lista podmiotów wraz z tytułami projektów (format: doc, rozmiar

advertisement
Załącznik: Lista podmiotów wraz z tytułami projektów
Lista podmiotów wraz z tytułami projektów (w kolejności nadsyłania zgłoszeń, zgodnie z
nazwami projektów i podmiotów podanymi w formularzach aplikacyjnych):
1. Urząd Miasta Kraków „Punkty Obsługi Mieszkańców zorganizowane przez krakowski
Magistrat w wybranych galeriach handlowych na terenie Miasta Krakowa” (ang.:
Service Points to the residents organized by the Office of the City of Cracow in
selected shopping malls in the City of Cracow)
2. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego „Lubuska Akademia Rozwoju”
(ang.: Lubuskie Development Academy)
3. Lubuski Urząd Wojewódzki „Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych przeciw
handlowi ludźmi i przestępczości transgranicznej” (ang.: The alliance of the uniformed
and civil services of the Lubuskie Province against trafficking in human beings and
cross-border crime)
4. Urząd Miasta Lublin "Twoje miasto, Ty decydujesz – program partycypacji społecznej
Miasta Lublin” (ang.: „Your City, You Decide” – social participation umbrella
programme of the City of Lublin)
5. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski „Rosnąca rola zaangażowania obywateli i
współpracy z mieszkańcami jako element priorytetowy Zarządzania Miasta i Gminy
Ostrów Wielkopolski” (ang.: Increasing role of citizen participation and cooperation
with the residents as a priority element of the Management of the Town and Commune
of Ostrów Wielkopolski)
6. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski „Program Teleopieki i Ostrowski Trakt Kultury
jako przykład innowacyjnych usług świadczonych przez Miasto i Gminę Ostrów
Wielkopolski w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klientów – mieszkańców” (ang.:
Tele - Care Programme and the Cultural Route as the example of the innovative
services provided by the Town and the Commune of Ostrów Wielkopolski in order to
better satisfy residents - customer needs)
7. Kuratorium Oświaty w Kielcach „Projekt iTesty.edu.pl jako innowacyjne podejście do
zarządzania i prowadzenia konkursów w regionie” (ang.: The project iTesty.edu.pl as
an innovative approach to managing and conducting competitions in the region)
8. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego „System Zarządzania Jakością
funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej
Górze” (ang.: The Quality Management System in place at the Marshal Office of the
Lubuskie Voivodeship in Zielona Góra)
9. Gmina Sękowa „Polityka otwartej i przejrzystej administracji” (ang.: Open and
transparent government)
10. Gmina Morawica „Transparentne zarządzanie i współpraca z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi” (ang.: Transparent management and cooperation with local ngo)
11. Ministerstwo Finansów „Przekazywanie informacji podatkowych w Krajowej
Informacji Podatkowej” (ang.: Provision of tax information in National Tax
Information)
12. Izba Celna w Białymstoku „Asystent Granica - wirtualny przewodnik po polskich
przejściach granicznych” (ang.: Border Assistant – a virtual guide to Polish border
crossings)
Download