Europejski_Dzien_Wiedzy_o_Antybiotykach

advertisement
18 listopada
Europejski Dzień Wiedzy o
Europejski
Dzień Wiedzy o Antybiotykach
Antybiotykach.
Antybiotyki
Antybiotyki są uznawane za jedno z największych odkryć
w medycynie XX wieku – dzięki nim nastąpił znaczący spadek
zachorowań i śmiertelności z powodu zakażeń oraz chorób
zakaźnych.
Kiedy odkryto antybiotyki i co oznacza ich nazwa?
Słowo – antybiotyk pochodzi z greki,
od słów: anti – przeciw, bios – życie i odwołuje
się do zabójczego dla bakterii działania
antybiotyków.
Pierwszym odkrywcą antybiotyku był
Alexander Fleming w 1928 r.
Alexander Fleming
Dlaczego antybiotyki stają się niebezpieczne?
Powszechne nadużywanie i nieodpowiedzialne stosowanie
antybiotyków doprowadziło w ostatnich latach do ograniczenia
ich skuteczności w leczeniu chorób wywołanych przez bakterie.
Dzień 18 listopada został ustanowiony przez Komisję Europejską na
wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.
Inicjatywa ta powstała ze względu na obserwowanie niezwykle
niepokojącego zjawiska jakim jest bardzo szybkie narastanie
oporności drobnoustrojów na antybiotyki.
Dlaczego antybiotyki stają się niebezpieczne?
Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów
europejskich pod względem zażywania antybiotyków.
Zażywa je 25 na 1000 Polaków. Często niepotrzebnie lub
zbyt krótko, co powoduje, że sami wytwarzamy szczepy
odporne na leki.
Efektem odporności szczepów bakterii na antybiotyki
jest wzrost zachorowalności i śmiertelności pacjentów
szpitali oraz wydłużenie czasu hospitalizacji.
Wszystko to powoduje, że zagrożenie bakteriami
wzrasta. W Polsce średnio około 20 proc.
gronkowców złośliwych jest opornych na
meticylinę. Na niektórych oddziałach szpitalnych
niewrażliwych na antybiotyk bywa nawet 80 %
tych bakterii. Problemem w Polsce stały się też
pałeczki zapalenia płuc, które poza odpornością na
penicylinę , cefalosporynę i karbapenemę, są
także niewrażliwe na wiele innych grup
antybiotyków, a nawet opisano już szczepy tej
bakterii odporne na wszystkie antybiotyki.
pałeczki zapalenia płuc
Antybiotykooporność - fakty
Fakt 1
Fakt 2
Antybiotykooporność stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla
medycyny w leczeniu zakażeń w Europie. Pojawianie się,
rozprzestrzenianie i selekcja szczepów lekoopornych stanowi
zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych.
Niewłaściwe stosowanie antybiotyków w szpitalach jest jednym z
czynników sprzyjających narastaniu antybiotykooporności .
Przykładem niewłaściwego stosowania antybiotyków jest m.in.:
• Nieuzasadnione przepisywanie antybiotyku;
• Nadużywanie antybiotyków o szerokim spektrum;
• Zbyt niskie lub zbyt wysokie dawki antybiotyku;
• Zbyt krótki lub zbyt długi czas trwania antybiotykoterapii;
• Antybiotykoterapia prowadzona niezgodnie z antybiogramem.
Fakt 3
Fakt 4
Racjonalne stosowanie antybiotyków może zapobiegać pojawianiu
się i selekcji bakterii lekoopornych. Badania wykazały, iż ograniczenie
stosowania antybiotyków zmniejsza zapadalność na zakażenia
wywołane przez Clostridium difficile (bakteria wywołująca zapalenie
jelit).
W celu poprawy polityki antybiotykowej i kontroli zjawiska
lekooporności w szpitalach istnieje konieczność podjęcia pewnych
działań przez lekarzy:
• Ustawicznego ich kształcenia w zakresie kontroli zakażeń
szpitalnych i antybiotykoterapii
• Monitorowania antybiotykooporności na terenie szpitali
• Stosowania w niektórych wskazaniach antybiotykoterapii
krótkoterminowej zamiast długoterminowej;
• Pobierania próbek do badania mikrobiologicznego przed
włączeniem antybiotykoterapii.
Co możemy i powinniśmy zrobić?
Oporności na antybiotyk całkowicie nie wyeliminujemy, ale
możemy ograniczyć jej rozmiar, spowolnić jej powstanie poprzez
rozważne zażywanie antybiotyków.
Rodzicu – o tym powinieneś wiedzieć, zanim Twoje
dziecko przyjmie antybiotyk!
Czy przed włączeniem antybiotykoterapii Twoje dziecko dostało
polecenie oddania materiału na posiew?
Jaki jest właściwy czas i dawka podawania antybiotyku?
Czy w trakcie zażywania antybiotyku Twoje dziecko przyjmuje lek
osłonowy – tzn. preparat z pożytecznymi bakteriami?
Czy można infekcję Twojego dziecka wyleczyć naturalnymi
antybiotykami?
ANTYBIOTYKI – zachowaj ostrożność!
Rodzicu - poniższe zasady obowiązują wszystkich członków Twojej
rodziny. Dopilnuj aby Twoje dziecko wiedziało, że:
Antybiotyki działają tylko na bakterie. Nie leczą chorób wirusowych: grypy,
przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli.
Przyjmuj i kontroluj, czy Twoje dziecko zażywa tylko antybiotyki
przepisane przez lekarza.
Kontroluj, czy Twoje dziecko stosuje się do zaleceń lekarza, czy nie
przerywa terapii antybiotykowej nawet jeśli poczuje się lepiej.
Obserwuj, czy Twoje dziecko stosuje podstawowe zasady higieny, by
zatrzymać rozprzestrzenianie się bakterii.
Rodzicu – pamiętaj!
Niewłaściwe stosowanie antybiotyków prowadzi do lekooporności!
Opracował: Zespół ds. Promocji Zdrowia realizujący program autorski
ZDROWA ZIEMIA – ZDROWY CZŁOWIEK
w Gimnazjum nr 14 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej
Download