28 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I

advertisement
28 kwietnia
ŚWIATOWY DZIEŃ
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY – ILO*
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR
WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH – ITUC * *
*ILO - International Labour Organization - Międzynarodowa Organizacja Pracy – MOP
**ITUC – Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych
28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY
W Polsce,
uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 9 lipca 2003 roku
dzień 28 kwietnia
został ustanowiony
„Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy”
28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY
Wszyscy mamy prawo
do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
co zapewnia nam Konstytucja Rzeczypospolitej Polski
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483)
Art. 66
1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób
realizacji tego prawa oraz Obowiązki pracodawcy określa ustawa.
Art. 68
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY to ogół norm prawnych oraz środków badawczych,
organizacyjnych i technicznych mających na celu stworzenie pracownikowi
takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać pracę w sposób produktywny,
bez narażania go na nieuzasadnione ryzyko wypadku lub choroby zawodowej
oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.
OCHRONA PRACY to całokształt norm prawnych oraz środków badawczych,
organizacyjnych i technicznych mających na celu ochronę praw pracownika
oraz ochronę jego życia i zdrowia przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi
w środowisku pracy, a także stworzenie mu optymalnych warunków pracy
z punktu widzenia ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.
28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY
Każdy członek organizacji powinien sobie zadać poniższe pytania
i uczciwie na nie odpowiedzieć ?
Czy zdajesz sobie sprawę co by się stało, gdybyś uległ wypadkowi przy pracy,
jaki to miałoby wpływ na Ciebie i Twoich najbliższych,
jakie byłyby skutki zdrowotne, emocjonalne, finansowe ?
Czy masz świadomość konieczności bezpiecznych zachowań
i nie stwarzania zagrożenia dla siebie i innych ?
Czy masz świadomość, że wiele zależy od Ciebie i Twoich zachowań ?
Czy wyznajesz zasadę, że człowiek jest najważniejszy
a życie i zdrowie to wartości bezcenne ?
28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY
Dbałość o dobry stan zdrowia i bezpieczeństwo
należy traktować jako dobrą inwestycję,
a nie utrudnienie czy wręcz barierę dla konkurencyjności ! *
*(źródło Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - oprac. CIOP-PIB)
KADRA MENEDŻERSKA
ŚWIADOMA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
uwzględniająca w podejmowanych działaniach
zagadnienia bezpieczeństwa, higieny, zdrowia, dobrego samopoczucia
jest gwarantem tworzenia firmy nowoczesnej i społecznie odpowiedzialnej !
28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY
BĄDŹCIE ŚWIADOMII, że MACIE WPŁYW
na WASZ SPOSÓB WYKONYWANIA PRACY
i tylko od WAS zależy w JAKI SPOSÓB ją wykonacie:
BEZPIECZNY czy zagrażający Wam i innym ?!
Nie narażajcie ŻYCIA i ZDROWIA własnego i innych !
PAMIĘTAJCIE nic cenniejszego ponad ŻYCIE i ZDROWIE !
28 kwietnia - ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY
PAMIĘTAJCIE !
WSZYSCY MACIE WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE
BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY !
BĄDŹCIE więc ZAANGAŻOWANI,
w tworzenie BEZPIECZNYCH MIEJSC PRACY !
NIE LEKCEWAŻCIE PRZEPISÓW I ZASAD BHP,
NIE RYZYKUJCIE UTRATY ŻYCIA I ZDROWIA !
BIERZCIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁASNE CZYNY !
Download