węch wzrok dotyk smak słuch Sensoplastyka® wpływa na

advertisement
Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100lat.
Naszym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie
przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Materiały sensoryczne na zajęciach
Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych.
Dlatego Sensoplastyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych:-)
Sensoplastyka® to polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości:-)
Pytania Coachingowe
Przestrzeń
Odpowiednio przygotowane
otoczenie do działania. Wolna,
dobrze zabezpieczona przestrzeń.
(bez stołów i krzeseł)
Pytania zamiast poleceń.
Odnalezienie źródła potrzeb oraz
nowych pomysłów na ich realizację.
Działanie
Bepieczeństwo
Wspieramy m.in. samodzielność,
kreatywność i współpracę.
Eliminujemy dystraktory t.j. fartuchy,
odzież ochronną, stoły, polecenia.
Materiały sensoryczne tworzymy
tylko i wyłącznie z bezpiecznych
artykułów spożywczych.
Sensoplastyka® to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw.
smak
wzrok
węch
dotyk
słuch
Sensoplastyka® wpływa na stymulację wszystkich zmysłów.
Sensoplastyka® wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy
na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej
przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych.
Download