Antybiotykoopornosc - Prezentacja - e-Bug

advertisement
Antybiotyki
i
Antybiotykooporność
Antybiotyki
Antybiotyki to silne leki stosowane do walki z
zakażeniami bakteryjnymi
Dosłowne tłumaczenie
• anti – przeciw
• biotic – żywa istota
Odkrycie
Alexander Fleming, 1928 r.
– Był bardzo niechlujnym
naukowcem
– Po powrocie z wakacji na płytkach
agarowych, na których prowadził
hodowlę gronkowców
(Staphylococcus) zauważył pleśń
– Jednocześnie zauważył, że
gronkowce nie rosną w pobliżu
pleśni
– Pleśń hamowała wzrost
gronkowców!
Jak działają antybiotyki?
Antybiotyki mogą mieć
•
Szerokie Spektrum Działania
– Działają na wiele różnych gatunków
bakterii, np. penicylina
•
Wąskie Spektrum Działania
– Działają tylko na konkretne gatunki
bakterii, np. izoniazyd
Istnieją 2 podstawowe sposoby
działania antybiotyków:
•
Bakteriobójcze
– Zabijają bakterie
•
Bakteriostatyczne
– Hamują podziały i wzrost bakterii
Cudowne leki?
– Zanim wynaleziono antybiotyki brakowało
leków na zakażenia bakteryjne
– Po wynalezieniu penicyliny rozpoczęto
poszukiwania innych antybiotyków
– Streptomycyna była pierwszym lekiem, który
działał na gruźlicę – wcześniej nieuleczalną
chorobę
– Przed antybiotykami poważniejsze operacje
były śmiertelnie groźne
Cudowne leki?
Nadużywanie antybiotyków może zaburzyć
naturalną florę bakteryjną organizmu.
– Lekarze często przepisują
antybiotyki o szerokim spektrum
działania
– Antybiotyki te niszczą nie tylko złe,
wywołujące zakażenie bakterie, ale
też dobre dla nas bakterie
– Jeżeli zniszczymy dobre bakterie,
pojawia się więcej miejsca dla
bakterii chorobotwórczych
Cudowne leki?
Antybiotykooporność
– Wiele bakterii wytworzyło oporność na
antybiotyki, co oznacza, że antybiotyki
przestają działać na te bakterie
– Bakterie te stanowią duże zagrożenie
w szpitalach
– Przykładem bakterii opornych an
antybiotyki jest gronkowiec złocisty
oporny na meticylinę (MRSA – ang.
Methicillin Resistant Staphylococcus
aureus)
Antybiotykooporność
Przyczyny
– Nadużywanie
• Stosowanie antybiotyków, kiedy nie są
potrzebne, lub nie są skuteczne, np. w
leczeniu infekcji wirusowych tj. grypa
– Niewłaściwe stosowanie
• Przerwanie kuracji przed przyjęciem
wszystkich dawek leku
• Przyjmowanie antybiotyków przepisanych
komuś innemu
Jak zapobiegać
antybiotykooporności?
– Antybiotyki powinny być ostatnią linią obrony a NIE
pierwszą
• Większość infekcji ustępuje samoistnie, wystarczy
odpoczynek w łóżku, uzupełnianie płynów i
przestrzeganie zdrowego stylu życia
– Antybiotyki powinny być przyjmowane wyłącznie z
przepisu lekarza
– Jeżeli przyjmujemy antybiotyki, należy brać wszystkie
przepisane dawki, nie można przerywać kuracji
– Nie należy przyjmować antybiotyków, które były
przepisane dla kogoś innego, ani pozostałości po
poprzednich kuracjach
• Antybiotyki przepisuje się do leczenia konkretnych infekcji
(wywołanych przez konkretne bakterie)
Download