ile zachowań trzeba wykonać żeby umyć ręce?

advertisement
Terapia behawioralna
trudnych zachowań.
??????????
Zachowanie- co to jest?
..
ILE ZACHOWAŃ TRZEBA
WYKONAĆ ŻEBY UMYĆ
RĘCE?
DOKŁADNIE 27 ZACHOWAŃ !!
Zapalenie światła
 Naciśnięcie klamki
 Wejście do łazienki
 Stanięcie nad umywalką
 Odkręcenie wody
 Itd.…………

Co wpływa na zachowanie?
A – CO ZDARZYŁO SIĘ
TUŻ PRZED
B- CO ON DOKŁADNIE
ROBI
C – CO NASTĄPIŁO
BEZPOŚREDNIO PO
Są to miejsca,
konteksty, bodźce
wpływające na
zachowanie dziecka
( wydawanie poleceń,
krytyka, odmowa,
prowokacja)
Samo zachowanie, czyli
co dokładnie dziecko
robi ( bez tego czego nie
robi)
Negatywne bądź
pozytywne
konsekwencje dla
dziecka i innych osób.
Konsekwencje mówią
nam, czy zachowanie
będzie się powtarzać,
czy wygaszać.
Przykładowe interwencje.
A -PRZED
B- W TRAKCIE
C- NASTĘPSTWA
-Zaskocz dziecko
zachowaj się inaczej
- Zmiana a
-Odwrócenie uwagi od
niepożądanej
aktywności
-Zasady konkretne i
jasne w tej sytuacji
-Skuteczne wydawanie
poleceń
Przerwanie
zachowania, działania w
trakcie trwania
zachowania mogą
jedynie doprowadzić do
zakończenia lub
skrócenia trudnego
zachowania. Nie
wpływają na częstość
zachowań w przyszłości
-Konsekwencje np.
zabranie nagrody,
przywileju, zabranie
uwagi, konsekwencje
naturalne.
-Praca na pozytywach
-Dostrzeganie
pozytywów
-Pochwały
-Nagrody
-Systemy żetonowe
Modelowanie- właściwe i spokojne zachowanie rodziców w czasie interwencji
Narzędzia
Skuteczne wydawanie poleceń
 Pozytywne podsumowanie
 Pochwały
 Zmiana A –jak nie dopuścić do trudnego
zachowania
 Zmiana C- wyciąganie konsekwencji

Skuteczne wydawanie
poleceń
Wydając polecenie nie pomijamy
żadnego z etapów:
1. Podejdź do dziecka
2. Zdobądź jego uwagę ( kucnąć do
poziomu dziecka , przytrzymać za ręce
lub barki)
3.Wydaj krótkie polecenie, najlepiej dwu,
trzy wyrazowe, bez partykuły „nie”czyli:
Skuteczne wydawanie
poleceń
„Nie mlaskaj przy jedzeniu”- „Jedz
zamkniętymi ustami „
„Nie krzycz”- „Mów spokojnie”
„Przestań skakać po łóżku” – „Stań na
podłodze „
Unikamy ironii („ale masz porządek w
swoim pokoju”) oraz próśb („bardzo cię
proszę, abyś zechciał mi pomóc”)
„pościel łóżko”; „zanieś półmisek na stół”
Skuteczne wydawanie
poleceń
4. Poproś dziecko aby powtórzyło
polecenie. Możesz zapytać : „Co masz
zrobić? Powtórz.” Powtórka tylko jeden
raz!
5. Dopilnuj wykonania polecenia.
Jeżeli wykona polecenie- wzmocnienie.
Jeżeli przejawia zachowania
opozycyjne- wyciągnij konsekwencje.
Pozytywne podsumowania
Dzieci potrzebują pozytywnych
informacji zwrotnych codziennie, jest to
konieczne do ich prawidłowego rozwoju.
 Normalne zachowanie tez jest
pozytywne .
 Pozytywne podsumowanie warto
stosować na koniec dnia, ważne aby
dorosły przekazał dziecku opis
konkretnych zachowań które mu się
podobały.

Pozytywne podsumowanie
Pozytywne zachowania dziewięcioletniej
Oli:
- Zjadła obiad i odstawiła talerz do
zmywarki
- Cały dzień chodziła w kapciach
- Wytarła podłogę, kiedy rozlała wodę
- Umyła zęby
- Poszła spać o ustalonej porze
POCHWAŁY
Pochwały
Ustalam cel pochwały- jakie pożądane i
rzadko powtarzające się zachowanie chcę
wzmacniać.
 Obserwuję i zawsze chwalę, gdy ono się
pojawi.
 Chwalę tylko lepsze wykonanie
zachowania- podniesienie wymagań.
 Gdy zachowanie się utrwali, chwalę je
tylko czasami.

Pochwały
Opis zachowania
Nazwa cechy
Pozytywna emocja
-To co widzę
-Skupiam się na
pozytywach i tym co
wzmacniam np.:
-Wybieram cechę jaka
w tej sytuacji się
uwydatnia i jaką chce
wzmocnić np.:
-Pokazuję dziecku, że
cieszy mnie jego
zachowanie oraz
nazywam to co
odczuwam:
„Naczynia już opłukane i „To się nazywa
w zmywarce?”
obowiązkowość”
„ Zaimponowałeś mi,
możesz być z siebie
dumny”
Zmiana A. Jak nie dopuścić
do trudnego zachowania.
Wzbogacenie otoczenia dziecka
 Uproszczenie otoczenia
 Zastąpienie jednego zajęcia innym
 Odwrócenie uwagi ( skuteczne jest
poproszenie dziecka o pomoc zaraz
przed wybuchem złości)
Dużo łatwiej schować słodycze do szafki na
klucz, niż narażać się codziennie na
wybuchy złości przy zakazie ich jedzenia.

Zmiana C. Wyciąganie
konsekwencji.
1.Tworzenie zasad:
- Zasady powinna zawierać wskazówkę
jakiego zachowania oczekujemy( „obiad
jemy, siedząc przy stole”) im mniej
wyrazów, tym łatwiej zapamiętać.
- Wprowadzamy jedną zasadę na dwa
tygodnie ( nie więcej niż 6 stałych zasad)
- Zasad przestrzegamy zawsze!!! Wyjątek
oznacza przesunięcie granicy i tworzenie
nowej zasady- konsekwencja rodziców.
Zmiana C wyciąganie
konsekwencji
Przerwa w grze
Niezwracanie
uwagi na
dziecko
Zabranie
przywileju
konsekwencje
Konsekwencja
nadrzędna
Konsekwencje
naturalne
Zastosowanie w praktycewybuchy złości
Przed wybuchem
W trakcie wybuchu
Po wybuchu
1.Uważne
obserwowanie
dziecka . Sygnały
zbliżającego się
wybuchu
2. Znajomość sytuacji, w
których dochodzi do
wybuchu
3. Strategia :
„Rozminowanie
wybuchu”
4.Nieprowokowanie
1. Czy ja tu rządzę?
2. Czy jestem
bezpieczny?
3. Czy inni są
bezpieczni?
1. Odesłanie
2. Posprzątanie
3. Przeproszenie
4. Konsekwencje
3x tak wybuch
niepowikłany=
zabieramy uwagę.
NIE=
Niebezpieczeństwo
potrzebujesz
pomocy.
Zastosowanie w praktyce –
wybuchy złości
Wzmożona ruchliwość, nie może znaleźć
sobie miejsca
- Miny, gesty
- Mruczenie pod nosem
- Denerwowanie się z powodu nieistotnych
drobiazgów
- Chaotyczne odpowiedzi
- Milczenie
- Zamykanie się w pokoju
- Nieskoordynowany sposób poruszania się.
-
Zastosowanie w praktycewybuchy złości
Rozminowywanie wybuchu:
- Poproszenie dziecka, by napompowało balon, aż
pęknie
- Poproszenie o pomoc („ mam problem..”)
- Odwracanie uwagi ( „ zobaczymy co kucharka
gotuje?”)
- Propozycja czynności („ wybierz sobie piłkę)
- Muzyka
- Rozmowa o zainteresowaniach
- Pochwała
- Przyjemność („ chodź popuszczamy bańki”)
Dziękuję za uwagę 
609-102-985
[email protected]
Download