n_tematy_B_I

advertisement
n_tematy_B_I.doc
(5034 KB) Pobierz
1. Omów główne etapy doskonalenia się budowy i funkcji życiowych
organizmów zwierzęcych w ich rozwoju ewolucyjnym.
2.
Oddychanie można przedstawiać jako proces biochemiczny lub
fizjologiczny. Oceń słuszność tego stwierdzenia, omawiając ten proces na
poziomie komórki i organizmu.
3. Przedstaw podobieństwa i różnice w budowie oraz sposobie funkcjonowania
komórek różnych organizmów.
Wykonaj polecenia zawarte w 31. zadaniach umieszczonych w załączniku do
tego tematu.
Informacja dla zdającego dotycząca pakietu zadań do tematu 3:
Polecenia oznaczone (*) przeznaczone są wyłącznie dla zdających z klas o profilu biologicznochemicznym.
ZAŁĄCZNIK DO TEMATU 3:
Przedstaw podobieństwa i różnice w budowie oraz sposobie funkcjonowania
komórek różnych organizmów.
Zadanie 1 (0 – 1 pkt)
Zgodnie z teorią komórkową Schleidena i Schwanna wszystkie organizmy są zbudowane
z komórek.
Zdefiniuj pojęcie komórka:
............................................................................................................................................................
Zadanie 2 (0 – 5 pkt. + *0 – 2 pkt.)
W świecie organizmów żywych spotyka się różne typy komórek. Niektóre funkcjonują jako odrębne
organizmy, inne tworzą tkanki.
a)
b)
Wybierz i podkreśl wszystkie te rysunki, które przedstawiają komórki będące
organizmami.
c) Podaj dwie cechy budowy różniące komórki przedstawione na rysunkach A i E:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
*c) Podaj nazwę komórki przedstawionej na rysunku C i określ jej funkcję.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Zadanie 3 (0 – 6 pkt.)
Postępowy charakter ewolucji polega na ciągłym dostosowywaniu się organizmów do środowiska,
w którym żyją. Rysunki przedstawiają fragmenty epidermy dwóch różnych roślin A i B.
Określ środowisko życia dla każdej z powyższych (A i B) roślin. Swoją odpowiedź, w każdym
z przypadków uzasadnij za pomocą dwóch argumentów.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Zadanie 4 (0 – 5 pkt.)
Komórka roślinna różni się od komórki zwierzęcej.
Skonstruuj i uzupełnij tabelę przedstawiającą cztery cechy różniące budowę lub fizjologię
komórki roślinnej i zwierzęcej.
Zadanie 5 (0 – 3 pkt.)
Woda jest składnikiem każdej żywej komórki. Tabela ilustruje procentową zawartość wody
w komórkach różnych organizmów.
Rośliny
Aloes
97 %
Kaktus
99 %
Drzewa
50 – 60 %
Nasiona
3,5 – 13 %
Liście młode
90 – 99 %
Liście dojrzałe 72 – 92 %
Zwierzęta
Mysz: zarodki
młode
dorosłe
meduza
szkliwo zębów
kości
wątroba
mięśnie
nerki
87 %
83 %
71 %
96 %
0,2 %
22 %
69 %
75 %
83 %
Przedstaw trzy wnioski wynikające z analizy danych w tabeli.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Zadanie 6 (0 – 4 pkt.)
Rysunek przedstawia pełzatkę. Jest to komórczak osiągający kilkanaście centymetrów długości.
a)
Podaj nazwę grupy organizmów, do której należy pełzatka.
....................................................
b) Wyjaśnij znaczenie pojęcia komórczak.
............................................................................................................................................................
c) Podaj dwa inne przykłady komórek będących komórczakami.
............................................................................................................................................................
Zadanie 7 (0 – 7 pkt.)
Schemat ilustruje występowanie różnych struktur komórkowych w komórce zwierzęcej (A)
i roślinnej (B).
a) Podaj nazwy struktur oznaczonych na rysunku cyframi od 1 do 7:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
5. ............................................................
6. ............................................................
7. ............................................................
A
B
b) Pogrupuj struktury oznaczone na powyższym rysunku cyframi od 1 do 7 na te, które są
otoczone pojedynczą błoną oraz na te, które otaczają dwie błony białkowo – lipidowe,
wpisując oznaczające je cyfry do odpowiednich kolumn w tabeli:
Jedna błona białkowo – lipidowa otacza: Dwie błony białkowo – lipidowe otaczają:
c)
Zaznacz na rysunku (zakreślając kółkiem) cyfrę oznaczającą strukturę pełniącą
w komórce funkcję trawienną.
d) Podaj nazwę struktury, w której znajdują się barwniki nadające kolor np. liściom
czerwonej kapusty:
...............................................................................................
Zadanie 8 (0 – 1 pkt + *0 – 1 pkt)
Liczne błony plazmatyczne występujące w cytoplazmie komórek zapewniają każdej komórce tzw.
przedziałowość.
*a) Podaj synonim słowa „przedziałowość”: ..........................................................
b) Wyjaśnij znaczenie przedziałowości dla komórki:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Zadanie 9 (0 – 3 pkt.)
Przyporządkuj wymienionym rodzajom komórek (A, B, C) odpowiednie ich przykłady,
oznaczone cyframi 1 – 6.
A. komórka haploidalna
B. komórka diploidalna
C. komórka bezjądrowa
A - ....................................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
erytrocyt ssaka
komórka nabłonka
neuron
dojrzała rurka sitowa
plemnik
komórka listka mchu płonnika
B - ............................................
C - ......................................
Zadanie 10 (0 – 4 pkt.)
W każdej komórce zachodzą różne procesy biochemiczne.
Przyporządkuj każdej ze struktur komórkowych nazwę odpowiedniego procesu
zachodzącego w tej strukturze wybierając ją z niżej wymienionych:
translacja, glikoliza, cykl Calvina, replikacja, cykl Krebsa
Mitochondrium ......................................
Jądro komórkowe ..................................
Rybosom ................................................
Cytoplazma ............................................
...
Plik z chomika:
hapanek
Inne pliki z tego folderu:

Repetytor.Biol.Sikora (Stara matura).pdf (51262 KB)
 krowa.pdf (346 KB)
 Układ_rozrodczy_-_ciekawe_zadania.pdf (319 KB)
 egzamin wstepny 2006.pdf (1223 KB)
 egzamin wstepny 2009.pdf (1506 KB)
Inne foldery tego chomika:

Układ krwionośny,oddechowy,odpornościowy
 Układ nerwowy
 Układ wydalniczy, rozrodczy
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download