM
• 21 MARCA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ
• 5 MAJA DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„TOLERANCJA JEST POSZANOWANIEM
INNOŚCI POPRZEZ NASZE WSPÓLNE
CZŁOWIECZEŃSTWO”
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !
Download