Ćw_17 dla słuch

advertisement
Opracowanie cz.9a.- Ewa A.Paulo
Ćwiczenie 17
- Funkcje JEŻELI i LICZ.JEŻELI
Ćw.17 - Zautomatyzować liczenie liczby lat bez konieczności usuwania danych
z niektórych komórek.
Konstruujemy tabelkę od nowa, aby móc w lepszy i szybszy sposób obliczać inflację.
1.
Wypełniamy i formatujemy komórki: A1:A29 oraz B1:O2 – rysunek poniżej
Rys.17.1. Nowa tabelka denominacyjna
2.
Następnie do komórki B3 wpisujemy wzór:
=JEŻELI(B2<1000%;B2+B2*B$1;0)
We wzorze została wprowadzona funkcja logiczna, JEŻELI o trzech argumentach:
 Test_logiczny (warunek)
 Wartość_jeżeli_prawda
 Wartość_jeżeli_fałsz
W naszym przypadku musimy sprawdzić, czy w poprzedniej komórce, której
zawartość właśnie obliczyliśmy, znajduje się liczba mniejsza niż 1000%. Jeżeli tak (tzn.
jeżeli warunek jest spełniony, czyli jest prawdziwy), to w komórce B3 pojawia się zero.
Uwaga!
Wzór powinien – zgodnie z zasadami – mieć następującą postać:
JEŻELI(ORAZ(B2<1000%;B2<>0%);B2+B2*B$1;0)
Powinno się, bowiem sprawdzić, czy jakaś komórka nie ma już wartości zero.
Wykorzystujemy jednak fakt wynikający ze wzoru, że jeżeli jakaś komórka w kolumnie
przybierze wartość zero, to każda następna też będzie miała wartość zero. Ponadto
chcemy uniknąć zagnieżdżania funkcji.
1
Opracowanie cz.9a.- Ewa A.Paulo
3.
Teraz wypełniamy tym wzorem komórki C3:O3 i B4:O27. Do komórki wpisać wzór,
zaakceptować, zaznaczyć kolumnę B3:B27, a następnie przeciągnąć do komórki O:27
Rys.17.2. Tabelka po wpisaniu wzoru =JEŻELI(B2<1000%;B2+B2*B$1;0)
2
Download