Karty Choroby 1 - e-Bug

advertisement
Metycilino-oporny gronkowiec złocisty (MRSA)
Czynnik chorobotwórczy
BaKteria: Staphylococcus aureus
Objawy
U zdrowych ludzi zakażenie bezobjawowe. U osób z obniżoną
odpornością mogą pojawić się zakażenia skóry, ran
pooperacyjnych, krwi, zapalenie płuc, czy dróg moczowych.
Diagnostyka
Wymaz: identyfikacja i badanie wrażliwości bakterii na antybiotyki.
Śmiertelność
Wysoka jeśli nie zostaną podane odpowiednie antybiotyki.
Transmisja
Bezpośredni kontakt.
Zapobieganie
Regularne mycie rąk.
Leczenie
Historia
Oporny na wiele antybiotyków. Niektóre antybiotyki są nadal
skuteczne, jednak MRSA stale przystosowuje się do otaczających
warunków i nabywa nowe mechanizmy oporności.
Pierwszy raz zidentyfikowany w 1961, obecnie narastający problem
na świecie.
Odra
Czynnik chorobotwórczy
Wirus z rodziny Paramyxovirus
Objawy
Gorączka, nieżyt nosa i spojówek, zaczerwienione oczy i gardła,
kaszel, ostry ból gardła, suchy kaszel.
Diagnostyka
Badanie krwi i wrażliwości na antybiotyki.
Śmiertelność
Low but High in Third World countries.
Transmisja
Droga kropelkowa (kaszel, kichanie) lub kontakt bezpośredni
z przedmiotami zanieczyszczonymi żywymi cząsteczkami wirusa.
Zapobieganie
Zapobieganie poprzez szczepienie.
Leczenie
Odpoczynek w łóżku i uzupełnianie płynów.
Historia
Wirus pierwszy raz zidentyfikowano w 1911. W krajach rozwiniętych
znacznie ograniczono zachorowalność, choć nadal pojawiają się
niewielkie epidemie. Kraje 3-go świata wciąż są zagrożone
pandemii.
Grypa
Czynnik chorobotwórczy
Wirus: Influenza
Objawy
Ból głowy, gorączka, dreszcze, bóle mięśni, możliwy ból gardła,
kaszel I bóle klatki piersiowej.
Diagnostyka
Badanie krwi na obecność przeciwciał.
Śmiertelność
Średnia, ale wysoka u niemowląt i osób starszych.
Transmisja
Bardzo szybko rozprzestrzenia się drogą kropelkową lub przez
kontakt bezpośredni.
Zapobieganie
Szczepienia przeciwko aktualnym szczepom.
Leczenie
Historia
Odpoczynek w łóżku i uzupełnianie płynów. Leki przeciwwirusowe u
osób starszych.
Pojawia się od stuleci, pierwszą pandemię zanotowano w XVI w.,
epidemie pojawiają się w regularnych odstępach czasu.
Download