tytuł prezentacji podtytuł

advertisement
Szerokopasmowe
Lubuskie
Tomasz Kowal
27 maja 2013
1
Motto

„The best way to predict the future is to create it”.

Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej
tworzenie.
Peter Drucker / Abraham Lincoln

2
Zróbmy to wspólnie!
Agenda
3

Od internetu do rozwoju

Szerokopasmowe Lubuskie – projekt i co dalej?

Obszary współpracy
Dlaczego internet?

Likwidacja białych plam

Budowa szerokopasmowego
dostępu do Internetu
4

Budowa „infostrady”

Wsparcie rozwoju gospodarczego
SZEROKOPASMOWY INTERNET – SZYBSZY
ROZWÓJ REGIONU
5
konkurencyjność regionu
promocja regionu – nowi inwestorzy
e-commerce
zarządzanie na poziomie lokalnym
uproszczenie procedur obywateladministracja
zdrowie i opieka społeczna
innowacyjne usługi e-zdrowie
turystyka i kultura
rezerwacje online
informacja turystyczna
edukacja
zdalny dostęp do wiedzy
lepsza komunikacja rodzice-szkoła
ZAKRES PROJEKTU SZEROKOPASMOWE
LUBUSKIE

Cel projektu:
– termin zakończenia projektu 30 czerwca 2014
– dotarcie z siecią światłowodową do ponad 300 miejscowości

Całkowita wartość projektu 152 mln PLN

Dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowanych = 51 mln PLN

Finansowane przez Orange – 101 mln PLN

Rezultat projektu:
– nowe zasoby sieci szkieletowo-dystrybucyjnej: długość ponad 1400 km
kabli światłowodowych i ponad 300 węzłów sieci
– możliwość dostępu do Internetu na obszarach wcześniej wykluczonych
cyfrowo
– zwiększenie szansy na osiągnięcie efektu przyspieszenia rozwoju
gospodarczego na terenie całego regionu

6
Inwestycja spełnia wymogi sieci otwartej
ISIEĆ ORANGE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
– stan obecny
istniejące węzły usługowe
istniejące linie światłowodowe
7
416
2670 km
SIEĆ ORANGE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM –
stan docelowy
istniejące węzły usługowe
planowane węzły
stan docelowy
416
334
∑ 742
istniejące linie światłowodowe
planowane linie
Stan docelowy
2670 km
1448 km
∑ 4119 km
Status realizacji
Projekty budowlane :
Wybudowana sieć
8
1027 km
563 km
Sieć szkieletowa =
9
Sieć szkieletowa
sieć dystrybucyjna
10
Sieć szkieletowa
sieć dystrybucyjna
sieć dostępowa
sieć dostępowa
11
PROJEKT SZEROKOPASMOWE LUBUSKIE
- i co dalej?
PROJEKT
SZEROKOPASMOWE
LUBUSKIE
12
PROJEKTY BUDOWY
INFRASTRUKTURY
DOSTĘPOWEJ
SZEROKOPASMOWE LUBUSKIE
Operatorzy
lokalni
=
+
13
Szerokopasmowe
Inwestycje
Lubuskie
w sieć dostępową
Dostęp do
nowoczesnych
usług
Finansowanie sieci dostępowej
obecna perspektywa finansowa 2007-2013
Środki RPO, PO RPW
Działanie 8.4 POIG – dla MŚP – ostatnia mila
Działanie 8.3 POIG – wykluczeni cyfrowo
Działanie 8.1 i 8.2 POIG – tylko MŚP
Węzeł
dystrybucyjny
Lokalna
Firma
Gospodarstwo domowe
objęte pomocą społeczną
Usługi elektroniczne
Elektroniczny B2B
Gospodarstwo domowe
przyszła perspektywa finansowa 2014-2020 - Program Operacyjny
Polska Cyfrowa
-
-
14
jeden z celów: internet szerokopasmowy – budowa sieci zapewniającej
dostęp do Internetu > 30 Mb/s na obszarach gdzie mechanizmy
rynkowe nie działają prawidłowo
działanie skierowane do przedsiębiorców telekomunikacyjnych
alokacja – ok. 10 mld PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Download