zapalenie nerek

advertisement
ZAPALENIE
N EREK
Zapalenie nerek to zróżnicowana grupa chorób wynikających z procesu zapalnego
obejmującego struktury nerki.
W zależności od przyczyn (etiologii) oraz lokalizacji zmian chorobowych, rozróżnia się
kilka typów zapalenia nerek.
Dzieli się je na kłębuszkowe, śródmiąższowe oraz odmiedniczkowe zapalenie nerek.
Dodatkowo można wyróżnić inne stany chorobowe w obrębie nerek, prowadzące do ich
niewydolności.
nadnercze
tętnica nerkowa
zmiany zapalne na zewnętrznej powierzchni
nerek
żyła nerkowa
20
Zapalenie nerek
Kliniczne postaci zapalenia
ostre zapalenie, o nagłym początku i zaznaczonych objawach
przewlekłe zapalenie, o powolnym początku oraz przebiegu.
Kłębuszkowym zapaleniem nerek określa się stan chorobowy, w którym dochodzi do
uszkodzenia kłębuszków nerkowych w wyniku procesów immunologicznych (obronnych) organizmu oraz zmniejszenia ich wydolności, w wyniku czego w organizmie
narasta poziom szkodliwych produktów przemiany materii.
O B J AW Y
W ostrym i przewlekłym kłębuszkowym zapaleniu nerek
najczęściej występuje:
krwiomocz (obecność czerwonych
krwinek w moczu)
zmętnienie moczu – obecność białka
w moczu
obrzęki – szczególnie twarzy i kończyn dolnych
zmniejszenie ilości oddawanego moczu
nadciśnienie tętnicze
gorączka
ból głowy
utrata łaknienia
osłabienie i ospałość
nudności i wymioty
bóle w okolicy lędźwiowej
hiperlipidemia.
Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek najczęściej rozwija się kilka tygodni po przebytej anginie lub róży, a jego objawy są następstwem gromadzenia się we krwi azotowych produktów przemiany materii.
PRZYCZYNY
zakażenia bakteryjne i wirusowe
zapalenie naczyń
zapalenie wsierdzia
choroby układowe: kolagenozy
choroby zapalne jelit.
Główne przyczyny prowadzące do rozwoju kłębuszkowego zapalenia nerek:
infekcje bakteryjne
uszkodzenie nerek, wynikające z zakażenia paciorkowcami, które powodują
zapalenie migdałków lub gardła, różę lub płonicę
uszkodzenie nerek wywołane przez inne bakterie, np. salmonelle lub gronkowce
21
bakteryjne zapalenie wsierdzia (bakterie osadzają się na zastawkach serca, a następnie wraz z krwią przedostają się do nerek, prowadząc do uszkodzenia
kłębuszków nerkowych)
zakażenie wirusowe, np. HIV, HBV i HCV (wirus zapalenia wątroby B i C również prowadzi do uszkodzenia nerek)
choroby immunologiczne
toczeń układowy
zwiększona produkcja przeciwciał, które wytwarzają kompleksy zalegające następnie w kłębuszkach nerkowych, prowadząc do zaburzenia funkcji nerek
choroby naczyń krwionośnych
schorzenia bezpośrednio prowadzące do uszkodzenia kłębuszków nerkowych
cukrzyca
wysokie ciśnienie krwi
nieprawidłowa budowa kłębuszków nerkowych.
kielichy
nerkowe
miedniczka
(odmiedniczkowe
zapalenie nerek)
kłębuszki
(zapalenie kłębuszków)
tętniczki
odprowadzające
tętniczki
doprowadzające
22
Zapalenie nerek
Odmiedniczkowe zapalenie nerek jest stanem infekcyjnego zakażenia umiejscowionym w miedniczkach nerkowych. Nieleczone prowadzi do przewlekłej niewydolności nerek.
O B J AW Y
W ostrym i przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniu nerek
najczęściej występuje:
ból w lędźwiach promieniujący do pachwiny
wysoka gorączka z okresowymi dreszczami
nasilone nudności lub wymioty
parcie na pęcherz moczowy
mocz z domieszką krwi
obecność białych krwinek i bakterii
w moczu
osłabienie
brak apetytu
uczucie pieczenia lub ból podczas oddawania moczu
nocne oddawanie moczu.
W procesie zapalnym dochodzi także do obkurczenia i zbliznowacenia nerek, co w konsekwencji może doprowadzić do zatrzymania ich funkcjonowania i do bezmoczu (anurii).
PRZYCZYNY
Główną przyczyną odmiedniczkowego zapalenia nerek jest bakteria Eschetichia
Coli.
Odmiedniczkowe zapalenie nerek jest skutkiem zakażenia wstępującego, które najczęściej rozpoczyna się nawracającymi zakażeniami oraz stanami zapalnymi cewki moczowej i pęcherza moczowego.
DIAGNOSTYKA
W celu ustalenia przyczyn i rodzaju zapalenia konieczne
jest przeprowadzenie badań
badanie ogólne moczu – stwierdza
się obecność krwi, białka oraz białych
krwinek
w przypadku podejrzenia zapalenia odmiedniczkowego wykonuje się posiew moczu
pomiar ilości wydalanego moczu
badanie krwi – ocenia się stężenie kreatyniny oraz mocznika, OB
obliczenie przesączania kłębuszkowego, umożliwia wykrycie wczesnego
stadium przewlekłej niewydolności
nerek
próby czynnościowe wydolności nerek
badanie USG nerek
scyntygrafia nerek.
23
Download