Badanie układu krążenia

advertisement
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Badanie fizykalne
układu krążenia
(I)
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Badanie układu krążenia
Oglądanie
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Obmacywanie
Opukiwanie
Badanie układu krążenia
Wygląd ogólny
Sinica (ilość odtlenowanej hemoglobiny we włośniczkach >5 g%)
- obwodowa
- centralna
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Ręce
- ciepłota
- potliwość
- palce pałeczkowate
- wybroczyny pod paznokciami
- guzki Oslera
Twarz
- nieprawidłowości twarzoczaszki (z.Marfana, twarz elfa)
- rumieniec mitralny
- schorzenia zębów i dziąseł
Oglądanie
Badanie układu krążenia
Oglądanie
Oglądanie klatki piersiowej
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Poszukiwanie cech:
- rozedmy
- kyfoskoliozy lub skrzywień bocznych kręgosłupa
Uderzenie koniuszkowe serca
- unoszące
- przerost LK serca
- rozlane
- przerost PK serca
Inne tętnienia
- poszerzona t.płucna - II m.ż.L
- tętniak aorty
- II m.ż.P lub nad wcięciem jarzmowym mostka
- w nadbrzuszu:
- prawidłowe zwłaszcza u osób szczupłych
- objaw zależny od powiększenia PK serca,
tętniaka aorty brzusznej,
lub tętnienie wątroby w niedomykalności z. trójdzielnej
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Badanie układu krążenia
Pectus excavatum
Oglądanie
Oglądanie
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Badanie układu krążenia
Pectus carinatum
Pectus excavatum
Kyphoscoliosis
Oglądanie
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Badanie układu krążenia
Palce pałeczkowate
Oglądanie
Badanie układu krążenia
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Palce pałeczkowate - przyczyny :
Oddechowe
Rak oskrzela
Ropne procesy w klatce piersiowej
Rozstrzeń oskrzeli
Ropniak opłucnej
Ropniak płuca
Zwłókniające zapalenie pęcherzyków
Krążeniowe
Wrodzona wada sinicza serca
Bakteryjne zapalenie wsierdzia
Pokarmowe
Marskość wątroby
Wrzodziejące zapalenie okrężnicy
Choroba Crohna
Celiakia
Wrodzone
Rodzinna pałeczkowatość palców
Badanie układu krążenia
Obmacywanie
Uderzenie koniuszkowe
BADANIE
- prawa ręka w lewej okolicy przedsercowej
- środkowy palec w 5 międzyżebrzu z opuszką w l.pachowej przedniej
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
LOKALIZACJA
- 5 mż po stronie lewej nieco do wewnątrz od linii środkowoobojczykowej
STANY CHOROBOWE:
- rozstrzeń LK
- przerost LK
- rozstrzeń PK
- rozedma
- płyn w j.brzusznej,
bębnica
- zmiany opłucnej i płuc
uderzenie koniuszkowe przemieszczone:
- w stronę lewą i ku dołowi (VI, VII mżL)
- bez przemieszczenia (! unoszące)
- w stronę lewą
- ku dołowi
- ku górze
- w stronę chorą
Badanie układu krążenia
Obmacywanie
Objaw OLIWERA CARDARELLEGO
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
- synchroniczne ze skurczami serca obniżanie się i tętnienie krtani
Leżąca na lewym oskrzelu poszerzona aorta za każdym skurczem serca
pociąga w dół oskrzele, tchawicę i krtań.
Objaw pomocny w rozpoznaniu:
- guza śródpiersia,
- niedomykalności zastawki aorty
- tętniaka aorty głównej
Badanie układu krążenia
Obmacywanie
DRŻENIA
Najczęściej spotykane:
- drżenie rozkurczowe na koniuszku przy stenozie mitralnej „KOCI MRUK”
( wyczuwalne lepiej w pozycji lewo-bocznej)
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
- drżenie skurczowe na podstawie serca przy zwężeniu aorty
(wyczuwalne lepiej przy pochyleniu ciała i na szczycie wdechu)
INNE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
- unoszenie mostka w tętniaku aorty
- tarcie osierdziowe
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
BADANIE PALPACYJNE TĘTNA OBWODOWEGO
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
BADANIE PALPACYJNE TĘTNA OBWODOWEGO
PERIODYKA WENCKEBACHA 3:2
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
BADANIE PALPACYJNE TĘTNA OBWODOWEGO
TĘTNO DZIWACZNE W PRZYPADKU TAMPONADY SERCA
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
aparat Riva-Rocciego
TONY KOROTKOWA
200
156
160
120
Ciśnienie
w mankiecie 80
86
40
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
0
OSCYLACJE W MANKIECIE
TĘTNO NA T. PROMIENIOWEJ
5 sec.
ciśnienie
skurczowe
160
160
150
140
150
140
130
120
110
100
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
90
80
FAZA I
FAZA II
FAZA III
FAZA IV
FAZA V
130
120
110
100
90
80
70
60
70
60
50
40
50
40
30
20
30
20
10
0
10
0
ciśnienie
rozkurczowe
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
• Pomiaru dokonuje się po 5 minutach odpoczynku w pozycji
siedzącej z podpartymi plecami.
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
• Ramię, na którym jest dokonywany pomiar, powinno być podparte
oraz wolne od ściśle przylegającej odzieży.
• Mankiet należy umieścić na wysokości serca.
Część powietrzna mankietu powinna otaczać co najmniej 3/4,
a optymalnie cały obwód ramienia. Dla osób dorosłych zaleca się
stosowanie mankietu o szerokości 12-13 cm i długości 35 cm.
• Szybkość obniżania ciśnienia w mankiecie ok. 2 - 3 mm Hg / s.
• Precyzja pomiaru: 2 mm Hg
• Za ciśnienie rozkurczowe należy przyjąć 5 fazę Korotkowa
(zanik tonów)
POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
• Częstość akcji serca podaje się w przeliczeniu na 1 minutę.
Minimalny czas zliczania uderzeń serca powinien wynosić 30 s.
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
• Ponowny pomiar można przeprowadzać najwcześniej po 30 s.
• U osób starszych, chorych na cukrzycę, jak również w przypadku
podejrzenia ortostatycznych spadków ciśnienia należy dokonać
pomiaru w pozycji stojącej.
• Przy okazji pierwszej wizyty należy zmierzyć ciśnienie na obu
ramionach. Następnie, przy zachowaniu pozostałych warunków
pomiaru, zmierzyć 3 x ciśnienie na ramieniu na którym było ono
wyższe. Przy kolejnych wizytach należy dokonywać pomiaru
ciśnienia na kończynie wybranej podczas pierwszej wizyty.
Badanie układu krążenia
Oglądanie
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Obmacywanie
Opukiwanie
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Obszary stłumienia w klatce piersiowej
a - stłumienie względne serca
b - stłumienie bezwzględne serca
c - stłumienie wątrobowe
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Obszar stłumienia serca
bezwzględne
względne
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Badanie radiologiczne klp
Normal shaped heart
Globular shaped heart
from pericardial fluid
( same patient, 2 months apart )
Do użytku wewnętrznego KNTiD AMG
Download