załącznik nr 5 - formularz rzeczowo cenowy

advertisement
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
Cześć 1 Akcesoria
1
Ilość
Pakiet oprogramowania graficznego
2 szt
Zawartość pakietu
- oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej i składu stron
- aplikacja do edycji zdjęć opracowana specjalnie pod kątem toku pracy nad
projektami graficznymi
- narzędzie do przekształcania map bitowych w rysunki wektorowe
-narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu komputera jednym kliknięciem
-pełnoekranowa przeglądarka umożliwiająca przeszukiwanie materiałów cyfrowych
dostępnych w pakiecie, na komputerze lub w sieci lokalnej
- kreator kodów paskowych, Kreator druku dwustronnego
- materiały dodatkowe: ≥10 000 wysokiej jakości grafik i obrazków clipart, ≥2000
szablonów do pojazdów, ≥1000 cyfrowych zdjęć wysokiej rozdzielczości, ≥1000
czcionek OpenType w tym ≥75 czcionek Windows Glyph List 4 (WGL4) i ≥10 czcionek
grawerskich, ≥350 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów
- dokumentacja: przewodnik online (pełnokolorowy, drukowany przewodnik w twardej
okładce jest dostępny z wersją pudełkową oprogramowania), karta szybkiego
wyszukiwania, pliki Pomocy
- szkolenia: ≥2 godziny szkoleniowych nagrań wideo na DVD;
Łatwy dostęp do materiałów:
- od czcionek, obrazków clipart i zdjęć po wcześniej wykonane projekty - ułatwione
znajdowanie materiałów i przystosowywanie ich do nowych celów, co przyspiesza
pracę; wbudowany organizer materiałów.
- pełnoekranowa przeglądarka dająca natychmiastowy dostęp do grafik, szablonów,
czcionek i obrazków znajdujących się w dowolnym miejscu na komputerze
- zgodność formatów plików: możliwość otwierania, edytowania i zapisywania plików w
ponad 100 standardowych formatach, w tym AI, PSD, DOCX, ODF, EPS (z
rozszerzoną obsługą języka PostScript 3) oraz DXF
- profile kolorów: możliwość zachowywania profili kolorów przy importowaniu plików z
aplikacji zewnętrznych, dopasowywane automatycznie kolorów przy importowaniu
zgodnie z domyślnymi ustawieniami (możliwość użycia dodatkowych opcji ustawień
domyślnych);
- obsługa produktów firmy Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,PDF/A i AcrobatX z
zachowaniem wyglądu warstw dopasowania i efektów palety masek, zachowanie
edytowalną żywość, skalę szarości i filtry fotograficzne.
Cena
jednostko
wa netto
Wartość
netto
Wartość
brutto
Nazwa i numer katalogowy
urządzenia
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
- ekran powitalny: możliwość bezpośredniego wyszukiwania materiałów,
rozpoczynania projektów, otwierania ostatnio używanych dokumentów, uzyskiwania
instrukcji oraz przeglądania inspirujących projektów wykonanych przez innych
użytkowników z różnych stron świata.
-dostępność narzędzi edukacyjnych ułatwiających pierwsze kroki z pakietem i
umożliwiające szybkie opanowanie jego obsługi, w tym: wbudowane narzędzia
edukacyjne, wartościowe samouczki wideo, projekty omówione przez ekspertów oraz
bogato ilustrowany przewodnik online.
- 350 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów;
- gotowe układy i projekty
- narzędzia do projektowania graficznego, branżowe porady dotyczące projektowania
oraz nowo zaktualizowane samouczki przedstawiające krok po kroku proces twórczy
- samouczki wideo
-materiały cyfrowe: ≥ 1000 czcionek, w tym Helvetica, Garamond i Frutiger; ≥ 2000
szablonów na pojazdy i ≥10 000 obrazków clipart, map bitowych i pełnokolorowych,
wypełnień, darmowych zdjęć, nowych wzorców środków artystycznych oraz nowych
końcówek pędzli o różnych kształtach i rozmiarach, rozszerzających zakres
możliwości podczas malowania
- przewodnik: wsparcie ekspertów i innych użytkowników, ilustrowane omówienia
obszarów roboczych poszczególnych aplikacji. Pełnokolorowy, drukowany przewodnik
w twardej okładce jest dostępny z wersją pudełkową oprogramowania;
- przekształcanie map bitowych w rysunki wektorowe
- okno dokowane Podpowiedzi
- obszar roboczy z możliwością dostosowywania: możliwość rozmieszczania
przycisków i pasków narzędzi, a także możliwość wykorzystania z gotowych obszarów
roboczych podobnych do używanych w innych programach.
- narzędzia do rysowania: narzędzia do rysowania reagujące na nacisk, nachylenie i
kąt oprawy pisaka na tablecie graficznym
-blokowanie pasków narzędzi – zapobiegnie przemieszczaniu
i zamykaniu pasków narzędzi podczas rysowania
-wypełnienie siatkowe - pozwala projektować obiekty z wielokolorowym wypełnieniem
o płynnych przejściach kolorów
- łączenie krzywych - można określać wielkość odstępu między łączonymi krzywymi;
-przyciąganie - obiekty mogą być przyciągane do siatki pikseli
-narzędzia do wymiarowania - narzędzia do wymiarowania są zebrane razem w
jednym menu
- tworzenie schematów - schematy i wykresy aktualizowane dynamicznie - przy
zmianie położenia pól połączenia między nimi zostają zachowane.
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
Edycja zdjęć:
- efekty fotograficzne, takie jak Żywość, Skala szarości i Filtr fotograficzny. Filtry te są
zachowywane przy importowaniu i eksportowaniu plików PSD.
- obsługa formatu RAW ponad 300 typów aparatów fotograficznych.
- moduł umożliwiający zachowanie jakości fotograficznej przy powiększaniu zdjęć
cyfrowych
- dopasowywanie obrazka
- poprawki na zdjęciach: usuwanie defektów obrazków i sprawdzanie wyników na
bieżąco
- aktywny histogram: sprawdzanie zmian na podglądzie i porównywanie wyników w
czasie dostosowywania tonów obrazka, wprowadzania efektów lub obróbki plików
RAW z aparatów fotograficznych
- kanały kolorów dodatkowych: tworzenie i modyfikowanie obrazków zawierających
kolory dodatkowe.
- operacje na wycinkach
- grafika i animacje internetowe: zoptymalizowane filtry do tworzenia spójnych,
wysokiej jakości plików w formatach internetowych o właściwych cechach, takich jak
przezroczystość, kadrowanie i zgodność z przeglądarkami, możliwość sterowania
ruchem w animacji, rysowania kształtów i edycji tekstu;
- tryb pikseli: uwidocznienie, jak dany materiał będzie wyświetlany online
- okno dialogowe Eksportuj: możliwość porównywania formatów plików przed
eksportem dzięki czemu można optymalizować ustawienia, aby uzyskać najwyższą
jakość pliku
- interakcyjne narzędzie Tabela: tworzenie i importowanie tabel
- dynamiczne formatowanie tekstu: sprawdzanie na bieżąco zmian w formatowaniu
tekstu, przed ich zastosowaniem w dokumencie
- inteligentne wypełnienie: wypełnienia do dowolnych zamkniętych obszarów obiektów,
na przykład pętli utworzonych przez linię odręczną przecinającą samą siebie
- kawałkowanie obrazka: krojenie obrazka na kilka mniejszych plików w celu
optymalizacji pod kątem stron internetowych, Realizacja na dowolnym medium:
- projekty realizowane na dowolnym medium: na banerach i witrynach internetowych,
drukowanych reklamach, broszurach, a nawet na wielu nośnikach jednocześnie, na
przykład na koszulkach, billboardach i jako znaki cyfrowe.
- obsługa plików w szerokim zakresie, co umożliwia dostarczenie prac w dowolnej
postaci
- mechanizm zarządzania kolorami: kontrola spójności kolorystycznej dla szerokiej
gamy mediów i generowanie odrębnych palet kolorów dla każdego dokumentu.
- duża wierność kolorów oraz obsługa profili kolorów PANTONE.
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
- niestandardowe palety kolorów: szybkie uzyskiwanie dostępu
do wcześniej używanych kolorów dzięki możliwości ich tworzenia i zapisywania na
potrzeby projektu
- okno dialogowe Domyślne ustawienia zarządzania kolorami
- podstawowy tryb kolorów: obsługa obiektów w kolorach RGB, CMYK i skali szarości
w tym samym dokumencie; Podstawowy tryb kolorów, decyduje o domyślnym trybie
kolorów przy eksporcie oraz o domyślnych paletach kolorów (RGB lub CMYK).
- importowanie palet kolorów
- ustawienia kolorów dokumentu
- profile kolorów PANTONE: wierne przedstawienie kolorów na każdym etapie pracy z
najnowszymi profilami kolorów PANTONE, w tym Fashion+Home oraz system
PANTONE Goe
- narzędzia Pipeta: próbkowanie i dobór koloru z dokumentu bez uprzedniego
zamykania okien dialogowych
- obsługa heksadecymalnych wartości kolorów
- zgodność plików i obsługa formatu PDF: ponad 60 formatów plików, w tym PDF,
JPG, PNG, EPS, AI, TIFF, PSD, DOCX i PPT. Ochrona plików PDF hasłem (zakres
dostępu do plików podczas wyświetlania, edytowania i drukowania)
- funkcja Zbierz do prac drukarskich: zbieranie czcionek, profili, kolorów oraz innych
informacji o pliku w celu przekazania
usługodawcy poligraficznemu
- wydruk seryjny
Optymalizacja wydajności:
- obsługa procesorów wielordzeniowych
- optymalizacja pod kątem najnowszych platform Windows: pakiet zoptymalizowany
pod kątem systemu Windows 10;
- możliwość korzystania z ekranów dotykowych;
- możliwość pracy w systemach Windows 7/8.1/10
- technologia automatyzacji: rejestrowanie makr i automatyzowanie czasochłonnych
operacji; Technologia VSTA „Visual Studio For Applications” umożliwiająca
rejestrowanie makr i tworzenie własnych rozwiązań dodatkowych,
Cechy szczegółowe: wzorce pustych dokumentów/obrazków, wyszukiwanie i podgląd
szablonów, podgląd w trybie miniatur o wysokiej jakości, narzędzie Inteligentne
wypełnienie, narzędzia kategorii Krzywa, narzędzia
Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie, rysowanie ze współrzędnymi, prowadnice
dynamiczne na ekranie, przyciąganie do obiektów na ekranie, znaki cudzysłowu dla
różnych krajów: dostosowywanie znaków cudzysłowu pod kątem poszczególnych
języków, narzędzie Kadrowanie: usuwanie niepożądanych obszarów z obiektów, zdjęć
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
2
3
i obrazków wektorowych, narzędzia do animacji Flash: tworzenie interakcyjnych
animacji oraz banerów w formacie Adobe Flash, obszary aktywne, łącza i zakładki:
przypisywanie zakładek, łączy i danych na potrzeby grafiki interakcyjnej, prostowanie
obrazka, aktywny histogram, regulowanie krzywej tonalnej, identyfikacja czcionek:
identyfikowanie czcionek bezpośrednio w programie przy użyciu zintegrowanego
narzędzia, pełna obsługa standardu Unicode, symbole (odnośnikowe obiekty
graficzne), obsługa kolorów w systemie Windows: dopasowanie kolorów między
aplikacjami oprogramowania graficznego i producenta systemu operacyjnego, obsługa
formatu PDF/A, kreator eksportowania do pakietu Office,
Rozszerzony zakres obsługi programów Microsoft Publisher (wersje 2002, 2003, 2007
i 2010) oraz Microsoft Word 2007 i Microsoft Visio (2000÷2007), obsługa formatu CGM
w wersji 4, obsługa formatów DWG/DXF, HPGL (PLT), TIFF oraz PostScript poziomu
3, funkcja analizy wstępnej: weryfikacja jakości przed wydrukowaniem, eksportem lub
opublikowaniem
pracy w formacie PDF; identyfikowanie istniejących i potencjalnych problemów,
podgląd nadrukowań, ekranowy obraz próbny kolorów: sprawdzenie, jak praca
plastyczna i kolory będą wyglądać na różnych urządzeniach wyjściowych lub w innych
aplikacjach, dynamiczne aktualizacje aplikacji składowych, wdrażanie wielojęzycznego
interfejsu użytkownika (z przełączaniem języków): obsługa wielojęzycznego interfejsu
użytkownika (MUI) systemu Windows 7, obsługa programu Windows Installer,
środowisko Microsoft Visual Basic for Applications: wersja 6.4
Rodzaj licencji: edukacyjna; Wersja językowa: polska z certyfikatem legalności
Dysk
1 szt
Interfejs: M.2
Rodzaj Dysku: SSD
Pojemność: ≥500GB
Wydajność ATTO:
odczyt: ≥3200MB/s+/-10%
zapis: ≥1800MB/s+/-10%
MTBF: ≥1500000h
Zastosowane technologie: co najmniej TRIM, S.M.A.R.T. lub inne równoważne
Pendrive
1 szt
Pojemności: ≥128GB
Interfejs co najmniej: USB 3.0, Micro USB
Możliwość podpięci do telefonu za pomocą portu Micro USB: Tak
Szybkość:
Odczyt: ≥150MB/s
*)
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
4
5
6
7
Wymiary:
Wysokość: ≤38mm
Szerokość ≤12 mm
Głębokość ≤20 mm
Zastosowane technologie co najmniej : Plug & Play
Gwarancja co najmniej: Pięcioletnia
Kompatybilność z systemami co najmniej: Windows 10/8.1/8/7/Vista, Mac OS v.10.6
lub nowsze.
Dysk Twardy
Rodzaj dysku: Przenośny
Interfejs: co najmniej USB 3.0
Pojemność dysku:≥4TB
Format szerokości:2,5”
Zastosowane technologie co najmniej: AES 256-bit, Hot Plugging, Plug & Play
Gwarancja ≥ 24 m-cy
Dysk Twardy
Rodzaj dysku: Wewnętrzny
Interfejs co najmniej : SATA 6Gb/s
Pojemność dysku:≥1TB
Pojemność pamięci podręcznej cache:≥ 64MB
Format szerokości: ≤3,5”
Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity: ≤ 1 na 1014
Gwarancja≥ 24 m-cy ograniczone
Mysz
Interfejs: USB
Zasięg: ≥25 m
Rodzaj myszy: Optyczna
Komunikacja myszy: Bezprzewodowa
Rozdzielczość myszy: ≥1000 dpi
Liczba przycisków myszy: ≥3
Rolka przewijania w myszce: Tak ≥1x
Kolor: Czarny
Zamawiający wymaga, aby odbiornik sygnału wkładany do portu USB, po jego
włożeniu wystawał do 10 mm poza obrys urządzenia.
Klawiatura
Łączność bezprzewodowa: Tak
Interfejs: USB
1 szt
*)
2 szt
*)
1 szt
*)
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
8
9
10
Zastosowane technologie: Plug & Play
Dodatkowe klawisze: co najmniej 8 klawiszy szybkiego dostępu
Konstrukcja:
Niski profil klawiszy: Tak
Pełnowymiarowy układ klawiszy: Tak
Wodoodporność: Tak
Odbiornik musi służyć do podłączenia więcej niż jednego urządzenia. Zamawiający
wymaga, aby odbiornik sygnału wkładany do portu USB, po jego włożeniu wystawał
do 10 mm poza obrys urządzenia.
Załączone wyposażenie: baterie, Odbiornik
Dysk Twardy
Rodzaj dysku: Przenośny
Interfejs: co najmniej USB 3.0
Pojemność dysku:≥2TB
Format szerokości: ≤ 2,5”
Zastosowane technologie co najmniej: Plug & Play
Załączone wyposażenie: co najmniej Instrukcja obsługi, kabel USB 3.0,
Oprogramowanie
Wymiary:
Wysokość [mm]: ≤115
Szerokość [mm]: ≤85
Głębokość [mm]: ≤25
Gwarancja ≥ 36 m-cy
Dysk Twardy
Rodzaj dysku: Przenośny
Interfejs: co najmniej USB 3.0
Pojemność dysku:≥4TB
Format szerokości:2,5”
Zastosowane technologie co najmniej: AES 256-bit, Hot Plugging, Plug & Play
Gwarancja ≥ 24 m-cy
Dysk
Interfejs: co najmniej SATA 6Gb/s
Rodzaj Dysku: SSD
Pojemność: ≥250GB
Wydajność:
odczyt: ≥550MB/s+/-10%
zapis: ≥490MB/s +/-10%
2 szt
*)
1 szt
*)
3 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
11
12
13
14
MTTF: ≥1000000h
Gwarancja: ≥ ograniczona 3-letnia
Rozmiar: 2,5"
Ramka na dysk
Szyna montażowa umożliwiająca zamontowanie HDD 2,5” do zatoki 3,5”
Materiał: Metal
Dysk
Interfejs: co najmniej SATA 6Gb/s
Rodzaj Dysku: SSD
Pojemność: ≥250GB
Wydajność:
odczyt: ≥550MB/s+/-10%
zapis: ≥490MB/s +/-10%
Odczyt losowy IOPS ≥90000+/-10%
Zapis losowy IOPS ≥25000+/-10%
MTTF: ≥1000000h
Gwarancja: ≥ ograniczona 3-letnia
Rozmiar: 2,5"
Kieszeń na Dysk:
Ramka montażowa umożliwiająca zamontowanie dysku HDD lub SSD 2.5 cala w
miejscu napędu Slim 5.25.
Kompatybilna: co najmniej Lenovo ThinkPad: T440p, T540p.
Skład zestawu: co najmniej kieszeń, śruby montażowe, śrubokręt
Monitor
Przekątna matrycy: ≥34”
Format obrazu: 21:9
Rozdzielczość ≥2560 x 1080
Rodzaj podświetlenia: LED
Typ Matrycy: IPS
Jasność:≥300 cd/m2
Nominalny współczynnik kontrastu: ≥1000:1
Liczba kolorów: ≥16,7 miliona
Kąt widzenia (poziom/pion)[stopnie] :co najmniej 178/178
Czas reakcji(GTG): ≤5ms
Złącze wejściowe: ≥1x DP/ ≥2x HDMI
Wyjście słuchawkowe: Tak, co najmniej 1szt.
Głośniki Moc: Tak, co najmniej 2 x 7W
3 szt
*)
3 szt
*)
3 szt
*)
1 szt.
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
15
1
Masa całkowita (kg) : ≤8
Montaż ścienny: Tak (75x75mm)
Podstawa Odłączalna: Tak
Regulacja wysokości (mm): co najmniej 120
Certyfikaty:
TCO: Tak co najmniej 6.0
UL(cUL): Tak
TUV-TYPE : Tak
FCC-B, CE: Tak
EPA: Tak co najmniej 6.0
ERP : Tak
EPEAT: Tak co najmniej złoty(Gold)
Załączone wyposażenie: co najmniej ≥1x zasilacz, 1x Instrukcja obsługi
Gwarancja ≥ 12 miesiące
Dysk Twardy
Rodzaj dysku: Wewnętrzny
Interfejs co najmniej : SATA 6Gb/s
Pojemność dysku:≥1TB
Pojemność pamięci podręcznej cache:≥ 64MB
Format szerokości: ≤3,5”
Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity: ≤ 1 na 1014
Gwarancja≥ 24 m-cy ograniczone
Razem Części 1
Cześć 2 komputer obliczeniowy
Procesor
Wydajność w teście Passmark z 21 kwietnia 2017 nie mniej niż 13605 pkt. dla
oferowanej konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika.
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu
testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania
oferty.
Gniazdo procesora zgodne z płytą główną (pkt.2)
Liczba rdzeni: ≥6
Architektura [bit]: ≥64
Pamięć podręczna L3: ≥15 MB
Proces technologiczny [nm]: ≤14
TDP: ≤140 W
Wersja opakowania: Box
2 szt.
*)
1 szt
1szt
*)
*)
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
2
Płyta Główna
Rodzaj gniazda procesora: zgodna z procesorem - patrz pkt. 1
Ilość banków pamięci: ≥8
Maksymalna ilość pamięci DIMM [GB]: ≥ 128
Maksymalna ilość pamięci RDIMM [GB]: ≥ 512
Obsługa pamięci non-ECC: Tak
Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP): Tak
Wewnętrzne złącza wyjść / wejść:
24-pinowe złącze zasilania ATX:≥1 szt
złącze zasilania 8-pin 12V:≥1 szt
Złącze panelu przedniego:≥1 szt
Złącze front panel audio:≥1 szt
złącze wentylatora procesora: ≥1 szt
złącze wentylatora bloku wodnego: ≥1 szt
złącze pionowe wentylatorów:≥3 szt
zworka resetu CMOS: ≥1 szt
złącza USB 3.0(kompatybilne z 2.0): ≥2 szt
złącza USB 2.0(kompatybilne z 1.1): ≥2 szt
SATA 6Gb/s: ≥10 szt.
PCIe 3.0 x16(PCIEX16): ≥2 szt.
PCIe 3.0 x16(PCIEX8): ≥2 szt.
PCIe 2.0 x1: ≥3 szt.
M.2 Socket 3 PCIe x4/x2/x1: ≥1 szt.
Obsługiwane protokoły: co najmniej Protokół NVMe 1.2.
SATA Express: ≥1 szt.
Złącza wyjść / wejść na tylnym panelu:
PS/2: ≥1 szt.
GbE LAN(RJ45):≥1 szt.
USB Typu-C: ≥1 szt.
USB 3.1 Typu-A: ≥1 szt.
USB 3.0: ≥3 szt.
USB 2.0: ≥4szt.
DisplayPort: ≥1 szt.
S/PDIF: ≥1szt.
Audio jack: ≥5szt.
Format: ATX
Wspierane systemy operacyjne: co najmniej Windows 7/8.1/8/10
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
3
4
Pasywne chłodzenie wszystkich kluczowych elementów płyty głównej (PCH, CPU
VRM etc.), kondensatory stałe/polimerowe, płyta główna musi posiadać mechanizm
zabezpieczający zapewniający bezprzerwową pracę w przypadku uszkodzenia
pojedynczego układu EEPROM lub systemu BIOS/UEFI.
Gwarancja: co najmniej 3 lata
Dysk Twardy
Rodzaj dysku: Wewnętrzny
Pojemność dysku:≥6TB
Odporność na wstrząsy:praca≥70G (2ms, odczyt), ≥40G (2ms, zapis)
/spoczynek≥2500G (2ms)
Pojemność pamięci podręcznej cache:≥256MB
Format szerokości: ≤3,5”
Cykle ładowania/rozładowania: ≥300,000
Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity: ≤ 1 na 1015
Gwarancja≥ 60 m-cy ograniczona producenta
Obudowa
Obsługiwany format płyty głównej: co najmniej EATX, ATX, mATX;
Miejsca montażowe 2,5'' :≥7
Miejsca montażowe 3,5”/2,5”:≥6
Miejsca montażowe5,25'':≥ 3
Kolor: Czarny,
Złącza na przednim panelu co najmniej: USB2.0 ≥2x, USB3.0 ≥2x, wyjście/wejście
Audio
System chłodzenia co najmniej:
Góra: ≥3x 120mm fan (opcjonalnie) lub ≥3x 140mm fan (opcjonalnie) lub ≥1x 200mm
fan (opcjonalnie)
Przód: ≥2x 120mm(opcjonalnie) lub ≥2x 140mm fan(opcjonalnie) lub ≥1x 200mm fan
(załączony)
Tył: ≥1x 120mm fan(opcjonalnie) lub ≥1x 140mm fan (opcjonalnie)
Spód: ≥2x 120mm fan(opcjonalnie) lub ≥1x 140mm fan (opcjonalnie)
Miejsca montażowe do chłodzenia wodnego:
Góra: ≥1x maksymalnie 360 / 420 mm
Przód: ≥1x maksymalnie 240 mm
Tył: ≥1x maksymalnie 120 / 140 mm
Spód: ≥1x maksymalnie 240 / 140 mm
Gniazda rozszerzeń≥ 8
Zasilacz patrz pkt. 6.
2 szt
*)
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
5
6
Wymagana kompatybilność z układem chłodzenia CPU pkt.9
Zasilacz
Moc znamionowa (W): ≥750
Zasilanie ATX 12V: co najmniej ATX 12V 2.2
Zasilanie EPS 12V: co najmniej EPS 12V 2.91
Napięcie (V) zasilające: co najmniej 100÷240
Częstotliwość (Hz): 50/60
Rozmiar wentylatora (mm): ≥135
Aktywne PFC: Tak;
Zabezpieczenia: co najmniej OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP
Certyfikat 80PLUS: co najmniej brązowy (Bronze)
Sprawność: ≥85%
Zakres obciążenia
Max 12V Prąd wyjściowy (A): ≥0,3
Maksymalny prąd wyjściowy + 12V (A): ≥62
Maksymalny prąd wyjściowy 3,3 V + (A): ≥25
Max + 5V Prąd wyjściowy (A): ≥25
Max + 5VSB Prąd wyjściowy (A): ≥3
Złącza:
Zasilanie płyty głównej ATX(20+4 pin): ≥1
P8 (4+4 pin): ≥1
PCI-E 6 pin: ≥2
PCI-E 6+2 pin: ≥2
Kable urządzeń peryferyjnych: ≥7
SATA 15-pin:≥8
FDD (Floppy): ≥1
Gwarancja (lata): ≥5
Dysk
Interfejs: M.2 (2280)
Rodzaj Dysku: SSD
Protokół: NVMe 1.2 lub nowszy
Pamięć cache: ≥ DDR3L 256MB
Pojemność: ≥240GB
Wydajność ATTO:
odczyt: ≥3000MB/s+/-10%
zapis: ≥2300MB/s+/-10%
MTBF: ≥2000000h
1 szt
*)
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
7
8
9
Zastosowane technologie: co najmniej TRIM, S.M.A.R.T. lub inne równoważne
Pamięć RAM
Rodzaj pamięci: Zgodne z płytą główną (pkt.2).
Pojemność pojedynczej pamięci: ≥16GB
Liczba pamięci w zestawie: 8
Aluminiowy radiator: Tak
Częstotliwość szyny pamięci: ≥3200 MHz
Opóźnienie (CAS Latency): CL15 lub szybsze
Gwarancja co najmniej: wieczysta ograniczona
Zamawiający dopuszcza konfigurację: 2 zestawy x 4 moduły x ≥16GB/moduł.
Sumaryczna pojemność pamięci musi wynosić ≥128GB w nie więcej niż 8 modułach.
Chłodzenie CPU
Ilość wentylatorów: ≥1
Wentylatora: ≥120mm
Typ łożyska: hydrauliczne (HSB)
Napięcie zasilające: 12 V
Prąd zasilający: ≤0,15 A
Przepływ powietrza: ≥75 CFM
Poziom hałasu: ≤25 dBA
Prędkość obrotowa: ≥500 ~ 1400 +/-10%
Żywotność: ≥50 000 godzin
Złącze: 4Pin PWM
Gwarancja: ≥24 miesiące
TDP: ≤220 W
Technologia odprowadzania ciepła: rurki cieplne, co najmniej 5 szt. o przekroju min.
5mm
Proponowane chłodzenie CPU nie może kolidować z pamięciami w dowolniej
konfiguracji obsadzenia gniazd.
Wymagana kompatybilność z obudową pkt.5 i płytą główną pkt.2 oraz zapewnienie
optymalnych warunków pracy (dopasowanie do TDP) procesora (pkt. 1).
Karta graficzne
Wydajność w teście Passmark z 21 kwietnia 2017 nie mniej niż 8740 pkt. dla
oferowanej konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika.
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu
testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania
oferty.
Rdzenie CUDA: ≥1280
1 szt
*)
1 szt
*)
1szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
Pamięć wideo: ≥6GB
Szyna pamięci:≥192-bit
Wyjścia wideo: ≥1x DVI-D, ≥2xHDMI w standardzie co najmniej 2.0, ≥2xDP
Obsługa HDCP: Tak
Karta graficzna nie może kolidować z Chłodzeniem CPU ani Pamięciami RAM w
dowolnej konfiguracji
Obsługiwane systemy operacyjne: co najmniej Windows 10 / 8 / 7 / Vista lub inne
równoważne
Akcesoria: co najmniej adapter DVI VGA, instrukcja obsługi, sterowniki
10
1
Zasilacz awaryjny UPS
Moc: ≥ 1600 VA
Wejście:
Napięcie 150 – 290VAC
Częstotliwość: 50Hz±10%
Prąd znamionowy wejścia ≤7,5 A
Próg przełączania sieć-praca bateryjna 149/161Vac±3V
Wyjście:
Napięcia: 230VAC±10%(praca na baterii)
Kształt napięcia przy pracy bateryjnej: aproksymowana sinusoida,
Czas przełączenia ≤ 6 ms
Akumulatory Typ szczelny kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy
średni czas ładowania ≤ 8 godz.
Możliwość dołączenia zewnętrznego modułu baterii do wydłużeniem czasu
podtrzymania: Tak,
Bezpiecznik na wejściu: Tak,
Bezpiecznik topikowy, Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI
Zabezpieczenie linii tel.(RJ-11)/LAN(RJ45): Tak,
Komunikacja z komputerem: Interfejs RS232 lub USB co najmniej 2.0
Masa ≤ 20 kg ,
Gniazda wtykowe ≥4x, rodzaj gniazda wyjściowego: IEC320,
Zimny start: Tak,
Wyświetlacz cyfrowy: Tak,
Gwarancja ≥ 24 mies
RAZEM część 2
Cześć 3 komputer obliczeniowy
Procesor
1 szt
*)
1 szt
1szt
*)
*)
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
2
Wydajność w teście Passmark z 21 kwietnia 2017 nie mniej niż 12250 pkt. dla
oferowanej konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika).
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu
testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania
oferty.
Gniazdo procesora zgodne z płytą główną (pkt.2)
Liczba rdzeni: ≥4
Architektura [bit]: ≥64
Pamięć podręczna L3: ≥8 MB
Proces technologiczny [nm]: ≤14
TDP: ≤95 W
Wersja opakowania: Box
Płyta Główna
Rodzaj gniazda procesora: zgodna z procesorem - patrz pkt. 1
Ilość banków pamięci: ≥4
Maksymalna ilość pamięci [GB]: ≥ 64
Obsługa pamięci non-ECC: Tak
Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP): Tak
Wewnętrzne złącza wyjść / wejść:
M.2 Socket 3 PCIe x4/x2: ≥1 szt
Złącze U.2: ≥1 szt
Złącze dodatkowej karty Thunderbolt: ≥1 szt
SATA 6Gb/s: ≥6 szt
SATA DOM: ≥2 szt
USB 2.0/1.1: ≥1 szt
Złącza USB 2.0 do wyprowadzenia z płyty głównej: ≥2 szt
Złącza USB 3.1 gen 1 do wyprowadzenia z płyty głównej: ≥2 szt
złącze pinowe S/PDIF Out: ≥1 szt
złącze pinowe czyszczące CMOS: ≥1 szt
Przycisk czyszczący CMOS : ≥1 szt
Przycisk Włącznika: ≥1 szt
Przycisk Reset: ≥1 szt
Przycisk OC: ≥1 szt
Wentylator CPU: ≥1 szt
Złącza audio przedniego panelu: ≥1 szt
Złącze przedniego panelu: ≥1 szt
Złącze czujnika termicznego: ≥2 szt
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
3
4
Złącze Pompy wodnej: ≥1 szt
Złącze wentylatora chłodzenia wodą: ≥1 szt
wentylator obudowy: ≥3 szt
TPM: ≥1 szt
ATX 24P: ≥1 szt
ATX12V 8P: ≥1 szt
Złącza wyjść / wejść na tylnym panelu:
PS/2: ≥1 szt.
GbE LAN(RJ45):≥2 szt.
USB 3.1: ≥3 szt.
USB 3.1 typu A ≥1 szt.
USB 2.0: ≥2szt.
Thunderbolt / USB Typu C ≥1 szt
S/PDIF: ≥1szt.
Audio jack: ≥5szt.
DisplayPort: ≥1szt.
HDMI: ≥1szt.
Format: ATX
Wspierane systemy operacyjne: co najmniej Windows 8.1/8/7/10
Pasywne chłodzenie wszystkich kluczowych elementów płyty głównej (PCH, CPU
VRM etc.), kondensatory stałe/polimerowe, płyta główna musi posiadać mechanizm
zabezpieczający zapewniający bezprzerwową pracę w przypadku uszkodzenia
pojedynczego układu EEPROM lub systemu BIOS/UEFI.
Gwarancja: co najmniej 3 lata
Dysk Twardy
Rodzaj dysku: Wewnętrzny
Pojemność dysku:≥4TB
Prędkość obrotowa silnika:≥5900obr./min
Odporność na wstrząsy :praca ≥80G (2ms,) /spoczynek≥300G (2ms)
Pojemność pamięci podręcznej cache:≥64MB
Format szerokości: ≤3,5”
Cykle ładowania/rozładowania: ≥600,000
Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity: ≤ 1 na 1014
MTBF: ≥1000000h
Gwarancja ≥ 36 m-cy ograniczone
Napęd CD/DVD:
Mechanizm podawania nośnika: Tacka;
2 szt
*)
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
5
Panel: Dioda sygnalizacyjna Otwieranie;
Interfejs Serial ATA
Przeznaczenie: Komputer stacjonarny
Obsługiwane formaty: co najmniej CD-R, CD-RW, DVD-/+R, DVD-/+R DL, DVD-/+RW,
DVD-RAM,
Prędkość odczytu:
M-DISC/M+: ≥12x
DVD+R (DL): ≥12x
DVD+R/+RW : ≥16x/13x
DVD-RAM: ≥5x PCAV
DVD-Video (płyty zgodne ze standardem CSS) (SL/DL): ≥16x
CD-R/RW/ROM: ≥48x/40x/48x
CD-DA: ≥40x
Prędkość zapisu :
M-DISC/M+: ≥4x
DVD-R: ≥24x
DVD-R DL: ≥8x
DVD-RW: ≥6x
DVD-RAM: ≥5x
DVD+R: ≥24x
DVD+R DL: ≥8x
CD-RW: ≥24x
CD-R: ≥48x
DVD+RW: ≥8x
Czas dostępu:
DVD-ROM: ≤145 ms
DVD-ROM DL: ≤220 ms
DVD-RAM: ≤270 ms
CD-ROM: ≤125 ms
Rozmiar bufora ≥ 0.5 MB
Kolor zgodny z kolorem obudowy (pkt. 5)
Obudowa
1 szt
Miejsca montażowe5,25'':zewn.≥ 3
Miejsca montażowe 3,5'' :≥9
Miejsca montażowe 2.5’’≥10
Kolor: Czarny,
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
6
Złącza na przednim panelu co najmniej: USB3.0 ≥2x,USB2.0 ≥2x, wyjście
słuchawkowe, wejście mikrofonowe, czytnik kart SD .
System chłodzenia:
Góra: wentylator 180/200mm ≥1 lub wentylator 120/140mm ≥2x(opcjonalnie)
Bok: ≥ 1x wentylator 180/200mm (opcjonalnie)
Spód: ≥1x wentylator 120/180mm (opcjonalnie)
Klatka na dyski:≥1x120mm(opcjonalnie)
Przód: ≥2x wentylator 120mm ,
Tył: ≥1x wentylator 120mm
Gniazda rozszerzeń≥ 8
Standardy płyt głównych: co najmniej Micro ATX i ATX.
Zgodność z zasilaczem patrz pkt. 6.
Wymagana kompatybilność z układem chłodzenia CPU pkt.9
Zasilacz
Moc znamionowa (W): ≥750
Okablowanie modularne: Tak;
Zgodność zasilacza z płytą główną w pkt. 2 : Tak
Napięcie (V) zasilające: co najmniej 230VAC
Rozmiar wentylatora (mm): ≥135
Aktywne PFC: Tak;
Zabezpieczenia: co najmniej OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP
Certyfikat 80PLUS: co najmniej złoty(Gold)
Sprawność: ≥90%
Zakres obciążenia
Max 12V Prąd wyjściowy (A): ≥0,3
Maksymalny prąd wyjściowy + 12V (A): ≥62
Maksymalny prąd wyjściowy + 3,3 V (A): ≥20
Max + 5V Prąd wyjściowy (A): ≥20
Max + 5VSB Prąd wyjściowy (A): ≥2.5
Złącza:
Podłączenie płyty głównej 20+4-pin: ≥1
ATX12V 4+4-pin: ≥1
EPS12V 8-pin: ≥1
Kable urządzeń peryferyjnych: ≥6
SATA 15-pin:≥10
FDD: ≥1
Gwarancja (lata): ≥5
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
7
8
9
10
Dysk
Interfejs: M.2
Rodzaj Dysku: SSD
Pojemność: ≥480GB
Wydajność(ATTO):
odczyt: ≥3000MB/s+/-10%
zapis: ≥2400MB/s+/-10%
MTBF: ≥2000000h
Zastosowane technologie: co najmniej S.M.A.R.T., TRIM lub inne równoważne
Gwarancja: ≥3 lat ograniczonej gwarancji
Pamięć RAM
Rodzaj pamięci: Zgodne z płytą główną (pkt.2).
Pojemność pojedynczej pamięci: ≥16GB
Liczba pamięci w zestawie: 4
Radiator: Tak
Częstotliwość szyny pamięci: ≥3200 MHz
Opóźnienie (CAS Latency): CL14 lub szybsze
Gwarancja co najmniej: wieczysta ograniczona
Sumaryczna pojemność pamięci musi wynosić ≥64GB w nie więcej niż 4 modułach.
Gwarancja: Wieczysta ograniczona
Chłodzenie CPU
Ilość wentylatorów: ≥2
Wentylatora: ≥140mm
obroty w zakresie: ≥2000 +/- 10% obr./min
Poziom hałasu: ≤40 dBA
Materiał bloku chłodzącego: Miedź
Gwarancja: ≥60 miesiące
Proponowane chłodzenie CPU nie może kolidować z pamięciami w dowolniej
konfiguracji obsadzenia gniazd.
Wymagana kompatybilność z obudową pkt.5 i płytą główną pkt.2 oraz zapewnienie
optymalnych warunków pracy (dopasowanie do TDP) procesora (pkt. 1).
Karta graficzne
Wydajność w teście Passmark z 21 kwietnia 2017 nie mniej niż 8740 pkt. dla
oferowanej konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika.
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu
testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania
oferty.
1 szt
*)
1 szt
*)
1 szt
*)
1szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
Rdzenie CUDA: ≥1280
Pamięć wideo: ≥6GB
Szyna pamięci:≥192-bit
Wyjścia wideo: ≥1x DVI, ≥2x HDMI o standardzie co najmniej HDMI 2.0, ≥2xDP
Obsługa HDCP: Tak
OpenGL: co najmniej 4.5
Karta graficzna nie może kolidować z Chłodzeniem CPU ani Pamięciami RAM w
dowolnej konfiguracji
Technologia umożliwiające prace bez uruchomionych wentylatorów do określonej
temperatury GPU
Obsługiwane systemy operacyjne: co najmniej Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP lub inne
równoważne
Akcesoria: co najmniej adapter DVI VGA, instrukcja obsługi, sterowniki
11
12
System operacyjny
Kopiowanie woluminów w tle (VSS),obsługa system plików NTFS, IMAPI v2,
zapisywalny UDFS, wsparcie łączy symbolicznych, skalowanie
okna TCP, wykorzystanie GPU do renderowania GUI, menedżer transakcji w jądrze,
obsługiwanie natywne IPv6, architektura audio UAA, rozpoznawanie mowy
obsługa algorytmów szyfrujących: Tak
Aktualizacje Systemu dostarczane przez producenta: Tak
Zdalny ekran: Tak
Funkcja zapewniająca możliwość przejścia pomiędzy trybami pracy interfejsu na
laptopach i tabletach z dokowaną klawiaturą: Tak
Zdalny dostęp: Tak
Obsługa Pamięci RAM co najmniej:512GB
Okna programów mogą być dzielone na ćwiartki ekranu poprzez przeciąganie ich do
rogów
Wiersz poleceń oferujący takie funkcje jak zaznaczanie tekstu wyjściowego i
możliwość używania standardowych skrótów klawiszowy takich jak wycinanie,
kopiowanie, wklejanie przez użycie skrótów klawiszowych. Natywne wsparcie dla
wielu pulpitów roboczych; Możliwość weryfikacji logowania użytkowników za pomocą
rozpoznawania twarzy (ang. Face recognition); Natywne wsparcie dla DirectX 12;
Możliwość podłączania się do domeny: Tak
Wersja systemu 64 Bit
Wersja językowa: PL
Zestaw klawiatura i myszka
Kolor: Czarny
1 szt
*)
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
Typ klawiatury: Płaska
Interfejs klawiatury: USB
Komunikacja klawiatury: Bezprzewodowa
Ergonomiczny kształt: Nie
Mysz w zestawie: Tak
Typ myszy: Optyczna
Interfejs myszy: USB
Komunikacja myszy: Bezprzewodowa
Rozdzielczość myszy: ≥1600 dpi
Liczba przycisków myszy: ≥3
Rolka przewijania w myszce:Tak≥1x
13
14
Odbiornik musi służyć podłączenie jednoczesne zestawu myszy i klawiatury.
Zamawiający wymaga, aby odbiornik sygnału wkładany do portu USB, po jego
włożeniu wystawał do 10 mm poza obrys urządzenia.
Monitor
Przekątna matrycy: ≥27”
Format obrazu: 16:9
Rozdzielczość (maks.) ≥3840 x 216
Rodzaj podświetlenia: LED
Typ Matrycy: IPS
Jasność:≥250 cd/m2
Nominalny współczynnik kontrastu: ≥1000:1
Kąt widzenia (poziom/pion)[stopnie] :co najmniej 178/178
Czas reakcji(GTG): ≤5ms
Złącze wejściowe: ≥1x DP/ ≥2x HDMI
Wyjście słuchawkowe: Tak, co najmniej 1szt.
Masa całkowita (kg) : ≤5
Montaż ścienny VESA : Tak (100x100mm)
Wbudowany zasilacz: Tak
Zastosowane technologie co najmniej: HDCP, Plug & Play, powłoka antyodblaskowa
H3
Załączone wyposażenie:≥1x Przewód HDMI , 1x Przewód DisplayPort , ≥1x Przewód
zasilający, 1x Skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja ≥ 12 miesiące
Pakiet oprogramowania graficznego
Zawartość pakietu
- oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej i składu stron
1 szt
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
- aplikacja do edycji zdjęć opracowana specjalnie pod kątem toku pracy nad
projektami graficznymi
- narzędzie do przekształcania map bitowych w rysunki wektorowe
-narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu komputera jednym kliknięciem
-pełnoekranowa przeglądarka umożliwiająca przeszukiwanie materiałów cyfrowych
dostępnych w pakiecie, na komputerze lub w sieci lokalnej
- kreator kodów paskowych, Kreator druku dwustronnego
- materiały dodatkowe: ≥10 000 wysokiej jakości grafik i obrazków clipart, ≥2000
szablonów do pojazdów, ≥1000 cyfrowych zdjęć wysokiej rozdzielczości, ≥1000
czcionek OpenType w tym ≥75 czcionek Windows Glyph List 4 (WGL4) i ≥10 czcionek
grawerskich, ≥350 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów
- dokumentacja: przewodnik online (pełnokolorowy, drukowany przewodnik w twardej
okładce jest dostępny z wersją pudełkową oprogramowania), karta szybkiego
wyszukiwania, pliki Pomocy
- szkolenia: ≥2 godziny szkoleniowych nagrań wideo na DVD;
Łatwy dostęp do materiałów:
- od czcionek, obrazków clipart i zdjęć po wcześniej wykonane projekty - ułatwione
znajdowanie materiałów i przystosowywanie ich do nowych celów, co przyspiesza
pracę; wbudowany organizer materiałów.
- pełnoekranowa przeglądarka dająca natychmiastowy dostęp do grafik, szablonów,
czcionek i obrazków znajdujących się w dowolnym miejscu na komputerze
- zgodność formatów plików: możliwość otwierania, edytowania i zapisywania plików w
ponad 100 standardowych formatach, w tym AI, PSD, DOCX, ODF, EPS (z
rozszerzoną obsługą języka PostScript 3) oraz DXF
- profile kolorów: możliwość zachowywania profili kolorów przy importowaniu plików z
aplikacji zewnętrznych, dopasowywane automatycznie kolorów przy importowaniu
zgodnie z domyślnymi ustawieniami (możliwość użycia dodatkowych opcji ustawień
domyślnych);
- obsługa produktów firmy Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,PDF/A i AcrobatX z
zachowaniem wyglądu warstw dopasowania i efektów palety masek, zachowanie
edytowalną żywość, skalę szarości i filtry fotograficzne.
- ekran powitalny: możliwość bezpośredniego wyszukiwania materiałów,
rozpoczynania projektów, otwierania ostatnio używanych dokumentów, uzyskiwania
instrukcji oraz przeglądania inspirujących projektów wykonanych przez innych
użytkowników z różnych stron świata.
-dostępność narzędzi edukacyjnych ułatwiających pierwsze kroki z pakietem i
umożliwiające szybkie opanowanie jego obsługi, w tym: wbudowane narzędzia
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
edukacyjne, wartościowe samouczki wideo, projekty omówione przez ekspertów oraz
bogato ilustrowany przewodnik online.
- 350 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów;
- gotowe układy i projekty
- narzędzia do projektowania graficznego, branżowe porady dotyczące projektowania
oraz nowo zaktualizowane samouczki przedstawiające krok po kroku proces twórczy
- samouczki wideo
-materiały cyfrowe: ≥ 1000 czcionek, w tym Helvetica, Garamond i Frutiger; ≥ 2000
szablonów na pojazdy i ≥10 000 obrazków clipart, map bitowych i pełnokolorowych,
wypełnień, darmowych zdjęć, nowych wzorców środków artystycznych oraz nowych
końcówek pędzli o różnych kształtach i rozmiarach, rozszerzających zakres
możliwości podczas malowania
- przewodnik: wsparcie ekspertów i innych użytkowników, ilustrowane omówienia
obszarów roboczych poszczególnych aplikacji. Pełnokolorowy, drukowany przewodnik
w twardej okładce jest dostępny z wersją pudełkową oprogramowania;
- przekształcanie map bitowych w rysunki wektorowe
- okno dokowane Podpowiedzi
- obszar roboczy z możliwością dostosowywania: możliwość rozmieszczania
przycisków i pasków narzędzi, a także możliwość wykorzystania z gotowych obszarów
roboczych podobnych do używanych w innych programach.
- narzędzia do rysowania: narzędzia do rysowania reagujące na nacisk, nachylenie i
kąt oprawy pisaka na tablecie graficznym
-blokowanie pasków narzędzi – zapobiegnie przemieszczaniu
i zamykaniu pasków narzędzi podczas rysowania
-wypełnienie siatkowe - pozwala projektować obiekty z wielokolorowym wypełnieniem
o płynnych przejściach kolorów
- łączenie krzywych - można określać wielkość odstępu między łączonymi krzywymi;
-przyciąganie - obiekty mogą być przyciągane do siatki pikseli
-narzędzia do wymiarowania - narzędzia do wymiarowania są zebrane razem w
jednym menu
- tworzenie schematów - schematy i wykresy aktualizowane dynamicznie - przy
zmianie położenia pól połączenia między nimi zostają zachowane.
Edycja zdjęć:
- efekty fotograficzne, takie jak Żywość, Skala szarości i Filtr fotograficzny. Filtry te są
zachowywane przy importowaniu i eksportowaniu plików PSD.
- obsługa formatu RAW ponad 300 typów aparatów fotograficznych.
- moduł umożliwiający zachowanie jakości fotograficznej przy powiększaniu zdjęć
cyfrowych
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
- dopasowywanie obrazka
- poprawki na zdjęciach: usuwanie defektów obrazków i sprawdzanie wyników na
bieżąco
- aktywny histogram: sprawdzanie zmian na podglądzie i porównywanie wyników w
czasie dostosowywania tonów obrazka, wprowadzania efektów lub obróbki plików
RAW z aparatów fotograficznych
- kanały kolorów dodatkowych: tworzenie i modyfikowanie obrazków zawierających
kolory dodatkowe.
- operacje na wycinkach
- grafika i animacje internetowe: zoptymalizowane filtry do tworzenia spójnych,
wysokiej jakości plików w formatach internetowych o właściwych cechach, takich jak
przezroczystość, kadrowanie i zgodność z przeglądarkami, możliwość sterowania
ruchem w animacji, rysowania kształtów i edycji tekstu;
- tryb pikseli: uwidocznienie, jak dany materiał będzie wyświetlany online
- okno dialogowe Eksportuj: możliwość porównywania formatów plików przed
eksportem dzięki czemu można optymalizować ustawienia, aby uzyskać najwyższą
jakość pliku
- interakcyjne narzędzie Tabela: tworzenie i importowanie tabel
- dynamiczne formatowanie tekstu: sprawdzanie na bieżąco zmian w formatowaniu
tekstu, przed ich zastosowaniem w dokumencie
- inteligentne wypełnienie: wypełnienia do dowolnych zamkniętych obszarów obiektów,
na przykład pętli utworzonych przez linię odręczną przecinającą samą siebie
- kawałkowanie obrazka: krojenie obrazka na kilka mniejszych plików w celu
optymalizacji pod kątem stron internetowych, Realizacja na dowolnym medium:
- projekty realizowane na dowolnym medium: na banerach i witrynach internetowych,
drukowanych reklamach, broszurach, a nawet na wielu nośnikach jednocześnie, na
przykład na koszulkach, billboardach i jako znaki cyfrowe.
- obsługa plików w szerokim zakresie, co umożliwia dostarczenie prac w dowolnej
postaci
- mechanizm zarządzania kolorami: kontrola spójności kolorystycznej dla szerokiej
gamy mediów i generowanie odrębnych palet kolorów dla każdego dokumentu.
- duża wierność kolorów oraz obsługa profili kolorów PANTONE.
- niestandardowe palety kolorów: szybkie uzyskiwanie dostępu
do wcześniej używanych kolorów dzięki możliwości ich tworzenia i zapisywania na
potrzeby projektu
- okno dialogowe Domyślne ustawienia zarządzania kolorami
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
- podstawowy tryb kolorów: obsługa obiektów w kolorach RGB, CMYK i skali szarości
w tym samym dokumencie; Podstawowy tryb kolorów, decyduje o domyślnym trybie
kolorów przy eksporcie oraz o domyślnych paletach kolorów (RGB lub CMYK).
- importowanie palet kolorów
- ustawienia kolorów dokumentu
- profile kolorów PANTONE: wierne przedstawienie kolorów na każdym etapie pracy z
najnowszymi profilami kolorów PANTONE, w tym Fashion+Home oraz system
PANTONE Goe
- narzędzia Pipeta: próbkowanie i dobór koloru z dokumentu bez uprzedniego
zamykania okien dialogowych
- obsługa heksadecymalnych wartości kolorów
- zgodność plików i obsługa formatu PDF: ponad 60 formatów plików, w tym PDF,
JPG, PNG, EPS, AI, TIFF, PSD, DOCX i PPT. Ochrona plików PDF hasłem (zakres
dostępu do plików podczas wyświetlania, edytowania i drukowania)
- funkcja Zbierz do prac drukarskich: zbieranie czcionek, profili, kolorów oraz innych
informacji o pliku w celu przekazania
usługodawcy poligraficznemu
- wydruk seryjny
Optymalizacja wydajności:
- obsługa procesorów wielordzeniowych
- optymalizacja pod kątem najnowszych platform Windows: pakiet zoptymalizowany
pod kątem systemu Windows 10;
- możliwość korzystania z ekranów dotykowych;
- możliwość pracy w systemach Windows 7/8.1/10
- technologia automatyzacji: rejestrowanie makr i automatyzowanie czasochłonnych
operacji; Technologia VSTA „Visual Studio For Applications” umożliwiająca
rejestrowanie makr i tworzenie własnych rozwiązań dodatkowych,
Cechy szczegółowe: wzorce pustych dokumentów/obrazków, wyszukiwanie i podgląd
szablonów, podgląd w trybie miniatur o wysokiej jakości, narzędzie Inteligentne
wypełnienie, narzędzia kategorii Krzywa, narzędzia
Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie, rysowanie ze współrzędnymi, prowadnice
dynamiczne na ekranie, przyciąganie do obiektów na ekranie, znaki cudzysłowu dla
różnych krajów: dostosowywanie znaków cudzysłowu pod kątem poszczególnych
języków, narzędzie Kadrowanie: usuwanie niepożądanych obszarów z obiektów, zdjęć
i obrazków wektorowych, narzędzia do animacji Flash: tworzenie interakcyjnych
animacji oraz banerów w formacie Adobe Flash, obszary aktywne, łącza i zakładki:
przypisywanie zakładek, łączy i danych na potrzeby grafiki interakcyjnej, prostowanie
obrazka, aktywny histogram, regulowanie krzywej tonalnej, identyfikacja czcionek:
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
1
2
identyfikowanie czcionek bezpośrednio w programie przy użyciu zintegrowanego
narzędzia, pełna obsługa standardu Unicode, symbole (odnośnikowe obiekty
graficzne), obsługa kolorów w systemie Windows: dopasowanie kolorów między
aplikacjami oprogramowania graficznego i producenta systemu operacyjnego, obsługa
formatu PDF/A, kreator eksportowania do pakietu Office,
Rozszerzony zakres obsługi programów Microsoft Publisher (wersje 2002, 2003, 2007
i 2010) oraz Microsoft Word 2007 i Microsoft Visio (2000÷2007), obsługa formatu CGM
w wersji 4, obsługa formatów DWG/DXF, HPGL (PLT), TIFF oraz PostScript poziomu
3, funkcja analizy wstępnej: weryfikacja jakości przed wydrukowaniem, eksportem lub
opublikowaniem
pracy w formacie PDF; identyfikowanie istniejących i potencjalnych problemów,
podgląd nadrukowań, ekranowy obraz próbny kolorów: sprawdzenie, jak praca
plastyczna i kolory będą wyglądać na różnych urządzeniach wyjściowych lub w innych
aplikacjach, dynamiczne aktualizacje aplikacji składowych, wdrażanie wielojęzycznego
interfejsu użytkownika (z przełączaniem języków): obsługa wielojęzycznego interfejsu
użytkownika (MUI) systemu Windows 7, obsługa programu Windows Installer,
środowisko Microsoft Visual Basic for Applications: wersja 6.4
Rodzaj licencji: edukacyjna; Wersja językowa: polska z certyfikatem legalności
RAZEM część 3
Cześć 4 komputer obliczeniowy
1 szt
Procesor
1szt
Wydajność w teście Passmark z 21 kwietnia 2017 nie mniej niż 11115 pkt. dla
oferowanej konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika).
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu
testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania
oferty.
Gniazdo procesora zgodne z płytą główną (pkt.2)
Liczba rdzeni: ≥4
Architektura [bit]: ≥64
Pamięć podręczna L3: ≥8 MB
Proces technologiczny [nm]: ≤14
TDP: ≤95 W
Wersja opakowania: Box
Płyta Główna
1 szt
Rodzaj gniazda procesora: zgodna z procesorem - patrz pkt. 1
Ilość banków pamięci: ≥4
Maksymalna ilość pamięci [GB]: ≥ 64
*)
*)
*)
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
3
Obsługa pamięci non-ECC: Tak
Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP): Tak
Wewnętrzne złącza wyjść / wejść:
(ATX24/P8) ≥1 szt.
PCIe Gen3 x4 M.2 ≥1 szt.
SATA Express: ≥3 szt.
SATA 6Gb/s: ≥6 szt.
PCIe 3.0 x16 (PCIEX16): ≥1 szt.
PCIe 3.0 x16 (PCIEX4): ≥1 szt.
PCIe 3.0 x1: ≥2 szt.
PCI: ≥3 szt.
USB 2.0: ≥2 szt
USB 3.0: ≥2 szt
Złącza wyjść / wejść na tylnym panelu:
PS/2: ≥1 szt.
DVI-D: ≥1 szt.
D-Sub: ≥1 szt.
HDMI: ≥1 szt.
RJ45 (LAN): ≥1 szt.
USB Type-C ≥1 szt.
USB 3.0: ≥4 szt.
USB 2.0: ≥2 szt.
Audio jack: ≥6 szt.
Format: ATX
Wspierane systemy operacyjne: co najmniej Windows 8.1/8/7
Pasywne chłodzenie wszystkich kluczowych elementów płyty głównej (PCH, CPU
VRM etc.), kondensatory stałe/polimerowe, płyta główna musi posiadać mechanizm
zabezpieczający zapewniający bezprzerwową pracę w przypadku uszkodzenia
pojedynczego układu EEPROM lub systemu BIOS/UEFI.
Dysk Twardy
Rodzaj dysku: Wewnętrzny
Pojemność dysku:≥2TB
Odporność na wstrząsy :praca ≥30G (2ms, odczyt/zapis), ≥65G (2ms, odczyt)
/spoczynek ≥250G (2ms)
Pojemność pamięci podręcznej cache:≥64MB
Format szerokości: ≤3,5”
Cykle ładowania/rozładowania: ≥600,000
2 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
4
5
Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity: ≤ 1 na 1014
MTBF: ≥1000000h
Gwarancja ≥ 36 m-cy ograniczone
Napęd CD/DVD:
1 szt
Mechanizm podawania nośnika: Tacka;
Panel: Dioda sygnalizacyjna Otwieranie;
Interfejs SATA
Przeznaczenie: Komputer stacjonarny
Obsługiwane formaty: co najmniej CD-R, CD-RW, DVD-/+R, DVD-/+R DL, DVD-/+RW,
DVD-RAM,
Prędkość odczytu:
M-DISC/M+: ≥12x
DVD+R (DL): ≥12x
DVD+R/+RW : ≥16x/13x
DVD-RAM: ≥5x PCAV
DVD-Video (płyty zgodne ze standardem CSS) (SL/DL): ≥16x
CD-R/RW/ROM: ≥48x/40x/48x
CD-DA: ≥40x
Prędkość zapisu :
M-DISC/M+: ≥4x
DVD-R: ≥24x
DVD-R DL: ≥8x
DVD-RW: ≥6x
DVD-RAM: ≥5x
DVD+R: ≥24x
DVD+R DL: ≥8x
CD-RW: ≥24x
CD-R: ≥48x
DVD+RW: ≥8x
Czas dostępu:
DVD-ROM: ≤190 ms
CD-ROM: ≤180ms
Rozmiar bufora ≥ 0.5 MB
Kolor zgodny z kolorem obudowy (pkt. 5)
Obudowa
1 szt
Obsługiwany format płyty głównej: co najmniej ATX
Miejsca montażowe 3,5'' wewn. :≥5, zewn. :≥1,
*)
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
6
Miejsca montażowe 5,25'' zewn. :≥ 3
Miejsca montażowe 2.5’’wew.≥ 1.
Kolor: Czarny, szary, srebrny lub grafitowy
Złącza na przednim panelu: co najmniej USB3.0 ≥1x,USB2.0 ≥1x, Audio≥2x(1x
mikrofon, 1x słuchawki/głośniki) lub USB3.0 ≥2x, Audio≥2x(1x mikrofon, 1x
słuchawki/głośniki)
System chłodzenia:
Panel tylny: co najmniej 1x 120 mm 1000rpm+/-10%
Miejsca na dodatkowe wentylatory:
Panel przedni: co najmniej 120 mm x1(opcjonalnie)
Panel dolny: co najmniej 120 mm x1 (opcjonalnie)
Panel górny: co najmniej 120 mm x2 (opcjonalnie)
Obsługiwana wysokość chłodzenia CPU: ≤170mm
Obsługiwana długość karty graficznej: ≤320mm
Gniazda kart ≥ 7
Dodatkowe cechy: co najmniej zdejmowany panel boczny
Zasilacz patrz pkt. 6.
Wymagana kompatybilność z układem chłodzenia CPU pkt. 8
Zasilacz
Moc znamionowa (W): ≥550
Zgodność zasilacza z płytą główną w pkt. 2 : Tak
Napięcie (V) zasilające: co najmniej 230VAC
Rozmiar wentylatora (mm): ≥120
zabezpieczenia: co najmniej OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP
Certyfikat 80PLUS: co najmniej brązowy (bronze)
Sprawność: ≥85%
Zakres obciążenia
Max 12V Prąd wyjściowy (A): ≥0,2
Maksymalny prąd wyjściowy + 12V (A): ≥40
Maksymalny prąd wyjściowy 3,3 V + (A): ≥15
Max + 5V Prąd wyjściowy (A): ≥15
Max + 5VSB Prąd wyjściowy (A): ≥2
Złącza:
PCI-E 6 pin: ≥1
PCI-E 6+2 pin: ≥1
PATA 4 pin: ≥6
SATA 15-pin:≥9
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
7
8
9
FDD : ≥1
Gwarancja (lata): ≥5
Dysk
1 szt
Interfejs: co najmniej SATA 3
Format: co najmniej 2,5”
Rodzaj Dysku: SSD
Pojemność: ≥256GB
Wydajność(ATTO):
odczyt: ≥545MB/s+/-10%
zapis: ≥ 535MB/s+/-10%
MTBF: ≥1000000h
Zastosowane technologie: co najmniej S.M.A.R.T., TRIM lub inne równoważne
Gwarancja: ≥3 lat ograniczonej gwarancji
Pamięć RAM
1 szt
Rodzaj pamięci: Zgodne z płytą główną (pkt.2).
Pojemność pojedynczego modułu pamięci: ≥8192 MB
Liczba pamięci w zestawie: 4
Radiator: Tak
Częstotliwość szyny pamięci: ≥2133 MHz
Opóźnienie (CAS Latency): CL15 lub szybsze
Gwarancja: co najmniej wieczysta ograniczona
Chłodzenie CPU
1 szt
Ilość wentylatorów: ≥1
Wentylatora: ≥120mm
Typ łożyska: hydrauliczne (HSB) lub inne równoważne
Poziom hałasu: ≤25 dBA
Prędkość obrotowa: ≥500 ~ 1400 +/-10%
Żywotność: ≥50 000 godzin
Złącze: 4Pin PWM
Gwarancja: ≥24 miesiące
Technologia odprowadzania ciepła: rurki cieplne, co najmniej 5 szt o przekroju min.
5mm
Oferowane chłodzenie CPU nie może kolidować z pamięciami w dowolniej konfiguracji
obsadzenia gniazd.
Wymagana kompatybilność z obudową pkt.6 i płytą główną pkt.2 oraz zapewnienie
optymalnych warunków pracy (dopasowanie do TDP) procesora (pkt. 1).
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące
*)
*)
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
10
11
12
1 szt
System operacyjny
kopiowanie woluminów w tle (VSS),obsługa system plików NTFS, IMAPI v2,
zapisywalny UDFS, wsparcie łączy symbolicznych, , skalowanie
okna TCP, wykorzystanie GPU do renderowania GUI, menedżer transakcji w jądrze,
obsługiwanie natywne IPv6, architektura audio UAA, rozpoznawanie mowy, XML
Paper Specification, wbudowane protokoły LLMNR i LLTD; obsługa algorytmów
szyfrujących: 256- i 384-bit Diffie-Hellman, 128- 192- i 256-bitowy AES, możliwość
używania zmiennych warunkowych, wirtualizacja danych, pełne
wsparcie dla AHCI, NCQ i hot-plug, ACPI 2.0 oraz częściowe dla ACPI 3.0,
dynamiczna systemowa przestrzeń adresowa, wsparcie dla NUMA; wsparcie dla multitouch, rozpoznawanie pisma ręcznego, obsługa wirtualnych dysków twardych, API do
budowy natywnych aplikacji sieciowych opartych na SOAP, wsparcie dla 30 i 48
bitowej głębi kolorów oraz rozszerzonej palety scRGB, poprawione wsparcie dla
dysków SSD – komenda TRIM;
Wersja systemu: 64 bitowa (obsługuje co najmniej 192 GB RAM); obsługuje
szyfrowanie EFS;
obsługa zaawansowanych funkcji sieciowych (np. łączenie z domeną);
Tryb pozwalający na uruchamianie programów działających wyłącznie na Windows XP
poprzez wirtualizację; Wersja językowa: PL. Obsługa ekranów dotykowych: tak.
Zestaw klawiatura i myszka
1 szt
Kolor: Czarny
Typ klawiatury: Płaska
Interfejs klawiatury: USB
Komunikacja klawiatury: Bezprzewodowa
Ergonomiczny kształt: Nie
Mysz w zestawie: Tak
Typ myszy: Optyczna lub laserowa, Interfejs myszy: USB
Komunikacja myszy: Bezprzewodowa
Rozdzielczość myszy: ≥1600 dpi
Liczba przycisków myszy: ≥2
Rolka przewijania w myszce:Tak≥1x
Monitor
1 szt
Przekątna matrycy ≥24”
Format obrazu 16:9
Rozdzielczość (maks.) ≥1920x1080
Jasność (typowa) ≥250 cd/m2
Nominalny współczynnik kontrastu (typowy): ≥1000:1
*)
*)
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
1
Kontrast dynamiczny (DCR) (typowy): ≥12M:1
Kąt widzenia (poziom/pion) (wsp. kontr. ≥10) : 170/160
Czas reakcji GTG: ≤5ms
Wyświetlane kolory ≥16.7mln
Złącze wejściowe: ≥1x D-sub / ≥1x DVI-D
Zasilacz wbudowany: Tak
Zużycie energii (włączony) : ≤35W
(Tryb oszczędzania energii) :≤0.5W
Montaż ścienny VESA : Tak (100x100mm)
Pochylanie (dół/góra): co najmniej -5/15
RAZEM część 4
Cześć 5 Serwer
Obudowa
Obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack
19” z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwana do celów serwisowych. Co
najmniej 4 zatoki hot-swap SAS/SATA z zainstalowanymi kieszeniami na dyski
3,5”(nie dopuszcza się zaślepek).
Typ Procesora
Wydajność w teście Passmark z 21 kwietnia 2017 nie mniej niż 14180 pkt. dla
oferowanej konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika
Cache L3: ≥25 MB
Zestaw instrukcji ≥64-bit
Litografia ≤14nm
Liczba rdzeni ≥ 10
TDP ≤85 W
Ilość zainstalowanych procesorów: ≥1
Pamięć RAM
Maksymalna ilość pamięci RAM: ≥ 384 GB
Ilość modułów: ≥2
Pojemność pamięci: ≥32768 MB
ECC: Tak
Pamięć zgodna z płytą główną
Płyta główna
Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach
Złącza PCI
Co najmniej: 1 x PCI-Express 3.0 x16
Co najmniej: 1 x PCI-Express 3.0 x8
2 szt
1 szt
*)
*)
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
Kontroler RAID
Typ kontrolera: Sprzętowy
Poziomy RAID: co najmniej0,1,5,6,10,50,60
Rodzaje dysków: co najmniej SATA, SAS, SSD, SED
Pamięć cache: 1GB
Max. Transfer: 12Gb/s
Wspierane systemy: co najmniej Windows, Linux, Vmware
Dyski twarde:
Dyski HDD:
Ilość dysków: ≥3 szt.
Pojemność pojedynczego dysku: ≥2TB
Obr./min: ≥7200
Format szerokości:3,5”
Interfejs: co najmniej SAS 12Gb/s
Typ obudowy: Hot-Plug
Dysk SSD:
Ilość Dysków: ≥1 szt.
Złącze: co najmniej PCI Express x4 (HHHL)
Interfejs: co najmniej PCI Express Gen 3 x4 (NVMe),
szybkość zapisu: ≥1200 MB/s +/-10%
szybkość odczytu: ≥2500 MB/s +/-10%
odporność na wstrząsy: co najmniej 1000G +/-10%
Pojemność dysku: co najmniej 400GB
Zastosowane technologie co najmniej: 256-bitowe szyfrowanie danych w standardzie
AES, S.M.A.R.T.
Gwarancja: co najmniej 3 Lata, opcja serwisowa gwarantująca, iż w przypadku awarii,
uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną
dostarczone nowe.
Napęd DVD-RW
Rodzaj: Napęd optyczny
Typ: co najmniej DVD±RW
Karta graficzna:
Ilość pamięci ≥16MB
Zasilacz:
Zasilacze Hot Swap : TAK
Ilość zasilaczy: ≥2x
Moc Zasilaczy: ≥550W
Sprawność: ≥90%
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
2
Interfejs sieciowy:
4-port RJ45 1GbE (wbudowana)
Dodatkowe karty:
Port RJ-45: brak
Port SFP+: co najmniej 2 szt.
Port: co najmniej 2 x SFP+, 10GbE
Typ karty: PCIe
Moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera
Liczba kontrolerów zdalnego zarządzania: co najmniej 1
Konfiguracja panelu przedniego USB: Tak
Dedykowany Port RJ-45: ≥1 szt.
Szyfrowanie SSL: tak
Powiadomienia e-mail: Tak
Protokół NTP: Tak
Wykres temperatury: Tak
Wykresy mocy w czasie rzeczywistym: Tak
Porty:
Co najmniej:
2 x VGA (1 x tył + 1 x przód)
2 x USB 3.0 (2 x tył)
2 x USB 2.0 (2 x przód)
2 x wewnętrzny konektor USB 2.0 - opcjonalnie do wyprowadzenia 4 portów
1 x port USB 2.0 typu A (na płycie głównej)
5 x LAN (RJ45)
2 x LAN (SFP)10 GbE
1 x serial RS232
Gwarancja
Co najmniej 3 lata serwisu w miejscu instalacji z czasem reakcji na następny dzień
roboczy . Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu
wynikających z nowych potrzeb(obudowa bez plomb)
Oprogramowanie do serwera
Cechy produktu docelowego systemu serwerowego
Obsługa pamięci fizycznej (host): co najmniej 24 TB na serwer fizyczny
Fizyczna obsługa procesorów logicznych (host): co najmneij 512 procesorów
logicznych
zarządzanie tożsamościami i relacjami, które składają się na sieć
Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie
1 szt.
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
1
uwzględnianie redundancji w sieci
obsługa urządzeń faksowych
dostarczanie technologii, które pomagają w zarządzaniu przechowywaniem, replikacji
umożliwianie dostępu do informacji poprzez zautomatyzowanie procesów
platforma wirtualizacji
Zdalna funkcja Credential Guard
Dodawanie dysków, pamięci i sieci w trakcie pracy
Równoważenie obciążenia maszyn wirtualnych
Programowy moduł równoważenia obciążenia
Monitorowanie kondycji pamięci masowej
Obsługa wysoko wydajnych urządzeń w standardzie NVMe
OLTP: tak
Zaawansowane zabezpieczenia: tak co najmniej zaawansowane funkcje audytowania,
przezroczyste szyfrowanie danych
Możliwość niezależnej pracy przez: co najmniej 25 użytkowników
Klaster HA: Tak co najmniej 2-węzłowy klaster pracy awaryjnej. Oprogramowanie ma
gwarantować redundantną pracę serwerów.
Narzędzia do zarządzania serwerem:
zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitorowanie i ocenianie bezpieczeństwa
stacji roboczych
umożliwianie odtworzenia środowisk pracy lub aplikacji na stacjach roboczych
udostępnianie platformy do strumieniowego przesyłu mediów cyfrowych do klientów
umożliwianie administratorom IT wdrażać najnowsze aktualizacje produktowe
współpraca z posiadanym oprogramowaniem Symfonia 32 i 64 bit /Pervasive/ PSQL
10, Kadry i Płace
System operacyjny ma być kupiony w obrębie umowy MSDNAA posiadanej przez
zamawiającego.
RAZEM część 5
Cześć 6 komputer obliczeniowy
1 szt
Procesor
1szt
Wydajność w teście Passmark z 12 maja 2017 nie mniej niż 10770 pkt. dla oferowanej
konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika).
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu
testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania
oferty.
Gniazdo procesora zgodne z płytą główną (pkt.2)
Liczba rdzeni: ≥4
*)
*)
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
2
Architektura [bit]: ≥64
Pamięć podręczna L3: ≥8 MB
Proces technologiczny [nm]: ≤14
TDP: ≤65 W
Wersja opakowania: Box
Płyta Główna
Rodzaj gniazda procesora: zgodna z procesorem - patrz pkt. 1
Ilość banków pamięci: ≥4
Maksymalna ilość pamięci [GB]: ≥ 64
Obsługa pamięci non-ECC: Tak
Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP): Tak
Wewnętrzne złącza wyjść / wejść:
(ATX24/P8) ≥1 szt.
PCIe Gen3 x4 M.2 ≥2 szt.
SATA 6Gb/s: ≥4 szt.
PCIe 3.0/2.0 x16 (PCIEX16): ≥1 szt.
PCIe 3.0/2.0 x16 (PCIEX4): ≥1 szt.
PCIe 3.0/2.0 x1: ≥4 szt.
PCI: ≥3 szt.
USB 2.0: ≥2 szt
USB 3.0: ≥2 szt
złącze wentylatora CPU: ≥1 szt.
złącze wentylatora obudowy: ≥2 szt
złącze audio przedniego panelu: ≥1 szt.
zworka kasowania CMOS: ≥1 szt.
złącze wyjścia S/PDIF: ≥1 szt.
Złącze panelu systemu: ≥1 szt.
Złącze Port COM: ≥1 szt.
Złącza wyjść / wejść na tylnym panelu:
PS/2: ≥2 szt.
DVI-D: ≥1 szt.
HDMI: ≥1 szt.
RJ45 (LAN): ≥1 szt.
USB 3.0: ≥4 szt.
USB 2.0: ≥2 szt.
Audio jack: ≥3 szt.
Format: ATX
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
3
4
Wspierane systemy operacyjne: co najmniej Windows 10/8.1/8/7
Pasywne chłodzenie wszystkich kluczowych elementów płyty głównej (PCH, CPU
VRM etc.), kondensatory stałe/polimerowe, płyta główna musi posiadać mechanizm
zabezpieczający zapewniający bezprzerwową pracę w przypadku uszkodzenia
pojedynczego układu EEPROM lub systemu BIOS/UEFI.
Dysk Twardy
2 szt
Rodzaj dysku: Wewnętrzny
Interfejs co najmniej : SATA 6Gb/s
Pojemność dysku:≥2TB
Pojemność pamięci podręcznej cache:≥ 64MB
Format szerokości: ≤3,5”
Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity: ≤ 1 na 1014
Gwarancja≥ 24 m-cy ograniczone
Napęd CD/DVD:
1 szt
Mechanizm podawania nośnika: Tacka;
Panel: Dioda sygnalizacyjna Otwieranie;
Interfejs SATA
Przeznaczenie: Komputer stacjonarny
Obsługiwane formaty: co najmniej CD-R, CD-RW, DVD-/+R, DVD-/+R DL, DVD-/+RW,
DVD-RAM,
Prędkość odczytu:
M-DISC/M+: ≥12x
DVD+R (DL): ≥12x
DVD+R/+RW : ≥16x/13x
DVD-RAM: ≥5x PCAV
DVD-Video (płyty zgodne ze standardem CSS) (SL/DL): ≥16x
CD-R/RW/ROM: ≥48x/40x/48x
CD-DA: ≥40x
Prędkość zapisu :
M-DISC/M+: ≥4x
DVD-R: ≥24x
DVD-R DL: ≥8x
DVD-RW: ≥6x
DVD-RAM: ≥5x
DVD+R: ≥24x
DVD+R DL: ≥8x
CD-RW: ≥24x
*)
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
5
6
CD-R: ≥48x
DVD+RW: ≥8x
Czas dostępu:
DVD-ROM: ≤190 ms
CD-ROM: ≤180ms
Rozmiar bufora ≥ 0.5 MB
Kolor zgodny z kolorem obudowy (pkt. 5)
Obudowa
Obsługiwany format płyty głównej: co najmniej ATX
Miejsca montażowe 3,5'' lub 2,5” wewn. :≥2,
Miejsca montażowe 5,25'' zewn. :≥ 2
Miejsca montażowe 2.5’’wew.≥ 3.
Kolor: Czarny, szary, srebrny lub grafitowy
Złącza na przednim panelu: co najmniej USB3.0 ≥2x,USB2.0 ≥2x, Audio≥2x(1x
mikrofon, 1x słuchawki/głośniki) lub USB3.0 ≥2x, Audio≥2x(1x mikrofon, 1x
słuchawki/głośniki), Trzystopniowy regulator obrotów ≥2x
System chłodzenia:
Panel tylny: co najmniej 1x 120 mm 1200rpm+/-10%
Miejsca na dodatkowe wentylatory:
Panel przedni: co najmniej 120/140 mm x2(zainstalowana 1szt.120 mm 1200rpm+/10%)
Panel górny: co najmniej 120 mm x2 (opcjonalnie)
Obsługiwana wysokość chłodzenia CPU: ≥160mm
Obsługiwana długość karty graficznej: ≥415mm
Gniazda kart ≥ 7
Dodatkowe cechy: co najmniej zdejmowany panel boczny
Zasilacz patrz pkt. 6.
Wymagana kompatybilność z układem chłodzenia CPU pkt. 8
Zasilacz
Moc znamionowa (W): ≥750
Okablowanie modularne: Tak;
Zgodność zasilacza z płytą główną w pkt. 2 : Tak
Napięcie (V) zasilające: co najmniej 230VAC
Rozmiar wentylatora (mm): ≥135
Aktywne PFC: Tak;
Zabezpieczenia: co najmniej OCP, OVP, UVP, SCP, OTP, OPP
Certyfikat 80PLUS: co najmniej złoty(Gold)
1 szt
*)
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
7
8
9
Sprawność: ≥90%
Zakres obciążenia
Max 12V Prąd wyjściowy (A): ≥0,3
Maksymalny prąd wyjściowy + 12V (A): ≥62
Maksymalny prąd wyjściowy + 3,3 V (A): ≥20
Max + 5V Prąd wyjściowy (A): ≥20
Max + 5VSB Prąd wyjściowy (A): ≥2.5
Złącza:
Podłączenie płyty głównej 20+4-pin: ≥1
ATX12V 4+4-pin: ≥1
EPS12V 8-pin: ≥1
Kable urządzeń peryferyjnych: ≥6
SATA 15-pin:≥10
FDD: ≥1
Gwarancja (lata): ≥5
Dysk
Interfejs: M.2
Rodzaj Dysku: SSD
Pojemność: ≥250GB
Wydajność(ATTO):
odczyt: ≥540MB/s+/-10%
zapis: ≥500MB/s+/-10%
MTBF: ≥1500000h
Zastosowane technologie: co najmniej S.M.A.R.T., TRIM lub inne równoważne
Gwarancja: ≥5 lat ograniczonej gwarancji producenta
Pamięć RAM
Rodzaj pamięci: Zgodne z płytą główną (pkt.2).
Pojemność pojedynczego modułu pamięci: ≥8192 MB
Liczba pamięci w zestawie: 2
Radiator: Tak
Częstotliwość szyny pamięci: ≥2400 MHz
Opóźnienie (CAS Latency): CL15 lub szybsze
Gwarancja: co najmniej wieczysta ograniczona
Chłodzenie CPU
Ilość wentylatorów: ≥1
Wentylatora: ≥120mm
Typ łożyska: hydrauliczne (HSB)
1 szt
*)
2 szt
*)
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
10
11
Napięcie zasilające: 12 V
Prąd zasilający: ≤0,15 A
Przepływ powietrza: ≥75 CFM
Poziom hałasu: ≤25 dBA
Prędkość obrotowa: ≥500 ~ 1400 +/-10%
Żywotność: ≥50 000 godzin
Złącze: 4Pin PWM
Gwarancja: ≥24 miesiące
TDP: ≤220 W
Technologia odprowadzania ciepła: rurki cieplne, co najmniej 5 szt. o przekroju min.
5mm
Proponowane chłodzenie CPU nie może kolidować z pamięciami w dowolniej
konfiguracji obsadzenia gniazd.
Wymagana kompatybilność z obudową pkt.5 i płytą główną pkt.2 oraz zapewnienie
optymalnych warunków pracy (dopasowanie do TDP) procesora (pkt. 1).
System operacyjny
Kopiowanie woluminów w tle (VSS),obsługa system plików NTFS, IMAPI v2,
zapisywalny UDFS, wsparcie łączy symbolicznych, skalowanie
okna TCP, wykorzystanie GPU do renderowania GUI, menedżer transakcji w jądrze,
obsługiwanie natywne IPv6, architektura audio UAA, rozpoznawanie mowy
obsługa algorytmów szyfrujących: Tak
Aktualizacje Systemu dostarczane przez producenta: Tak
Zdalny ekran: Tak
Funkcja zapewniająca możliwość przejścia pomiędzy trybami pracy interfejsu na
laptopach i tabletach z dokowaną klawiaturą: Tak
Zdalny dostęp: Tak
Obsługa Pamięci RAM co najmniej:512GB
Okna programów mogą być dzielone na ćwiartki ekranu poprzez przeciąganie ich do
rogów
Wiersz poleceń oferujący takie funkcje jak zaznaczanie tekstu wyjściowego i
możliwość używania standardowych skrótów klawiszowy takich jak wycinanie,
kopiowanie, wklejanie przez użycie skrótów klawiszowych. Natywne wsparcie dla
wielu pulpitów roboczych; Możliwość weryfikacji logowania użytkowników za pomocą
rozpoznawania twarzy (ang. Face recognition); Natywne wsparcie dla DirectX 12;
Możliwość podłączania się do domeny: Tak
Wersja systemu 64 Bit
Wersja językowa: PL
Mysz
Kolor: Czarny
Komunikacja : Bezprzewodowa
1 szt
*)
1 szt
*)
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
12
Interfejs myszy: USB
Ergonomiczny kształt: Nie
Mysz w zestawie: Tak
Typ myszy: laserowa,
Liczba przycisków myszy: ≥8
Rolka przewijania w myszce:Tak≥1x( co najmniej 4 kierunki przewijania)
Odbiornik musi służyć podłączenie jednoczesne zestawu myszy i klawiatury.
Zamawiający wymaga, aby odbiornik sygnału wkładany do portu USB, po jego
włożeniu wystawał do 10 mm poza obrys urządzenia
Karta graficzne
Wydajność w teście Passmark z 21 kwietnia 2017 nie mniej niż 8740 pkt. dla
oferowanej konfiguracji(fragment dostępny na końcu niniejszego załącznika.
Dostawca przedstawi wynik testu dla oferowanej konfiguracji, dla programu
testującego oraz konfiguracji sprzętowo/programowej aktualnej w dniu składania
oferty.
Rdzenie CUDA: ≥1280
Pamięć wideo: ≥6GB
Szyna pamięci:≥192-bit
Wyjścia wideo: ≥1x DVI-D, ≥2xHDMI w standardzie co najmniej 2.0, ≥2xDP
Obsługa HDCP: Tak
Karta graficzna nie może kolidować z Chłodzeniem CPU ani Pamięciami RAM w
dowolnej konfiguracji
Obsługiwane systemy operacyjne: co najmniej Windows 10 / 8 / 7 / Vista lub inne
równoważne
Akcesoria: co najmniej adapter DVI VGA, instrukcja obsługi, sterowniki
RAZEM część 6
CZ.2 CPU
1 szt
*)
*)
Cz.2 GPU
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
Cz.3 CPU
Cz.4 CPU
Cz.3 GPU
Cz.5 CPU
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
Cz.6 CPU
Cz.6 GPU
Załącznik nr 5 – 2/PN/SKO/2017
Koniec dokumentu.
Download