tutaj - Lubuskie.pl

advertisement
Akcja Promocyjna
„Zdrowe Lubuskie”
Konferencja prasowa
31 marca 2011 r.
Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
Tomasz Gierczak
Kierownik Wydziału Strategii Marki
Departament Rozwoju Regionalnego
Eliza Gniewek-Juszczak
Cel:
Lubuskie to wysoka jakość życia
Grupa docelowa:
mieszkańcy regionu, mieszkańcy Polski i zagranicy
Propagujemy:
zdrowy tryb życia
profilaktykę zdrowotną
infrastrukturę medyczną
Działania:
Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia
Lubuski Piknik Zdrowia – 19 czerwca
Nowoczesne technologie i metody leczenia. Lubuskie
i Brandenburgia – wrzesień
Światowy Dzień Serca – 25 września
Lubuski Kongres Kobiet – panel zdrowotny – wrzesień
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – 9 października
Plebiscyt „Nasz Doktor” – listopad
„Trzymaj formę” – listopad
Światowy Dzień Cukrzycy – listopad
Światowy Dzień Walki z AIDS – grudzień
Działania reklamowe:
ogłoszenia w prasie regionalnej i lokalnej
spoty radiowe
promocja w internecie na stronach
Inne działania promocyjne:
ekspozycja plakatów na słupach ogłoszeniowych
i w autobusach komunikacji miejskiej
zakup gadżetów i materiałów konferencyjnych
Wicedyrektor Departamentu Ochrony
Zdrowia
Dorota Szymkowiak
Światowy Dzień Zdrowia
Zapraszamy na Marsz Zdrowia
niedziela,
3 kwietnia 2011 r., godz. 11.00
na parkingu przy kąpielisku w Ochli
WALCZ Z LEKOOPORNOŚCIĄ
brak działań dziś brak możliwości leczenia jutro
w związku z tegorocznym hasłem obchodów
pamiętajmy że:
antybiotyki leczą tylko zakażenia bakteryjne - nie
działają w zakażeniach wirusowych takich jak
przeziębienie czy grypa
antybiotyki nie zapobiegają przenoszeniu się
przeziębienia czy wirusa grypy na inne osoby
niewłaściwe stosowanie antybiotyków może
spowodować pojawienie się oporności na antybiotyki
wśród bakterii
antybiotyki należy przyjmować tylko wtedy, kiedy
zalecił je lekarz i ściśle według jego wskazówek, a
dzięki temu przedłuży się ich efektywność w
przyszłości
nie należy odstawiać antybiotyku, nawet jeśli
poprawi się samopoczucie – należy przyjąć wszystkie
przepisane przez lekarza dawki
nie należy przyjmować antybiotyków na własną rękę,
bez konsultacji z lekarze
Jeden z ważniejszych punktów akcji promocyjnej
Zdrowe Lubuskie
19 czerwca 2011 r., Drzonków
Zakończenie akcji promocyjnej
Zdrowe Lubuskie
1 grudnia 2011 r.
Światowy Dzień Walki z ADIS
Akcja Promocyjna
„Zdrowe Lubuskie”
Koordynator:
Elżbieta Sielicka
Główny Specjalista
Wydział Strategii Marki Lubuskie
[email protected]
Dziękujemy za uwagę
Zielona Góra, 31 marca 2011 r.
Download