Co to jest tolerancja?

advertisement
„
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Tolerancja jest dla każdego
człowieka czymś innym, czymś
co sprawia, że czujemy się dobrze
z samym sobą, czymś co pozwala
nam żyć w społeczeństwie,
przyjmować
pewne
reguły
i prawdy zachowań.
Co to jest tolerancja?
Według
słownika
PWN
to poszanowanie poglądów
innych
ludzi,
wierzeń,
upodobań,
różniących
się
od własnych.
Co to jest tolerancja?
Tolerancja to zdolność rozpoznawania
i szanowania opinii, działań i zachowań
innych ludzi. Innymi słowy, jeśli masz
umiejętność
szanowania
opinii,
czynów, zwyczajów lub zachowań
innych, z definicji jesteś tolerancyjny.
Czym jest tolerancja?
 Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla
odmienności.
 Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów,
upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby
były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie
 z nimi sprzeczne.
 Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla
wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu
życia.
Ten , kto jest mało tolerancyjny…
 Wybacza, ale ukrywa błędy innych.
 Nie akceptuje tych, którzy myślą inaczej niż on.
 Myśli, że stanowi zdrową część społeczeństwa .
 Mówi: jacy ludzie są źli.
 Wspomina z nostalgią czasy ,kiedy wszystko było takie
samo.
 Uczy prawdy innych.
 Lubi odpowiadać.
Ten ,kto jest tolerancyjny…
 Próbuje zrozumieć tych , którzy według niego się mylą
 Zbliża się do myślących inaczej.
 Sądzi , że wszystko na świecie ma zalety i wady.
 Myśli: ” Na szczęście jesteśmy ,jacy jesteśmy”.
 Mówi: jacy źli jesteśmy.
 Znajduje przyjemność w różnorodności.
 Szuka prawdy u innych.
 Lubi pytać.
Ten , kto jest nietolerancyjny…
 Sądzi, że zawsze ma rację i że inni się mylą.
 Oddala się od myślących inaczej.
 Oświadcza, że są rasy i kultury lepsze od innych.
 Chce, aby wszyscy myśleli tak samo (jak on ,




oczywiście).
Mówi: tylko ja jestem dobry!
Mówi, że jest za dużo różnych sposobów myślenia.
Myśli, że wolność jest złem.
Nie chce słuchać.
Nietolerancja
 Przykładem szkolnej nietolerancji jest wyśmiewanie
się z czyjegoś hobby. Niektórzy ludzie, ujawniając
swoje zainteresowania znaczkami, starymi monetami
i widokówkami często narażają się na głupią krytykę
kultywowania „niemodnych” dziedzin. To samo
dotyczy słuchaczy muzyki klasycznej, czy dawnych
utworów. Tępione jest każde opóźnienie w podążaniu
za „modą”.
Nietolerancja
 Następnym przykładem jest nietolerowanie czyjegoś
wyglądu i ubioru. W dzisiejszych szkołach, ubiór staje
się często decydującym czynnikiem zawarcia nowej
znajomości.
Niewielu
rozumie,
że
wygląd,
w kontekście przyjaźni człowieka do człowieka jest
najmniej ważny. Wielu uważa, że jeśli ktoś nie ubiera
się w sklepach „markowych”, musi być gorszy.
A przecież rozum i mądrość nie chodzą ubrane
w koronkowe fatałaszki.
Nietolerancja
 Brak
tolerancji wiąże się w pewnym stopniu
z niezrozumieniem. Każdy człowiek ma zdolność
indywidualnego odbioru, recepcji pewnych wzorców.
Jeżeli coś, nie jest zgodne z naszymi oczekiwaniami,
z pewnością może zostać uznane za złe,
niewystarczająco
dobre,
albo
szkodliwe.
Jest to pierwszy przystanek w drodze do uczucia,
zwanego nietolerancją.
NIETOLERANCJA WIĄŻE SIĘ Z:
Zastanówmy się
więc, czy jesteśmy
tolerancyjni?
Download