Zobacz prezentację projektu

advertisement
„Szerokopasmowe lubuskie –
budowa sieci szkieletowo dystrybucyjnej na terenie białych
plam w województwie lubuskim”
Telekomunikacja Polska
Zielona Góra, 22 lutego 2011
Agenda
2

TP realizuje cyfrowy świat bez barier

Program Inwestycyjny TP 2009-2012

Projekt „Szerokopasmowe Lubuskie”

Synergie we współpracy z samorządami
Dziś zmienia się z TP

Warunki konieczne rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - priorytety
działalności TP:
– powszechny dostęp do sieci i usług,
– rozwój usług,
– ciągła edukacja użytkowników Internetu.
3

Aktywne wspieranie samorządów - Porozumienia o współpracy z
województwami (od 2007)

Program Inwestycyjny w rozwój sieci szerokopasmowej - Porozumienie z UKE

Projekt „Szerokopasmowe Lubuskie – budowa sieci szkieletowodystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim”
Program Inwestycyjny TP 2009 – 2012 (efekt Porozumienia TP – UKE)

Udostępnienie 1,2 mln łączy szerokopasmowych
– Budowa nowej dostępowej infrastruktury sieciowej, pozwalającej na
uruchomienie 479 tys. łączy szerokopasmowych (w tym 150 tys. w „białych
plamach”);
– Modernizacja i dostosowanie sieci telekomunikacyjnej do możliwości
świadczenia usług dostępu szerokopasmowego, pozwalające na
uruchomienie nowych 721 tys. łączy szerokopasmowych.

Przepływność łączy
– 1 mln (83%) łączy - przepływność powyżej 6 Mb/s
– 200 tys. (17%) łączy - przepływność poniżej 6 Mb/s

Lubuskie - w ramach programu objęto gminy:
– Lipinki Łużyckie,
– Jasień,
– Lubsko
4
Projekt „Szerokopasmowe Lubuskie”
Cel projektu

Wyeliminowanie wykluczenia cyfrowego w regionie

Dotarcie z siecią światłowodową do 281 miejscowości
zaklasyfikowanych jako białe plamy

Terminy realizacji:
– zakończenie rzeczowe: 30-11-2013
– zakończenie finansowe: 31-12-2013
5
Co zbudujemy

Parametry planowanej sieci :
– Długość sieci światłowodowej:
1337 km
– Liczba węzłów sieci szkieletowej:
24
– Liczba węzłów sieci dystrybucyjnej: 196
I w efekcie:
– Liczba osób które uzyskają możliwość dostępu do Internetu 50.000
6
Zakres inwestycji w ramach projektu na przykładzie powiatu
świebodzińskiego

7
Istniejąca sieć szkieletowa i
dystrybucyjna
Zakres inwestycji w ramach projektu na przykładzie powiatu
świebodzińskiego
8

Rozbudowa sieci szkieletowej i
dystrybucyjnej

Budowa IP DSLAM w wybranych
węzłach dystrybucyjnych

W pozostałych miejscowościach
objętych projektem sieć
dystrybucyjna będzie zakończona
przełącznicą optyczną, do której
będą mogli nawiązywać się
operatorzy zainteresowani
budową węzłów usługowych i
sieci dostępowej
Zakres inwestycji w ramach projektu na przykładzie powiatu
świebodzińskiego
9

Rozbudowa sieci szkieletowej i
dystrybucyjnej

Budowa IP DSLAM w wybranych
węzłach dystrybucyjnych

W pozostałych miejscowościach
objętych projektem sieć
dystrybucyjna będzie zakończona
przełącznicą optyczną, do której
będą mogli nawiązywać się
operatorzy zainteresowani
budową węzłów usługowych i
sieci dostępowej

Zasięg dostępności usług
Wykorzystanie wybudowanej infrastruktury do świadczenia usług
użytkownikom końcowym
10

Infrastruktura szkieletowa i dystrybucyjna umożliwi budowę węzłów usługowych
i sieci dostępowej przez podmioty zainteresowane świadczeniem usług
telekomunikacyjnych dla klientów końcowych

W zależności od wybranej technologii sieci dostępowej możliwe będzie
świadczenie usług xDSL (od kilku do kilkudziesięciu Mbps dla klienta
końcowego) aż po usługi oparte na technologii FTTx (do kilkuset Mbps)

Istniejący klienci TP znajdujący się w zasięgu nowo budowanych węzłów
dystrybucyjnych będą mieć dostęp do portfolio usług TP i operatorów
alternatywnych działających na sieci TP (WLR, BSA, LLU)
Wykorzystanie wybudowanej infrastruktury do świadczenia usług
użytkownikom końcowym
11
„Szerokopasmowe Lubuskie” – razem osiągniemy więcej
Jak?
12

Poprzez wykorzystanie dotacji UE i realizację projektu przez TP
szansa na osiągnięcie efektu przyspieszenia rozwoju
gospodarczego całego regionu.

Synergia z innymi programami finansowanymi przez UE – 8.1, 8.2,
8.3 i 8.4 RPO będzie stymulować popyt na obszarach „białych
plam”.

Dodatkowe szansa – przeznaczenie części środków z rezerwy
krajowej na sieć dostępową.
W poszukiwaniu synergii
Środki RPO – np. „Szerokopasmowe Lubuskie”
Środki Działanie 8.4 POIG – dla MŚP – ostatnia mila
Środki Działanie 8.3 POIG – wykluczeni cyfrowo
Środki Działanie 8.1 i 8.2 POIG – tylko MŚP
Węzeł
dystrybucyjny
Lokalna
Firma
Usługi elektroniczne
Elektroniczny B2B
13
Gospodarstwo domowe
objęte pomocą społeczną
Gospodarstwo domowe
Najbliższe zadania wynikające z harmonogramu
14

Podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu: 31.12.2010

Spotkanie dot. projektu z władzami samorządowymi: 22.02.2011

Konferencja Kick off Projektu (samorządy + biznes): 18.03.2011

Przygotowanie Projektu Wykonawczego: 31.08.2011

Przekazanie do IZ dokumentacji do oceny formalno - merytorycznej:
31.08.2011

Rozpoczęcie realizacji/budowy sieci: 30.09.2011
Czynniki sukcesu
15

Współpraca w lokalnymi władzami (formalności, uzyskiwanie zgód,
badania rynku,

Komunikacja z lokalnymi interesariuszami / klientami

Efektywny proces inwestycyjny

Stymulacja lokalnych działań, szczególnie w ramach 8.3 i 8.4 RPO

Rozwój konkurencyjnych ofert B2C i B2B (łącznie z rozwiązaniami
ICT zaadaptowanymi do potrzeb lokalnej administracji)
zapraszamy do
współpracy
dziękuję 
Download