Przywództwo - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

advertisement
Jak skutecznie budować
pozycję firmy na rynku
lokalnym?
Prof. dr hab. Henryk Mruk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Poznań, 20 maja 2015
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lider i jego rola w rozwoju
skuteczna, dobra strategia
większe udziały rynkowe
lepsza obsługa klienta
oferowanie wartości klientom
budowanie pozycji marki
CSR – Społeczna Odpowiedzialność
współpraca z samorządami
ekspansja zagraniczna
literatura
Lider i jego rola
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kompetencje – rozwój osobisty
nadawanie kierunku – S. Jobs
wdrażanie strategii
motywowanie pracowników
inspirowanie siebie i innych
zarządzanie talentami
podejmowanie decyzji
komunikowanie strategii
kultura organizacyjna - budowanie
relacje z otoczeniem
Dobra strategia
• diagnoza - podstawa strategii
• wyznaczanie kierunku
• cel – bliżej, im większa zmienność
otoczenia
• praca zespołowa – Amundsen i
Scott
• konsekwencja, cierpliwość
• bezkompromisowość
• „ w sercu strategii powinno być
serce, które wie, co zrobić ze
strategią
Większe udziały rynkowe
• definiowanie rynku – analiza
potrzeb konsumentów
• wyprzedzać konkurencję o krok
• błękitne a czerwone oceany
• pierwszeństwo na rynku
• „cele ruchome trudniejsze do
trafienia”
• dostosowanie się do zmian – trwają
organizmy wrażliwe na zmiany
• odróżnianie się od konkurencji
Lepsza obsługa klienta
• neuronauka – nowa wiedza o
klientach
• ekonomia behawioralna –
znaczenie emocji
• produkt i jego jakość
• kwalifikacje pracowników – wiedza
merytoryczna, zasady obsługi,
zaangażowanie, proces obsługi
• komunikacja z segmentami - relacje
• indywidualizacja obsługi
• doświadczenia
Oferowanie wartości klientom
•
•
•
•
•
•
•
•
innowacyjność źródłem przewagi
niskie ceny a wartość dla klienta
subiektywizm wartości
tworzenie wartości – sposoby,
techniki, obserwacja, zasoby własne
komunikowanie wartości
dostarczanie wartości
nadzór nad korzystaniem z wartości
zaangażowanie pracowników w
tworzenie wartości
Skanska – wartość 5 zero
zero strat
• zero wypadków
• zero usterek
• zero naruszeń etyki
• zero zagrożeń
środowiska
•
Budowanie pozycji marki
• rośnie rola marek na rynku
• strategia budowania marki –
działania długofalowe
• inwestowanie w markę - wartość
• zaangażowanie pracowników
• sposoby komunikacji marki z
klientami
• zasada 30/70 – stałe wartości a
zmiany
• konsekwencja w działaniu
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
• związki nauk ekonomicznych i
społecznych
• oczekiwania rynku
• nastawienie na tworzenie lepszego
świata
• współpraca z partnerami
• związki ze społecznością lokalną
• budowanie pozycji marki oparte na
CSR
• komunikowanie zaangażowania –
koncentracja na innych
Współpraca z samorządami, ekspansja
• inwestycje administracji
samorządowej – możliwości
współpracy
• wspólne przedsięwzięcia –
fundusze samorządów
• wspieranie norm społecznych
• ekspansja na rynki zagraniczne
• eksport, przedstawicielstwo,
odziały, współpraca z partnerami
• rynki globalne
Podsumowanie
• samomotywacja i samorozwój lidera
• inwestowanie w pracowników –
marka oparta na wiedzy
• kreatywność w poszukiwaniu
przewagi konkurencyjnej
• kultura organizacyjna –
najtrudniejsza do skopiowania
• benchmarking – źródła sukcesów
otoczenia
• kontakty międzynarodowe –
inspiracja do zmian
Literatura
• Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, WN PWN,
Warszawa 2012
• Kotler Ph., Kotler M., Przez marketing do wzrostu. 8 zwycięskich strategii,
Rebis, Poznań 2013
• Collins J., Wielcy z wyboru, Helion , Gliwice 2013
• Rumelt R., Dobra strategia zła strategia. Czym się różnią i jakie to
ma znaczenie, MT Biznes, Warszawa 2013
• Kahneman D., Pułapki myślowe, Rebis, Poznań 2012
• Thaler R.H., Sunstein C.R., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje
dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Poznań 2012
• Weinschenk S.,M, 100 rzeczy które każdy projektant powinien
wiedzieć o potencjalnych klientach, Helion, Gliwice 2013
• Keller G., Papason J., Jedna rzecz, Galaktyka, Łódź 2013
• Gazzaniga M. S., Kto tu rządzi – ja czy mój mózg?, Smak Słowa, Sopot 2013
• Łazarewicz C., Sześć pięter luksusu, Znak, Kraków 2013
• Harvard Business Review Polska - artykuły
Dziękuję za uwagę
prof. dr hab. Henryk Mruk
[email protected]
Download